Přeprava zásilek Brno

Potřebujete přepravit dopis, balík nebo jinou zásilku do zahraničí, ale Vaším požadavkem je, aby byla zásilka doručena do několika málo hodin a v pořádku? Nebo nevíte jak bezpečně přepravit nebezpečný náklad?

Přeprava zásilek - Brno

Potřebujete přepravit zásilky různého druhu, a to nejen v rámci České republiky, ale po celé Evropě? Spolehlivé služby v oblasti přepravy zásilek zajišťuje firma pana Pavla Cardy s názvem OCP SPED. Tato firma poskytuje vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a zasilatelství. Dále provádí expresní přepravu za použití dodávky po celé Evropě a rovněž nabízí i přepravu nebezpečných nákladů, systém ADR tř. 1 - 9. Přepravě zásilek se firma pana** Pavla Cardy** věnuje již od roku 1992 a za tu dobu uspokojila nepřeberné množství spokojených zákazníků. Mezinárodní dopravu zajišťuje do Hamburgu, Bremene, Dortmundu, Amsterdamu atd.

Více informací se můžete dozvědět na internetových stránkách: http://www.ocpsped.cz/.

Firma sídlí na adrese: Náves 17/8, 664 41 Popůvky,

emailová adresa je: ocpsped@cbox.cz,

telefonní číslo do firmy zní: +420 777 737 577.

Přeprava kusových i balíkových zásilek Brno

Přeprava zásilek je služba, která zajišťuje přepravu kusových i balíkových zásilek, nebezpečných nákladů a dalšího. Sami si můžete zvolit, který přepravní režim Vám bude vyhovovat nejvíce. Přepravu zásilek je možné objednat pohodlně z domova telefonicky, nebo použitím emailu, ale také faxem nebo prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách firmy. Vzhledem k tomu, že přepravní společnost své služby poskytuje po celé České republice a Evropě, můžete si být jisti pružnou reakcí a kvalitou poskytovaných služeb v jakékoliv Vámi zvolené lokalitě.Přeprava zásilek

Jaký druh zásilek lze převážet?

Záleží na Vás, zda potřebujete přepravit obálku nebo zásilku o velké hmotnosti. U profesionálních přepravních společností najdete optimální řešení pro přepravu kusových zásilek i pro kompletní servis v oblasti** přepravy balíků**. Vaše zásilka se po jejím naložení převeze na centrální překladiště, kde po důkladném roztřídění ji obsluha doručí na určené místo. Můžete si být jisti, že Vaše zásilka bude vždycky a za každých okolností ve správný čas tam, kde ji očekáváte. Vedle běžných přepravních služeb nabízí některé společnosti i široké spektrum doplňkových služeb, např. přepravu zásilek, které podléhají režimu ADR, doručování zásilek na dobírku, sledování zásilek, apod.

Vnitrostátní přeprava Brno

Samozřejmě každá společnost má své podmínky přepravy a také požadavky na zásilky, které budou přepravovány. Vždy se před objednáním služby informujte, jaký druh zásilek a nákladu je společnost schopna přepravit, o jaké max. hmotnosti, o jakých max. rozměrech, atd. Co se týká vnitrostátní přepravy, u přepravních společností si můžete být jisti, že bude Vaše zásilka na celém území České republiky doručena nejpozději následující pracovní den po dni převzetí zásilky k přepravě. Tarifní struktura je velmi jednoduchá a vždy se odvíjí od Vašich potřeb. Pokud se rozhodnete využít služeb přepravní společnosti pravidelně a s touto dlouhodoběji spolupracovat, jistě pro Vás společnost přichystá zajímavé slevy. V ceně přepravy může být zahrnuto vyzvedávání všech zásilek přímo u odesílatele, tedy u Vás, více pokusů o doručení, ručení za každý balík do určité výše, nepřetržité sledování přepravy zásilek pomocí scanování čárového Vnitrostátní přepravakódu, doklad o doručení každého balíku s podpisem a razítkem příjemce, který je dostupný na internetových stránkách. Každá společnost nabízí jiné možnosti, každá má k tomu jiné dispozice, proto je vždy nutné se předem informovat, jaké konkrétní služby můžete očekávat.

Expresní zasilatelství Brno

Předností expresního zasilatelství je doručení zásilky do několika málo hodin po celé Evropě. Zpravidla na přepravu zboží stačí přepravní společnosti 12 - 24 hodin. Smyslet této služby je doručit zásilku v co možné nejkratší době na místo určení. Pro tento druh přepravy jsou nonstop k dispozici volné kapacity vysoce spolehlivých dopravních prostředků vozového parku přepravní společnosti, aby včasné doručení Vaší zásilky nebylo ničím ohroženo. Pojištění zásilky je samozřejmostí. Vaše zásilka dorazí vždy ve správnou dobu na stanovené místo a v pořádku.

Mezinárodní přeprava, přeprava zásilek do zahraničí

Má-li být mezinárodní přeprava bezpečná, především jedná li se o přepravu cenných zásilek, neobejde se tato služba bez kvalitních vozů a potřebného technického vybavení. Proto by měl vozový park zahrnovat dopravní prostředky renomovaných značek, na které je spolehnutí. Vaše cenné zásilky tak budou přepraveny do kterékoliv země Evropské Unie. Přeprava zásilek do zahraničí je s pomocí profesionálů naprosto bezpečná. Veškeré vozy jsou vybaveny mobilními telefony a satelitní navigací, navíc je Vaše zásilka průběžně monitorována i během mezinárodní přepravy. Za volant si sedají pouze zkušení řidiči, aby zásilka nebyla ničím ohrožena. V případě, že se obáváte ztráty a váháte, zda zásilku přepravní společnosti svěřit, můžete se spolehnout na pojištění nákladu, které přepravní firmy standardně poskytují.

Přeprava nebezpečného nákladu Brno

Nebezpečným nákladem se rozumí látky a předměty, pro jejichž povahu,Spedice vlastnosti a stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo může dojít k ohrožení životního prostředí. Co se týče silniční dopravy, touto můžou být přepravovány jen nebezpečné věci, které jsou vymezené mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána. Jedná se o Dohodu ADR. Nebezpečné věci musí být v souladu s Dohodou ADR před samotnou přepravou roztříděny, zabaleny a označeny, aby byla provedena správná klasifikace přepravovaných nebezpečných věcí. Všechny nebezpečné látky musí být identifikovány, klasifikovány a označeny standardními názvy podle tabulek a příloh.

Kdo může nebezpečný náklad převážet?

Povinností přepravních firem je zabezpečit, aby přepravu nebezpečného nákladu prováděli jedině ti řidiči, kteří jsou pro tuto činnost náležitě a patřičně vyškoleni. Stejně tak je nutné i zabezpečit, aby školením prošly i další osoby, které se na přepravě nebezpečných zásilek podílejí. Mezi takové osoby patří spediční zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci, techničtí zaměstnanci a další, kteří přijdou s takovou zásilkou do styku.

Jakými vozy převážet nebezpečný náklad?

AutodopravaSpecifičnost přepravy nebezpečného nákladu spočívá také v tom, že k přepravě smí být užito pouze takových vozidel, která jsou k této přepravě způsobilá. Je nutné zajistit, aby řidič měl zejména během přepravy s sebou průvodní doklady, které na požádání předloží oprávněným osobám ke kontrole a v případě nehody nebo jiné mimořádné a nečekané události provedl všechny opatření, která jsou uvedená v písemných pokynech pro řidiče. Dále je velmi důležité specifické označení a vybavení dopravních prostředků. Je nutné zabezpečit, aby měl řidič povinnou výbavu včetně výstražných oranžových tabulek, aby měl bezpečnostní značky, funkční hasicí přístroj, samozřejmostí je povinná výbava vozidla a aby řidič dodržoval předpisy, které se týkají nakládky nebezpečného materiálu, vykládky a manipulace.  Nebezpečné věci musí být také vhodně zabaleny a každé balení je nutné realizovat v souladu s typem konstrukce a v souladu s požadavky stanovenými v Dohodě ADR. Řidič nesmí převzít a přepravovat kus, jehož obal je poškozen, nebo který netěsní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17731 (novesluzby.cz#24034)


Přidat komentář