Rekonstrukce bytů a rodinných domů okres Mladá Boleslav

Rekonstrukce bydlení je způsob jak zlepšit komfort bydlení a snížit náklady na provoz domu. Neobejde se však bez větších stavebních úprav. Proto by ji měly vždy provádět pouze odborné firmy, nejlépe s dodáním na klíč.

Rekonstrukce bydlení znamená rekonstrukci bytů a rodinných domů. Může mít mnoho podob a může být provedena mnoha způsoby. Základem každé úspěšné rekonstrukce je individuální přístup a profesionalita odborníků, kteří rekonstrukci provádějí. Individuální přístup znamená skloubení potřeb bytu či rodinného domu a jeho majitelů. To je mnohdy velmi těžké. Starší byty neodpovídají dnešnímu standardu bydlení, mají nevyhovující instalační rozvody, chybí jim bezpečnostní prvky, některé jejich části jsou dokonce i zdravotně závadné. Navíc tu je nevyhovující dispoziční řešení. Přesto šikovní odborníci dokáží najít způsoby, jak vytvořit nejprve kvalitní projekt, který je veden přáními majitelů bytu a jak podle něho celou rekonstrukci provést. Tak vzniká nové bydlení ve starém, které je komfortní, úsporné, moderní a splňuje sny a přání majitelů.

Jak snížit náklady za energie? Jak ušetřit?

Mnoho rodinných domů se rekonstruuje zásluhou vysokých ročních nákladů na energie. Základním přáním majitelů je tak co nejvyšší snížení těchto nákladů. Přitom by rádi dosáhli i na komfortnější bydlení, které bude splňovat požadavky moderní doby. Ač to vypadá nesnadně, tak tato přání jsou splnitelná. Moderní materiály i technologie umožňují snížení energií až o více než tři čtvrtiny současných nákladů. Spolu se snížením nákladů přináší i vyšší komfort bydlení. To proto, že samy moderní spotřebiče a zařízení, které náklady snižují, jsou úsporné a komfortní již ve svém základním provedení. Tak vznikají moderní koupelny, záchody i kuchyně. Zapomenout nelze ani na úsporné spotřebiče a vytápění, které dokáže dům efektivně vytopit s malými náklady. K jejich snížení dopomůže i kvalitní zateplení celého domu. To samozřejmě znamená i kvalitnější a krásnější okna a dveře a barevnou fasádu. Po rekonstrukci tedy rodinný dům je úsporný, komfortní, moderní a zároveň velmi krásný zvenčí i uvnitř.

Rekonstrukce na míru Mladá Boleslav

Žádná rekonstrukce se neobejde bez přímého jednání mezi firmou a klientem přímo na daném místě. Právě toto jednání je základem pro úspěšné provedení a ukončení celé rekonstrukce. Zde se ujasňují přání zákazníka, možnosti, které se pro daný objekt nabízí i cenová hladina, která je pro zákazníka přijatelná. Současná nabídka technologií a materiálů umožňují najít způsob rekonstrukce přesně na míru potřeb zákazníka. V nabídce jsou materiály klasické, moderní alternativní, i smíšené, které jsou často nejvhodnějším a nejinspirativnějším způsobem řešení celé rekonstrukce.

Rekonstrukce bytů okres Mladá Boleslav

Nejčastěji se zřejmě rekonstruují panelové byty. Hned za nimi v těsném závěsu byty staré zástavby. Jde o byty, které nesplňují moderní parametry bydlení. Panelové byty jsou vybydlené a bytová jádra ze zdravotně závadného umakartu. Bytům staré zástavby i dnes chybí sociální zařízení, které je umístěno mimo byt. Standardním požadavkům neodpovídají ani instalační rozvody, bezpečnostní prvky a tepelné izolace. Po prvotním seznámení firmy se stavem bytu, je vypracován odpovídající projekt, který je možno před dokončením upravit podle přání zákazníka. Vybírají se nejvhodnější materiály, technologie, i přístroje a zřízení, které budou po dokončení rekonstrukce instalovány. Některé z nich jsou přímo součástí rekonstrukce. Jde zejména o některé části vytápění, klimatizace, vody nebo přímo o sanitární vybavení.

Změna dispozic bytu, nová koupelna, instalace rozvodů Mladá Boleslav

Základem každé rekonstrukce bytu je pokus o změnu dispozičního uspořádání. Většinou si od toho každý majitel slibuje více místa. U bytových jader pak je to kompletně celá nová výstavba. Začne se zbouráním starého jádra a pokračuje výstavbou nového. Součástí rekonstrukce bytu i bytového jádra je nová elektroinstalace, rozvody vody, odpadů a topení, následuje výměna oken, dveří, podlah, a končí se výmalbou. U panelových bytů je možné provést i odhlučnění bytu pomocí sádrokartonu. Kromě zateplení, úspor a komfortnějšího bydlení je vhodné zvážit i bezpečnostní prvky bytu. Vhodná je instalace bezpečnostních dveří.

Rekonstrukce rodinných domů okres Mladá Boleslav

V podstatě se zde provádí obdobné stavební práce jako je tomu u bytů, ale ve větším rozsahu. Přidává se zateplení celého objektu, často se obytná plocha rozšíří o půdní vestavbu nebo nástavbu a celá rekonstrukce končí terénními úpravami, opravou či výstavbou plotů, zídek a dlažeb. Součástí rekonstrukce mohou být i opravy a výstavba na dvorku a zahradě.

Zateplování rodinných domů, zateplení střech a fasád

Zateplení rodinného domu má účel jen v případě, kdy je provedeno jako komplexní. To znamená, že jde o zateplení celé obálky domu, všech míst, kde dochází k únikům tepla. Takovéto zateplení přináší vysoké úspory, které mohou být až 90% ročních nákladů na energie před rekonstrukcí a zateplením domu. Zateplit je nutné střechu i suterén, okna a dveře, a fasádu domu. Po zateplení fasády domu je pak provedena povrchová úprava.Ta dá rodinnému domku krásný vzhled, v příjemných pastelových barvách.

Na čem ušetříme po rekonstrukci domu?

Rozhodně jsou to úspory na nákladech za tepelnou energii. V rodinném domě se ideálně vyřeší vytápění i zateplení celého objektu. V bytě se využije modernizace vytápění a doplnění o úsporné ventily. Pak jsou to úspory vody. Těch se dosáhne rekonstrukcí koupelny, záchodu i kuchyně. Využijí se moderní úsporné baterie, sprchy, sprchové kouty i úsporné splachovací zařízení.

Tepelné izolace, odhlučnění, izolace od vody Mladá Boleslav

Rekonstrukce využívá i moderních izolací, které byt i dům zateplí, odhluční i odizolují od vody. Pro tepelnou izolaci se využívá izolačních folií a dalších izolačních materiálů, které mohou být ve formě obkladů, nebo pěny. K hydroizolacím se využívá fólií. A k odhlučnění sádrokartonových desek, které jsou tenké, což znamená, že nijak nezmenší velikost místností či bytu, a přesto naprosto dokonale izolují hluk.

Rekonstrukce a bezpečnost Mladá Boleslav

Bezpečnost zajistí moderní bezpečnostní dveře, izolace odolávající požáru, prvky, které chrání proti úniku plynu, vody a také elektrického proudu. Vše je možné instalovat u rekonstrukce bytu i rodinného domu.

Rekonstrukce s odborníky okres Mladá Boleslav

Každá rekonstrukce přináší celou řadu výhod, které doplňují estetický vzhled. A každá rekonstrukce by měla být vždy provedena jen vyškolenými odborníky. Ti jsou největší zárukou toho, že budete s rekonstrukcí spokojeni po všech stránkách.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17910 (novesluzby.cz#24347)


Přidat komentář