Rekonstrukce střech - Praha východ

Budete stavět nový rodinný dům, uvažujete o jeho modernizaci a řešíte opravu střechy? Zatéká vám do střešní konstrukce? Nezapomínejte, že kvalitní střecha je základní podmínkou dobrého bydlení.

Bojíte se rozmarů počasí? Přejete si, aby už nepršelo či nesněžilo? Stále odkládáte dávno plánovanou rekonstrukci střechy? Zase se vám objevují mokré fleky na stropě? Nespoléhejte se na to, že bude pořád hezky a poškozenou střechu si nechte opravit včas.

Proč se obrátit při problémech se střechou na odborníky?

Možná si myslíte, že při zatékání do střechy vás čeká pouze lokální oprava. Zkušenosti ale ukazují, že nikdy nevíte, co vás pod střešní krytinou čeká za překvapení. V místech, kde do staré střechy zatéká delší dobu, mohlo dojít k poškození nosné konstrukce, izolace apod. Proto je vhodné oslovit řemeslníky, kteří své práci dobře rozumějí. Pokud totiž nebyl problém se zatékáním do střechy řešen dlouhodobě, může se stát, že bude nezbytná kompletní rekonstrukce střechy. Podívejte se, jaké práce bude možná nutné provést a co jednotlivá řemesla obnášejí. Řeč bude zejména o realizaci a renovaci izolaci střechy, opravách a rekonstrukcích střech.

Kvalitní střecha, základ zdravého bydlení

Při realizaci střechy je důležité mít na paměti nutnou posloupnost vrstev materiálů a vhodné použití tepelně izolačních materiálů. Jako běžný uživatel domu nemůžete tyto znalosti mít, a proto na opravy střech volejte vždy specialisty. Jakmile zjistíte sebemenší problém, co nejrychleji se obraťte na firmu, která nabízí klempířské a pokrývačské práce. Odborník, který se na střechy specializuje, ví o střechách, jejích konstrukcích a izolačních materiálech vše. Střechu nejen opraví, ale i prohlédne další kritická místa, a dokáže vám dokáže nabídnout efektivní řešení v oblasti zamezení dalších příčin zatékání.

Pokrývačské práce a stavební klempířství Praha východ

Mohlo by se zdát, že pokrývačské práce představují pouze položení nové střešní krytiny. To je omyl - pokrývačské práce představují komplexní montáže a opravy střech, ať už se jedná o sedlové, valbové, stanové nebo pultové střechy. Pokrývači také provádějí osazení střešních oken. Mezi další služby pokrývačů patří stavební klempířství. Stavební klempíři si na základě požadavků odběratele příslušné klempířské prvky také sami vyrábějí, např. falcováním či letováním - podle druhu použitého materiálu. Mezi služby stavebních klempířů patří také realizace povlakových izolací. Sem patří zejména demontáže, opravy nebo částečné úpravy střechy pomocí asfaltových pasů nebo PVC folií. Pokrývačská firma nabízí také zateplení střech, např. minerálními deskami.

Proč zateplovat střechy

Je samozřejmé, že základní funkcí jakéhokoliv typu střechy je poskytování ochrany proti vodě, vlhkosti, větru a dalším vnějším vlivům. Musíme si ale uvědomit, že nedílnou součástí střechy je také její kvalitní teplená izolace. V domě, kde střecha nesplňuje tyto podmínky, dochází k velkým tepelným ztrátám a zbytečným nákladům za topení. Zejména v mrazech, kdy topení pracuje na maximální výkon, dochází špatně izolovanou střechou k vysokým tepelným ztrátám. Ani v létě není situace o moc lepší. Rozpálený vzduch se nashromáždí pod střešní krytinou, dále proniká do domu a znepříjemňuje nám život. Tepelné izolace se tedy realizují pro dosažení optimální tepelné ochrany a úspory nákladů na vytápění domu. Jako výborné izolační materiály se osvědčily např. Isover, Rockwool, Knauf apod., které se běžně využívají také jako tepelné izolace pro podlahy a pro fasády.

Kvalitní izolace střech od profesionálů Praha východ

Současné moderní technologie zaručují, že nejen šikmá, ale i plochá střecha bude dokonale chránit dům. Základní podmínkou je ale odborná montáž, výběr vhodných izolačních materiálů a dodržení technologických postupů. Odborná firma nejprve provede prohlídku střechy, zjistí její skladbu a doporučí vám nejvhodnější řešení a izolační materiály. Profesionální pokrývačská firma pracuje s certifikovanými materiály, kdy je zaručena nejvyšší kvalita a dlouhodobá životnost tepelné izolace a hydroizolace. Ta je velmi důležitá zejména u ploché střechy. V tomto případě se používají například folie, modifikované asfaltové pásy, lepenky s posypem apod.

Od opravy po rekonstrukce střech

Je bezpodmínečně nutné zajistit, aby střešní konstrukce v žádném případě nepropouštěla vlhkost. Střecha musí být funkční a současně musí zajišťovat dostatečnou tepelnou izolaci. Odborná firma, která nabízí opravy a rekonstrukce střech, dokáže posoudit rozsah poškození střechy a navrhne vhodný postup pro její opravu. Jiný postup se volí například u ploché střechy, jiný typ opravy vyžadují střechy sedlové.

Výstavba, opravy střech a realizace nových klempířských prvků Praha

Ať už se jedná o částečné opravy, kompletní rekonstrukce střech nebo o střechy na klíč, vždy je třeba realizace nových klempířských prvků. Odborná firma posoudí, zda je nutná výměna nebo oprava okapových svodů a žlabů, výměna prorezlého oplechování komínů apod. Pomocí nových plechových prvků následně zajistí, aby do stavby nezatékalo. Stavební klempíř oplechuje potřebné části domu jako parapety, římsy, atiky nebo provádí lemování a olištování fasád či komínů. Mezi obvyklé stavební a klempířské práce patří odvodnění střech, tzn. montáž žlabů, svodů a dalších doplňků.

Rekonstrukce střechy včetně zateplení Praha východ

Důvodů pro rekonstrukci střechy včetně zateplení může být několik. Obvykle se jedná o špatné hydroizolační vlastnosti střechy, nebo o nevyhovující tepelně izolační vlastnosti půdních prostor. S rekonstrukcí střech souvisí celá řada kroků, které musí pokrývačská firma zajistit. Jedná se zejména o posouzení stavu stávající střešní konstrukce a návrh řešení na materiálové složení nové střešní konstrukce. V tomto případě jde o posouzení střechy z hlediska stavební fyziky, případně zajištění tahových zkoušek. Podle typu střechy se pro zateplení střešní konstrukce používá střešní polystyrén nebo střešní pochůzní minerální vlna.

Hydroizolace plochých střech Praha východ

Další řešenou oblastí u rekonstrukce střech je hydroizolace střech, a to zejména plochých střech. Tato oblast se týká například panelových domů, kdy se nejčastěji provádí fólií z měkčeného PVC nebo asfaltových pásů. Odborná pokrývačská firma určí vhodný postup opravy s ohledem na stávající skladbu střechy a statické dispozice budovy.

Rekonstrukce stropních konstrukcí v Praze

Odborná stavební firma vám může zrealizovat výstavbu nebo rekonstrukci stropních konstrukcí. Obvykle se používá komplexní cihelný stropní systém, který umožňuje snadné navrhování, provázanost a spolupůsobení všech částí stavby. Stropy jsou vyrobeny z nosníků a vložek a díky vysoké variabilitě je lze použít i při členitých a nepravidelných půdorysech místností. Stejně tak mohou sloužit i jako spojité nosníky a konzoly balkónů a schodišťových podest s vysokou únosností. Moderní stropní konstrukce je možné ukládat na libovolné stěnové systémy s dostatečnou únosností. Jejich výhodou je možnost použití do staveb s omezeným přístupem techniky, pro novostavby i rekonstrukce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17903 (novesluzby.cz#24340)


Přidat komentář