Profesionální překlady z/do německého jazyka

Potřebujete profesionální překlad odborného textu a nevíte čím se řídit při výběru toho nejlepšího překladatele právě pro vás? Čtěte dále a vše podstatné ohledně překladů se dozvíte.

Možná jste se i vy ocitli v situaci, kdy bylo nutné najít profesionálního překladatele cizího jazyka. Překladatelé vám mohou nabídnout překlady do mnoha cizích jazyků, jedním z nich je např. němčina. Pojďme se podívat na to, kde hledat dobré překladatele, jaké mít požadavky na překlady a koik nás překlady budou stát.

Kde najít překladatele z/do německého jazyka

Samozřejmě, že v současné době je nejjednodušší cestou, jak najít profesionálního překladatele internet. Vyzkoušet můžete také oficiální stránku Jednoty tlumočníků a překladatelů. Na stránkách této profesní organizace najedete databázi tlumočníků a překladatelů. V případě, že se zajímáte o překlady, stačí do vyhledávače na těchto stránkách zadat, o jaký jazyk máte zájem. Dále můžete zatrhnout oblast vašeho zájmu překladu (ekonomie, informatika, obchod, společenské vědy, právo, sport atd.). Následně získáte seznam překladatelů s jejich specializací a kontakty. Poté stačí kontaktovat vámi vybraného překladatele a domluvit se na podrobnostech překladu.

Najít skutečně dobrého překladatele či překladatelskou agenturu může být oříšek. Pečlivě si projděte dostupné reference na internetu. Při výběru se nenechte ovlivnit pouze cenou překladu. Nízká cena se nemusí rovnat kvalitnímu překladu. Profesionální překladatel má minimálně pětileté zkušenosti s překlady odborných textů. Důležité je také vysokoškolské vzdělání v daném jazyce. Jazykové vzdělání může získat také splněním jazykových zkoušek nejvyšší úrovně. Vyžádejte si reference, nechte si provést vzorový překlad nebo si přímo nechte poslat překladatelské práce. Samozřejmostí pro překladatelské služby je živnostenský list.

Zvažujete, zda je lepší rozhodnout se pro překladatele nebo překladatelskou agenturu? Většinou překladatelé na volné noze bývají levnější, než je tomu u překladatelských agentur. Toto však nemusí platit vždy, skutečně nejlepší překladatelé bývají také nejdražší. Velmi kvalitní překladatelé jsou však často velmi zaneprázdněni a také jsou omezeni, co se týká nabízených jazyků a odborného zaměření. Co se týká překladatelských agentur, ty vám mohou nabídnout kompletní servis. Tímto máme na mysli garanci kvalitních překladů, dobrou komunikaci, rychlé zpracování a podobně. Překladatelské služby dále nabízí např. jazykové korektury rodilým mluvčím, překlady více druhů odborných textů a odborné korektury prováděné specialistou.

Kolik vás bude stát překlad

Samozřejmé je, že při výběru překladatele či překladatelské agentury se mnozí z nás budou zaměřovat především na cenu. Ale myslete na to, že ty nejlevnější překlady nemusí být vždy i ty nejkvalitnější. Proto se raději vyhněte překladům, které vám nabízí cenu 250 či 300 korun. Za tyto ceny většinou překládají nízkonákladové agentury, kde nepracují zrovna ti nejlepší překladatelé. Konečnou cenu samozřejmě ovlivní to, jak rychle budete překlad potřebovat a někdy se na ceně odrazí také odborné zaměření překladu. Myslete na to, že expresní překlad vás může stát až o 100% navíc. Cena se vždy odvíjí od konkrétního překladatele a konkrétní překladatelské agentury. U některých překladatelských agentur se můžete setkat s pevně stanovenými sazbami a příplatky vám budou účtovat spíše výjimečně.

Jak můžeme ovlivnit kvalitu překladu

Důležité je vědět, že i vy sami se můžete podílet na kvalitě překladu. Záleží také na vaší přípravě na překlad a vaší aktivitě. Vždy je vhodné, aby překladatel věděl co nejvíce o okolnostech překladu. Proberte tedy s překladatelem, o jaký typ překladu se jedná. Může jít např. o překlad obchodní, právnický či společenskovědní. Dále můžete připravit podklady týkající se překladu, např. podklady týkající se terminologie, stylistiky a podobně. Překladateli můžete dodat obrázky produktů, kterých se překlad týká, bude mít tak lepší představu o obsahu samotného textu. Nepřesnosti vždy s překladatelem pečlivě dořešte. Všechny tyto vaše kroky překladatel ocení a zpracuje vám pak kvalitnější překlad. Samozřejmě, že každý překlad vyžaduje dostatek času, buďte tedy trpělivý. Dostatek času znamená přibližně šest normostran na jeden den.

Kdo je profesionální překladatel

Při výběru toho nejlepšího překladatele myslete na to, že mezi jednotlivými překladatelskými profesemi existují určité rozdíly. Vybírejte tedy překladatele, nikoliv tlumočníka, korektora nebo jiného nejazykového odborníka. Jen pro připomenutí překladatelé překládají, tlumočníci tlumočí, učitelé jazyka učí jazyk. U každého z těchto odborníků je naprosto jiná zkušenost s jazykem. A to nemluvíme o rychlosti překladu, ale o jeho přesnosti. Zatímco práce tlumočníka je založena na pohotovosti a rychlosti, práce překladatele je založena především na převedení textu do formy. Vždy je tedy lepší pracovat s tím, kdo má několikaleté zkušenosti v práci s překlady.

Ověřování překladu

V určitých situacích po vás bude požadován tzv. soudní překlad. Soudní překlady jsou ověřovány kulatým razítkem soudního překladatele. Tyto překlady jsou zhotovovány v případě, že překlad potřebujete pro úřední účely. Soudní překlad budete potřebovat např., když máte svatbu s cizincem v zahraničí a chcete tento sňatek doložit na matrice. Pouze soudní překladatel může svým razítkem stvrdit danou skutečnost. Mezi další dokumenty, kde budete potřebovat soudní překlad, se řadí např. rodné listy, úřední výpisy, plné moci, oddací listy, úmrtní listy, technické zprávy, diplomy, certifikáty, smlouvy atd. Tyto dokumenty po vás mohou vyžadovat např. městské úřady, soudy, policejní orgány, banky, univerzity a jiné instituce. Pozor však na záměnu soudního a právního překladu.

 

Na co se zaměřit u překladu

Při výběru překladatele a překladatelské agentury mějte na paměti, že nemusí nabízet vždy všechny jazyky k překladu. Váš výběr překladatele může být tedy ovlivněn tím, na jaký jazyk se překladatel specializuje. Najděte si vždy odborníka na daný jazyk. Myslete také na to, že kvalitní překladatele dokážou většinou precizně zvládat jeden nebo dva světové jazyky. Při výběru překladatelské agentury hraje důležitou roli také odbornost překladatele. Někteří překladatelé se zaměřují na překlady právní jiní na technické a podobně. V případě, že váš text je např. ekonomický, je potřeba najít překladatele, který se bude na tuto oblast specializovat. Při výběru překladatele dejte také na reference. Řídit se můžete např. doporučením vašich známých. Dále si můžete vyžádat náhledy prací nebo vzorový překlad. A ještě jednou je potřeba zmínit, že při výběru překladatele či překladatelské agentury bude hrát roli i cena. Nevybírejte překladatele podle nejnižší ceny, nemusí se vám to vždy vyplatit. Samozřejmě, že důležitá pro výběr překladatele je také rychlost překladu. Mnohé překladatelské agentury jsou schopny vyhovět vám, co se týká expresního překladu, za který si samozřejmě připlatíte. Mnohé agentury vám k základnímu překladu nabídnou doplňkové služby jako je korektura, grafické zpracování textu, přepis textu, namluvení textu a podobně. V současné internetové době není ani vzdálenost mezi vámi a překladatelem žádný problém. Překlady je možné zadávat online. Můžete si tedy v naprostém klidu vybrat překladatelskou agenturu či překladatele z druhého konce republiky. Vybírejte tedy překladatele dle jiných kritérií než je vzdálenost od vašeho bydliště.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32873 (ck#664)


Přidat komentář