Realizace litých anhydritových podlah - Praha

Realizujete průmyslový nebo firemní objekt, dílnu nebo sklad a řešíte provedení podlah? Potřebujete opravit stávající poškozenou podlahu? Nevíte pro jakou technologii se rozhodnout?

Realizace betonových podlah je neodmyslitelnou součástí všech stavebních objektů. Dnešní náročné požadavky na kvalitu a naprosto rovnou podlahu pro průmysl či sklady jsou již standardem a dnešní technologie takto kvalitní betonové podlahy umožňují zrealizovat. Nemusí se jednat pouze o budování nových litých podlah, ale firmy nabízejí také jejich rekonstrukce a opravy. Podívejme se tedy, jaké služby nám může stavební firma v této oblasti nabídnout a jak se vlastně lité podlahy dělají.

Realizace podlah profesionální firmou Praha

S rozvojem a výstavbou mnoha různých průmyslových hal, skladů a provozoven musí být v dnešní době nabídka průmyslových podlah opravdu velmi široká. Na průmyslové a betonové podlahy jsou kladeny poměrně velmi vysoké požadavky a to především na její zatížení kvalitu povrchu. Od takovýchto podlah se podle jejich požadovaného použití vyžaduje vysoká mechanická nebo chemická odolnost a v některých oborech je požadavek ještě na antistatickou úpravu. U všech dobrých podlah je cílem také dobrá čistitelnost podlahy nebo její protiskluzová úprava.

Lité betonové podlahy Praha

Lité betonové podlahy se realizují nejen v průmyslu. Takové podlahy mohou být realizovány jako lité anhydritové podlahy a právě použitá technologie nebo povrch určují její použití. Takovéto podlahy pak nalézáme jak v průmyslových sektorech, ale také v nemocnicích, obchodních centrech, skladech, jídelnách apod. Lité podlahy nabízí mnoho firem, ale je důležité si vybrat tu, která nabízí kvalitní služby, která má profesionální přístup, používá moderní technologie a má mnohaleté zkušenosti.

Betonové podlahy, betonové průmyslové podlahy Praha

Betonové podlahy jsou nejběžnějším typem podlah a používají se zejména u průmyslových objektů, v komerčních provozech nebo při realizaci podlah pro domy či byty. Povrch betonové podlahy lze zušlechtit vsypy, čímž se docílí zvýšené odolnosti bez nutnosti dodatečných nátěrů. Beton pro podlahy je předem namíchaná směs polotekutého betonu a kameniva, který se ukládá na zhutnělý podklad s hydroizolací. Jako výztuž se používá betonářská síť a ocelové výztuže. Betonové průmyslové podlahy se pokládají v tloušťkách cca od 15 cm do 20 cm a po jejím položení je nutné beton hutnit vibrováním a uhladit jej. V současné době se tedy betonové podlahy provádí moderním způsobem pomocí strojně hlazených betonových potěrů.

Realizace betonových podlah Praha

Dnešní moderně strojně vybavená firma vám dokáže betonové podlahy zrealizovat v podstatě kdekoliv a dokáže vybudovat podlahy i ve výškách domů. Betonová směs je totiž připravena pomocí dieselového mixokretu přímo na stavbě a pomocí čerpadla betonu je dopravena na místo pokládky. Výhodou je, že směs lze pomocí čerpadla a hadic šetrně vůči rozvodům dopravit do velké vzdálenosti, například 120 m, ale také do velké výšky a to až do 24 patra. Podlaha pak může být na základě přání zákazníka upravena do roviny, ale v případě potřeby i do spádu, což se využívá při betonování teras, bazénů apod. Beton je po pokládce strojně hlazen tak, aby vznikla skutečně hladká a rovná podlaha.

Profesionální betonářská firma se postará o vše sama. Zajistí dopravu materiálu na stavbu a za pouhý jediný den vám zrealizuje podlahy v celém rodinném domě. Můžete si také materiál zajistit sami, a v takovém případě vám firma ráda poradí s jeho výběrem, protože ke kvalitnímu zpracování betonové podlahy je třeba zajistit i stejně kvalitní materiál. Hlavními výhodami betonových podlah je především rychlost pokládky a nízká cena.

Anhydritové podlahy, lité samonivelační podlahy Praha

Anhydritové podlahy jsou lité samonivelační podlahy, které jsou dalším způsobem realizace hrubých podlah. Anhydritové lité podlahy jsou vhodné jak pro rodinné tak pro bytové domy a výhody použití této technologie spočívá v tom, že jejich povrch je naprosto rovný a lze je realizovat i ve výškách domů. Realizace anhydritových podlah probíhá ve většině případů tak, že je namíchaná směs dopravena na místo stavby pomocí mixu, poté je směs uložena do čerpadla a dopravena hadicemi na místo lití. A protože je směs anhydritové podlahy tekutá, je zde využit samonivelační efekt. To znamená, že podobně jako u kapaliny, tak i zde anhydritová podlaha vytváří téměř dokonalou rovinu. Aby bylo dosaženo skutečné dokonalosti, po vylití podlahy je nutné směs ještě znivelovat.

Anhydritové podlahy jsou dnes podobně jako betonové podlahy často používány pro realizace hrubých podlah v rodinných domech a také na větších stavbách jako jsou bytové domy, případně průmyslové prostory. Realizace anhydritových podlah ve velkých plochách vyžaduje rozsáhlé zkušenosti s realizací hrubých podlah a proto je nutné vybírat opravdu profesionální firmu, která je schopna nabídnout realizace anhydritových podlah ve vysoké kvalitě a za dobré ceny.

Výhody litých anhydritových podlah

Výhody při použití litých anhydritových podlah spočívají zejména v urychlení stavby, kdy lití podlah v rodinném domě proběhne během jednoho dne a již za 24 hodin jsou podlahy pochůzné. Anhydritové podlahy umožňují jejich realizace také ve vyšších patrech, protože pomocí čerpadla je tato směs bez problému dopravena na místo lití. U kvalitně provedených anhydritových podlah je zaručena jejich rovinnost. To znamená, že před pokládkou podlahové krytiny není třeba provádět vyrovnání stěrkou. Použitím litých anhydritových podlah tedy snížíte náklady na stavbu. Další výhoda anhydritových podlah spočívá v případě použití podlahového topení. Anhydritová podlaha se totiž rovnoměrně prohřívá a má dobrou tepelnou vodivost.

Průmyslové podlahy, pokládka průmyslových podlah Praha

Průmyslové podlahy vyžadují dodržet požadavky nejen na vysoké zatížení, ale kladou nároky na hladkost povrchu a odolnost. Zkušená firma, která průmyslové podlahy realizuje nabízí komplexní služby, do kterých spadá i realizace hlazených průmyslových podlah ve výrobních, skladovacích a prodejních halách, včetně venkovních zpevněných ploch a parkovišť. Součástí služeb je i pokládka polymercementových a epoxidových stěrek a nátěrů, anhydritů i veškeré opravy stávajících podlah. Průmyslové podlahy jsou realizovány na nosné konstrukce, vyztužené rozptýlenou výztuží, kari sítěmi a polyolefínovými a polypropylenovými vlákny. Povrchy kvalitních průmyslových podlah jsou zušlechtěny otěruvzdorným vsypem, který je volen podle charakteru provozu. Železobetonové a drátkobetonové podlahy je možné budovat se strojně hlazeným povrchem, kdy jsou zušlechtěné otěruvzdorným vsypem křemičitým, korundovým, popřípadě metalickým. Vhodný typ vsypu vám specializovaní firma navrhne podle charakteru provozu v daném objektu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17537 (novesluzby.cz#23670)


Přidat komentář