Práškové lakování kovů Děčín

Metoda práškového lakování je určena zejména pro elektrotechnické prvky a zařízení z důvodů ochranných, vzhledových i funkčních, ale používá se jako ekologické lakování v různých oborech.

Klasické nanášení barvy štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí zná téměř každý z nás. Ale ne každý zřejmě ví, co je práškové lakování. Práškové lakování je moderní a především ekologická technologie povrchové úpravy kovů. Tento způsob barvení splňuje přísná kritéria pro ochranu životního prostředí a zaručuje kvalitní povrchovou úpravu kovů.

Práškové lakování kovů - Děčín

Nastal u vás problém, týkající se ekologického způsobu barvení kovů? Pokud máte to štěstí a bydlíte** v oblasti Děčín a okolí**, můžeme Vám doporučit práškovou lakovnu Pralak Vlastimil Laipold. Nabídka tohoto lakýrnictví je velmi rozsáhlá, firma** PRALAK** nabízí práškové lakování kovů, pískování, lakýrnické práce apod. Práškové lakování je ekologický způsob nánosu barvy a majitel lakovny, pan Vlastimil Laipold, nabízí pískování a povrchovou úpravu jakýchkoliv kovových předmětů, např. tzv. bílého programu, jako jsou pračky, ledničky či sporák, ale i kovový nábytek, trezory, disky kol apod. O profesionalitě práškové lakovny PRALAK svědčí také fakt, že zvládne i** lakování veteránů** a to už něco znamená. Více informací na webu: http://www.pralak.webnode.cz.

 

www.pralak.webnode.cz

Práškovou lakovnu Pralak naleznete na adrese: Vlastimil Laipold, Velká Bukovina 333 (bývalá bramborárna), 407 29 Velká Bukovina,

objednávejte se na telefonním čísle:** +420 602 261 287**

nebo na e-mailu:** laipold@seznam.cz**

Práškové lakování - kvalitní povrchová úprava kovů Děčín

Kovové předměty lze povrchově upravovat mnoha způsoby a jedním z nich je lakování práškovými barvami. Základním předpokladem pro kvalitní nástřik kovu je jeho dobře očištěný povrch, to znamená odmaštěný, případně opískovaný. K lakování tohoto typu se obvykle používají práškové barvy KOMAXIT, které jsou určeny převážně k povrchové úpravě kovových materiálů a které odolávají vytvrzovacím teplotám 140 až 200 °C. Práškové lakování také splňuje velmi přísná kritéria pro ochranu životního prostředí a jedná se tedy o ekologické lakování. Práškové lakování zaručuje kvalitní povrchovou úpravu kovů. Během práškové lakování dochází k nabíjení částic, a to může být provedeno dvěma způsoby: elektrostatickým nabíjením nebo tribostatickým (kinetickým) nabíjením. Po nanesení práškové hmoty je třeba tento povrch vypálit. Dalším krokem je tedy vypálení ve vypalovací peci, kde při teplotě 180°C dochází k roztavení, vytvrzení a přilnutí prášku k povrchu výrobku.

Kdy se práškové lakování používá

Práškové lakování je moderní způsob, který je současně ekologický a proto je tento způsob povrchové úpravy materiálů velmi oblíbený. Neustále se zvyšující obliba práškového lakování a vysoká poptávka po této technologii způsobila, že byly  vyvinuty nové modifikace, které umožňují práškovou barvu aplikovat také na vybrané plasty, některé výrobky ze skla a keramiky a teplotně méně odolné slitiny. Prášková barva se používá zejména na povrchovou úpravu tzv. bílého zboží, tedy praček, sporáků či ledniček, ale také kovového nábytku, regálů nebo bytových doplňků. Prášková lakovna ale také provádí nástřik zámků, trezorů, krytů různých strojů, jízdních kol, sportovního nářadí a posilovacích strojů, magnetických tabulí nebo drobných předmětů do domácnosti. Automobilový průmysl také nezůstává stranou a v tomto odvětví se jedná o práškové lakování automobilových disků, brzdových destiček, kovových částí interiéru nebo částí motocyklů. Z předmětů, které zná každý se práškové lakování týká dopisních schránek, radiátorů, hasících přístrojů, elektrorozvodných skříní, osvětlovacích těles, regálů a mnoha dalších.

Jak se připravuje povrch na práškové lakování

Před vlastním nánosem barvy je potřeba povrch kovů připravit a to pečlivě odmastit, případně opískovat. Odmaštění se provádí u malých předmětů ručně, u velkých se pak využívá komorový bubnový stroj, který povrch součástí a výrobků ze strojírenské výroby dokonale očistí. Povrch předmětu je ve stroji nejen dokonale odmaštěn, ale může být i nafosfátován s následným oplachem a sušením v jednom pracovním cyklu. Tento cyklus je řízen elektronickou jednotkou. Předměty, určené k odmaštění se vloží do komory stroje obvykle uložené v koši. Koš poté rotuje kolem vodorovné osy a jeho obsah je sprchován horkou odmašťovací lázní a následně oplachovou vodou. Posledním krokem je vysušení předmětů nebo vloženého výrobku ohřátým vzduchem. Předností tohoto způsobu odmaštění  je kvalitní a rovnoměrné ošetření i složitě členitých součástí, jako jsou výrobky z trubek apod.

Pískování kovů Děčín

Pískování je dnes stále se rozšiřující technika tryskání různých druhů obraziv. K tomu se používají zařízení, které dokáží povrchově upravit různé díly z různých materiálů. Nejčastěji se metoda pískování používá k očištění kovů, čímž se kov nejen vyčistí, ale i zdrsní, sjednotí nebo jinak upraví. Pískování kovů se používá před jeho další úpravou jako je lakování, například práškovou barvou nebo před metalizací. Pískování přináší vysokou efektivnost oproti ručnímu a umožňuje levné čištění oproti chemickému očištění. Pískování se provádí obvykle v pískovací kabinách, ale pískovací technologie nabízí i další odpovídající příslušenství a řadu obraziv. Pokud tedy žádáte pískování, obraťte se na profesionální společnost Děčín, která nabízí kompletní řešení a veškeré pískování. Takováto firma používá pískovací kabiny obslužné, pískovací kabiny bezobslužné a pokud potřebujete pískovat větší předměty a na různých místech, použije mobilní tryskače.

Práškové barvy, ekologické barvy k úpravě povrchů Děčín

Práškové barvy jsou moderní a ekologické barvy, určené ke kvalitní povrchové úpravě řady výrobků. Práškové barvy patří do skupiny průmyslových nátěrových hmot a skládají se ze směsi pryskyřic, pigmentů a dalších surovin, které ovlivňují konečné vlastnosti barvy. Příměsi dodávají práškovým barvám například tvrdost, lesk, hloubku matu nebo vytvářejí strukturní povrch. Směs práškové barvy má suchou práškovou konzistenci a pro aplikaci se ničím neředí, ani se nerozpouští. Na požadované předměty se nanáší ve své práškové podobě pomocí stlačeného vzduchu, který po smísení vytvoří tekutou směs.

Aplikace práškových barev

Práškové barvy jsou nátěrovým systémem, který nevyžaduje použití základních nátěrů a po nanesení nevyžaduje žádné následné schnutí. Tato vlastnost umožňuje dosahovat vysoké produktivity práce a při optimálním zvládnutí technologie aplikace i ekonomické úspory. Práškové barvy se nanášejí na předem připravený podklad, který je nutné zbavit všech chemických a také mechanických nečistot. Prášková barva je smíšena s tlakovým vzduchem a hnána ze zásobníku do aplikační pistole, z které je stříkána na výrobek. Aby prášková barva na výrobku ulpěla, je mu dodána elektrostatická energie, díky níž dojde k přitahování částic prášku na stříkaný výrobek. Po nastříkání dojde k následnému vytvrzení ve vytvrzovací peci, čímž je proces aplikace práškových barev u konce. Po vytvrzení barvy je výrobek z pece vyjmut a po jeho vychladnutí je připraven k montáži, případně k zabalení a expedici zákazníkovi.

Práškové barvy a ekologie

Největší výhoda povrchové úpravy práškovými barvami jsou výborné ekologické podmínky provozu a parametry. Práškové barvy a použité technologie nepoužívají žádná nebezpečná rozpouštědla a barva je nanášena v práškovém stavu. Tato technologie navíc umožňuje recirkulace prášku v aplikačním zařízení což způsobuje, že odpad je opravdu minimální. Zbylou práškovou barvu lze  ještě za určitých podmínek regenerovat a opětovně použít.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17453 (novesluzby.cz#23538)


Přidat komentář