Rekonstrukce střech - okres Trutnov a okolí

Nová střecha znamená práce tesařské, pokrývačské a klempířské. Všechny tyto práce musí být provedeny v co největší kvalitě a s co největší pečlivostí. Na základě těchto prací vzniká kvalitní střecha s vysokou životností.

Střecha je velmi důležitou součástí vašeho domova. Ať už provádíte rekonstrukci střechy nebo chcete střechu novou, najděte si vždy firmu, která má v této oblasti dostatek zkušeností. Dobrá střecha znamená vždy kvalitní materiály a práci provedenou odborníky. Na výsledný vzhled domu má vždy vliv vzhled střechy, sklon střechy a střešní krytina. Střecha dále ovlivní tepelně izolační vlastnosti domu.

Rekonstrukce střech - okres Trutnov

Hledáte-li firmu, která vám zajistí rekonstrukci střechy, tak v tom případě se můžete obrátit na firmu Jakuba Ábela. Tato firma nabízí svým zákazníkům rekonstrukci a výstavbu střech všech konstrukcí a materiálů.** Rekonstrukce střech zahrnuje také tesařské práce, klempířské práce a práce pokrývačské.** Firma také nabízí zhotovení pergol. Rozhodnete-li se pro tuto firmu, bude vám zpracována cenová nabídka v několika variantách a také zajištěny pravidelné revize a včasný servis. Dejte přednost firmě s mnohaletými zkušenostmi a buďte si jisti kvalitou nabízených služeb. Firma pana Jakuba Ábela si zakládá na precizně odvedené práci a spokojených zákaznících.

Kontaktujte firmu na adrese: Jakub Ábel, Trutnov-Bojiště 77, 541 01. Více informací získáte na telefonním čísle: +420 737 915 666 nebo na e-mailové adrese: info@strechaprovasdomov.cz. Navštivte také internetové stránky této firmy, kde se dozvíte více: http://www.strechaprovasdomov.cz/.

**Nová střecha
**

Střechy šikmé, střechy ploché okres Trutnov

Mezi funkce střechy patří ochrana podkroví před ochlazováním v zimě a přehříváním v létě. Střecha má na starosti odvod dešťové vody a zabraňuje pronikání vlhkosti do domu. Střecha zajišťuje tepelnou stabilitu celému domu. Střechy můžeme dělit podle sklonu na ploché a šikmé.

Rekonstrukce plochých střech Trutnov

Ploché střechy jsou střechy bez krovů se sklonem 0° – 10°. Kvalitní plochá střecha musí být především vodotěsná. Z tohoto důvodu má při stavbě této střechy velký význam hydroizolace a správný návrh střechy. Mezi výhody plochých střech se řadí nízké pořizovací náklady a jednoduchá stavba ploché střechy. Během stavby a oprav ploché střechy je také pozitivní snadná přístupnost. Plochá střecha se může využít v podobě terasy, zahrady nebo je zde možnost vybudovat tzv. zelenou střechu. Mezi nevýhody plochých střech patří vysoké nároky na její odborné provedení, vysoké riziko prosakování vody i při drobných závadách. Plochá střecha také vyžaduje pravidelnou péči. Ploché střechy se nehodí do horských oblastí, kde by velké množství sněhu mohlo zatěžovat střešní konstrukci.

Plochá střecha.

Rekonstrukce šikmých střech Trutnov

Šikmé střechy jsou střechy, které mají sklon pohybující se v rozmezí od 0° do 45°. Prostor, který je vytvořen pod šikmou střechou, se podle velikosti dá využít k mnoha účelům. V současnosti jsou u mnoha domů tyto prostory rekonstruovány a budují se zde půdní vestavby. Celou konstrukci šikmé střechy nesou krovy. Rozhodnout se pro tento typ střechy můžete hned z několika důvodů. Pro šikmé střechy je typická vysoká životnost, odolnost vůči počasí a menší nároky na nepropustnost vody. Na rozdíl od plochých střech není u šikmých střech nutná pravidelná údržba. Šikmá střecha je velmi zajímavým architektonickým prvkem. Odradit vás od šikmé střechy může náročnost její stavby, vyšší cena a nižší požární bezpečnost.

Podle čeho vybrat vhodnou střešní krytinu?

Nevíte podle čeho vybrat střešní krytinu? Při výběru se zaměřte na několik základních bodů:

  • Vzhled domu – střešní krytinu vybírejte podle celkového vzhledu domu tak, aby střešní krytina byla v souladu s celým domem.
  • Tvar a únosnost střešní konstrukce – také tento faktor omezuje výběr střešní krytiny.
  • Cena střešní krytiny.
  • Využitelnost podkroví může také rozhodnout o výběru střešní krytiny.
  • Mikroklimatické vlivy okolí – výběr střešní krytiny ovlivní teplota vzduchu, sluneční záření, znečištěnou prostředí, množství sněhu, délka sněhové pokrývky, intenzita dešťových srážek.

Střešní krytina.

Pálené tašky, betonové tašky, asfaltové šindele, přírodní břidlice

Při výběru střešní krytiny se můžete rozhodnout pro tradiční materiál, jakým je pálená taška nebo pro tašku betonovou. Dále se jako střešní krytiny mohou použít asfaltové šindele, střešní krytiny z přírodní břidlice nebo plech.

Pokládka pálených tašek okres Trutnov

Pálené tašky jsou velmi odolné. Vyznačují se svou recyklovatelností, ekologickou výrobou a vysokou životností. Základ pro výrobu pálené tašky tvoří hlína a voda. Tento typ tašek je mrazuvzdorný, odolný proti vlivům počasí, zdravotně nezávadný. Pálená taška je velmi estetická a také nemá velké nároky na údržbu. Nevýhodou pálené tašky je vyšší finanční náročnost, křehkost a také nutnost správné pokládky.

Pokládka betonových tašek okres Trutnov

Betonové tašky jsou vyráběny z písku, cementu, vody a barviv. Stejně jako tašky pálené jsou i tašky betonové recyklovatelné a zdravotně nezávadné. Betonové tašky mohou najít své využití např. v horských oblastech, kde budou ceněny kvůli své odolnosti. Cena betonových tašek je nižší než cena tašek pálených.

Pokládka asfaltových šindelů okres Trutnov

Asfaltové šindele se využívají kvůli své nízké hmotnosti a snadné montáži. Asfaltové šindele se hodí pro střechy s nízkou únosností střešní konstrukce a pro atypické střechy.

Klempířské práce okres Trutnov

Stavba střechy znamená práce tesařské, pokrývačské a také klempířské. Klempířské práce zahrnují oplechování komínů, úžlabí střech, žlaby parapety atd. Klempířské práce mohou být provedeny z mědi, titanu nebo zinku. Záleží na vašich požadavcích a finančních možnostech. Zinek se užívá pro svou výhodnou cenu, nevýhodu je však jeho nízká trvanlivost. Klempířské práce z mědi jsou finančně náročnější, ale potěší vás svou dlouhou životností a nízkými nároky na údržbu. Měď se také vyznačuje tvarovatelností a vysokou tepelnou roztažností. Hliník se ke klempířským pracím využívá kvůli své nízké hmotnosti, tvarovatelnosti, odolnosti vůči korozi a vysoké životnosti. Nevýhodou hliníku je však měkkost, větší možnost poškození a vyšší cena.

Jak odvodňovat střechu?

Jak již bylo výše zmíněno, mezi hlavní funkce střechy patří odvod dešťové vody a zabránění pronikání vlhkosti do domu. To vše mají na starosti vnější žlaby a svody. U plochých střech a teras se využívají žlaby vnitřní. Úkolem projektanta je zajistit kvalitní odvodnění střechy. Odvodňovací systém musí být navržen a realizován tak, aby odvedl co nejrychleji a nejspolehlivěji vodu ze střechy do kanalizace. Za základní odvodňovací systém se považuje systém gravitační. Dešťová voda stéká do žlabů a úžlabí, žlaby vedou dále dešťovou vodu do kanalizace. K tomu, aby odvodňovací systém fungoval správně, je nutné, aby byl proveden na základě zkušeností. Např. nesmí dojít k tomu, že by měl odvodňovací systém nulový nebo dokonce záporný spád. Kromě správného projektu a realizace odvodňovacího systému je také nutná jeho údržba. Údržba znamená pravidelnou kontrolu a čištění krycí mřížky. Údržba je nutná především v případě, že se dům nachází v blízkosti vzrostlých stromů, mřížka se tak může ucpat spadanými listy. Také v zimě věnujte odvodňovacím systémům zvýšenou pozornost, váha sněhu jej může poškodit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17410 (novesluzby.cz#23483)


Přidat komentář