Rekonstrukce střech - Mladá Boleslav

Firmy zabývající se stavbou či rekonstrukcí střech musí zvládnout nespočet různých prací a dokonale ovládat nejrůznější řemesla. Mezi nejdůležitější činnosti při výstavbě střech lze uvést zejména tesařské, pokrývačské a klempířské práce.

Rekonstrukce střech Mladá Boleslav

Cokoli kolem střechy si můžete objednat u stavební firmy pana Davida Smutného. Jeho firma má dlouholeté zkušenosti ve stavebnictví a také spoustu pochvalných doporučení a referencí. Zákazníci si pochvalují kompletní nabídku firmy, zručnost, kvalitu dodaných prací i vstřícný přístup. Objednat si u Pokrývačství pana Davida Smutného můžete pokrývačské, klempířské, tesařské, ale i drobné zednické práce. Zajistí pro vás** střechy na novostavby i rekonstrukce starých a poškozených střech**. Střechy staví podle moderních metod, za pomoci moderních technologií a materiálů. Každá střecha má kvalitní krov, kvalitní tepelně izolační zajištění a také kvalitní střešní krytinu, vybranou s ohledem na vaše přání. Pro** půdní vestavby pak montuje zateplení, střešní okna a sádrokartonové systémy**. Pro bližší informace o nabídce nebo pro objednávku služeb můžete použít e-mailovou adresu davidsmutny1@seznam.cz, nebo telefonní číslo*** *+420 606 303 857.


střechyMožná patříte mezi ty, co vlastníte nebo jste zakoupili starší nemovitost, kde je potřeba přistoupit k rekonstrukci střechy a krovů. K takové rekonstrukci se přistupuje nejčastěji z důvodu přestavby půdních prostor na obytné místnosti, dále z důvodu zateplení, či kvůli nevyhovujícímu stavu stávající střechy. Při takové rekonstrukci je dobré vyměnit střešní krytinu, střechu důkladně zaizolovat, je možné nainstalovat nová střešní okna a vyměnit klempířské prvky. Odborník by měl také zhodnotit stav krovů, zda je potřeba udělat krovy nové, případně jen vyměnit nějaké trámy nebo pozměnit jejich skladbu, aby vzniklo více místa pro vznik obytných místností.

  • David Smutný
  • Tel: +420 606 303 857
  • E-mail: davidsmutny1@seznam.cz

Zrekonstruované krovy je nutné opatřit vhodnou impregnací. Jestliže se tedy chystáte pro takovou kompletní rekonstrukci, zcela jistě oslovte odbornou, profesionální firmu, která má s výše jmenovanými činnostmi dlouhodobé zkušenosti. Kvalitní firma je tak schopná provést kompletní rekonstrukci střechy, od posouzení současného stavu, přes výměnu krovů, klempířských prací až třeba po opravu komína. Díky takové firmě nebudete muset pracně shánět jednotlivé řemeslníky, čímž si ušetříte čas a zbytečné starosti.střechy

Tesařství Mladá Boleslav - práce se dřevem

Tesařství je řemeslo, které pracuje především s masivním dřevem, jež používá například pro výrobu nejrůznějších konstrukcí. Tesařství patří mezi řemesla s mnoha set letou tradicí, které je rozšířeno v podstatě po celém světě. Jedná se o řemeslo, které je vysoce odborné a především zodpovědné, proto je nezbytné, aby byl tesař vyučen v oboru a měl potřebnou praxi a zkušenosti. Tahle práce se dřevem je spíše hrubšího charakteru, při které nejde až tak o milimetry. Tesařské firmy tak vyrábí především nosné konstrukce střech, tedy krovů, dále se v posledních letech čím dál častěji specializují na stavbu dřevěných a roubených domů, chat či chalup. Mimo uvedené vyrábí tesaři nejrůznější pergoly, altány, garážová stání, dále také bednění do základů, verandy, podlahové a stropní nosníky, masivní zábradlí a mnoho dalšího.

Stavba krovů Mladá Boleslav

Stavba krovů patří mezi základní služby nabízené tesařskými firmami. Krov je vlastně nosná konstrukce střechy, proto je velice důležitá kvalita jejího zpracování. Krov musí nést velké zatížení, které spočívá v krytině, například v střešních taškách a musí mít schopnost přenést zatížení vzniklé sněhem, větrem, a vlastní tíhou na nosné stěny a prvky stavby. Krov také dodává tvar střeše, která tak může být pultová, sedlová, stanová, valbová nebo mancardová. Tvar střechy, potažmo konstrukce krovů, je volen zejména v závislosti na velikosti stavby a také dle požadavků na využití podkrovních prostor. Zatížení střechy je přenášeno skrz šikmé části krovu na vaznice, sloupky, pozednice, vazné trámy, apod. Profesionální firma je schopná postavit krov na rodinném domě v relativně krátkém čase, což může být například v rozmezí tří dnů nebo dokonce i přes víkend.

  • David Smutný
  • Tel: +420 606 303 857
  • E-mail: davidsmutny1@seznam.cz

Impregnace dřevěných částí stavby Mladá Boleslav

střechy

Vzhledem k tomu, že dřevo může být poškozeno mnoha různými faktory, je nezbytná jeho ochrana vhodnou impregnací či nátěrem. Na dřevo negativně působí klimatické podmínky, mezi které patří slunce, mráz, voda, dále pak také biologičtí nepřátelé. Biologickými nepřáteli dřeva jsou zejména dřevokazný hmyz a houby. Dřevokazný hmyz patří mezi nejobávanější škůdce dřeva vůbec, jedná se zejména o červotoče, tesaříky nebo bělokazy. S tímto hmyzem si moc nezadají ani dřevokazné houby, s nichž nejčastěji se vyskytuje dřevomorka domácí nebo koniofora sklepní. Aby se předešlo případnému poškození dřeva, je nutné jej správně impregnovat vhodným prostředkem. S volbou vhodného přípravku Vám pomůže odborná firma, která provádí stavbu či rekonstrukci krovů. U většiny firem je taková impregnace samozřejmou součástí stavby nebo rekonstrukce. Impregnační nátěr může být v různých barevných odstínech, nebo čirý. Tímto nátěrem se mnohonásobně prodlouží životnost dřeva, přičemž jsou tzv. ekologicky přívětivé, protože neobsahují žádné těžké kovy, formaldehyd, chlorované uhlovodíky a dehtové deriváty.

Mladá Boleslav pokrývačské práce

Pokrývačské práce spočívají v pokládce střešní krytiny, která chrání budovu před deštěm, větrem nebo sněhem. Střešní krytina mimo uvedené plní také funkci estetickou, proto musí ladit s celkovou koncepcí domu, s jeho okolím, případně s charakterem a tradicí kraje. Kvalita střešní krytiny a její správná pokládka mají rozhodující vliv na funkčnost a životnost střechy. Dnes je na trhu nepřeberné množství výrobců střešních krytin, které se liší nejen výrobním materiálem, ale také kvalitou provedení, záručními podmínkami nebo servisem. Volba střešní krytiny se také odvíjí od sklonu střechy. Při pokládce střešní krytiny je nutné dbát na preciznost položení. Je možné si vybírat například mezi klasickou pálenou taškou či betonovou, dále jsou k dispozici plechové a trapézové krytiny, asfaltové pásy a šindele, přírodní břidlice a mnohé další. Součástí pokrývačských prací je i montáž difuzní fólie, střešních latí a tzv. kontralatí. Většina pokrývačských firem také montuje střešní okna, sněholamy, hromosvody, kolektory a další s tím spojené práce.

střechy

  • David Smutný
  • Tel: +420 606 303 857
  • E-mail: davidsmutny1@seznam.cz

Klempířské práce Mladá Boleslav

Součástí rekonstrukce střechy jsou také klempířské práce. Při této činnosti se používá zejména různých plechových materiálů, nejčastěji ve formě pásů, tabulí či různých profilů. Klempířské práce nalézají své uplatnění například při různém zakončení střech, lemování, oplechování, při instalaci okapů, parapetů, nároží, úžlabí, apod. Klempířská práce také spočívá samozřejmě ve vytvoření kompletní plechové střešní krytiny. Při výběru materiálu je nutné brát v potaz klimatické nároky, estetické nároky, mechanické a v neposlední řadě i finanční stránku. Nejčastěji používané materiály jsou pozinkovaný plech, titan-zinek, nebo měď.  Při přechodu mezi střešní plochou a stavební částí používají klempíři různá napojení, lemování, které brání v pronikání vody, atd. Na střechu mohou být klempíři nainstalované sněhové zábrany, záleží na sklonu střech, případně na její velikosti. Klempířské prvky je nutné čas od času kontrolovat, protože včasná oprava poškozené části může podstatně prodloužit životnost střešní krytiny a zabránit nějakému většímu poškození. Není také od věci občas vyčistit odvodnění střechy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17532 (novesluzby.cz#23664)


Přidat komentář