Práškové a mokré lakování, povrchová úprava Východní Morava

Pokud máte u vašeho domu nějakou kovovou konstrukci, kovové zábradlí nebo kovový plot, je nezbytné opatřit je kvalitní povrchovou úpravou, díky které se podstatně prodlouží jejich životnot. Dnes existuje mnoho možností takové úpravy.

Práškové a mokré lakování, povrchová úprava Východní Morava

Hledáte novou technologii povrchové úpravy kovů, která bude šetrná k životnímu prostředí a zaručí kvalitní konečnou povrchovou úpravu? Poté nezbývá než vám doporučit firmu a její práškovou a mokrou povrchovou úpravu kovů. Firma nabízí** tryskání ocelovým abrazivem, metalizaci, vysokotlaké a nízkotlaké lakování**. Tato firma vznikla jak s cílem kompletního zajištění úpravy povrchu před samotným lakováním, tak i pro zajištění práškového lakování nejvyšší kvality. Pracovníci této firmy mají bohaté zkušenosti s provozem v práškové lakovně

Práškové lakování Východní Morava

Práškovým lakováním se rozumí moderní technologie povrchových úprav kovů. Tato úprava splňuje přísná kritéria pro ochranu životního prostředí.** Práškové plasty** se na požadovaný materiál nanesou pomocí stříkání v elektrostatickém poli, ve kterém se jednotlivé částice prášku elektricky nabijí a přisají se k předmětu, který je lakován. Poté, co je práškový plast nanesen, dochází k vypálení výrobku ve vypalovací peci, což se děje při teplotách mezi 160 až 220 stupni Celsia, kdy dojde k roztavení, vytvrzení a přilnutí prášku k povrchu výrobku. Podmínkou je, aby byl povrch před samotným nástřikem čistý a upravený, aby nástřik dobře přilnul.

Princip práškového lakování

Princip práškového lakování spočívá v nanesení prášku na povrch předmětu a jeho následné vytvrzení v peci. Prášek obsahuje látky, jako jsou pryskyřice, pigment, popřípadě tvrdidla, aditiva a tím se vytváří suchá prášková konzistence. K tomu, aby prášek dokonale přilnul k povrchu lakovaného předmětu, se používají dva základní způsoby. Tím prvním je, že se práškové částice nabijí pomocí elektrody vysokého napětí, které jsou umístěné v ústí aplikační pistole záporným nábojem. Tento způsob je rychlý a vysoce účinný. Nehodí se ale pro předměty, které jsou opatřeny hlubokými záhlubněmi. Druhou variantou je elektrokinetické nabíjení, kdy jsou práškové částice nabity třením v aplikační pistoly a hadicích. Tento způsob je vhodnější při předměty, které mají členitý povrch.

Jaké jsou výhody práškového lakování

Mezi ty nejdůležitější výhody práškového lakování patří vynikající vnější trvanlivost, vysoká chemická odolnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Kde se práškové lakování používá

Tento druh lakování se používá u výrobků patřících do tzv. bílého programu, tedy u praček, ledniček, sporáku, mikrovlnných trub, u sušiček, apod., u kovového nábytku, u bytových doplňků, dále se jím upravují jízdní kola, posilovací stroje, kancelářské pomůcky, sportovní nářadí, automobilové díly, radiátory, osvětlovací předměty, zemědělská technika, dopisní schránky, rozvodné skříně, rámy oken a dveří, apod.

Tryskání Východní Morava

Tryskání je povrchová úprava, při které dochází k narážení kovového abraziva na povrch s pomocí tlaku z kompresoru, a to za účelem tento povrch očistit od nežádoucího znečištění. Tryskání se používá při výskytu rzi, pokud chcete odstranit staré nátěry, okuje, atd. Tryskání může být označeno také jako pískování. Jde o technologický postup, který je vhodný k opracování různých materiálů s použitím proudu malých částic. Tryskání se provádí křemičitým pískem, který může být různé zrnitosti. Nosným médiem je studená tlaková voda.

Tryskání patří k neustále se rozšiřující technice různých druhů abraziv, čímž nejčastěji dochází k očištění, zdrsnění nebo k jiné úpravě  požadované plochy pískovaného předmětu před jeho konečnou úpravou.

Jaké povrchy lze tryskat?

Tryskat se dají různé povrchy jak v interiéru, tak i v exteriéru. Ve stavebnictví se tryská zdivo, opěrné zdi, římsy, zárubně, kamenné zdi, atd. Ale tryskají se i kovové povrchy, kdy po tryskání jsou opracovány a vytváří tak podklad pro další povrchovou úpravu, kterou může být např. práškování, metalizace zinkem nebo mokré lakování.

Proč tryskat?

V dnešní moderní době se kladou vysoké nároky na povrchovou úpravu různých výrobků. Přesto že je výrobek dosti kvalitní, stačí špatná nebo nevhodná povrchová úprava, a celý výrobek může být nadobro znehodnocen. Přitom stačí dbát na kvalitní povrchovou úpravu, která zajistí nejen dlouhou životnost výrobku, ale také perfektní a dokonalý vzhled, odstraní všechny nečistoty, nerovnosti a mastnotu. Tryskání je navíc jednou z nejlevnějších a nejúčinnějších metod povrchové úpravy materiálů.

Metalizace zinkem Východní Morava

Metalizace zinkem je nastavení korozně odolného materiálu na předem otryskaný povrch oceli nebo železa. V acetylénovém plameni dochází k roztavení drátu ušlechtilého kovu nebo slitiny a s pomocí tlakového vzduchu dochází k nastříkání na předem otryskaný povrch, kde se vytvoří jednolitá vrstva. Tato nově vytvořená vrstva zabraňuje na povrchu železa nebo oceli vzniku koroze a navíc je až několikanásobně schopná prodloužit životnost takto upravených konstrukcí.** Metalizace zinkem** se nazývá také šopování nebo zinkování.

Co vše se dá metalizovat?

Metalizují se mohutné ocelové konstrukce, drobné předměty nebo např. také celé rámy pro nákladní přívěsy. Vždy záleží na tom, jak velkou lakovnu má firma k dispozici. Je však možné provést zinkování i mimo provozovnu a to v místě, které požaduje zákazník. Zinek se používá pro běžnou ochranu ocelových povrchů. Při jeho užití se v chemickém průmyslu doporučuje vrchní nátěr. Hliník více odolává kyselému prostředí a je vhodný do vyšších teplot, např. pro výfuky.

Mokré lakování Východní Morava

Mezi klasické způsoby povrchových úprav patří vzduchové rozprašování nátěrové hmoty. Od doby, co tento způsob lakování vznikl, se neustále rozvíjí a zdokonaluje, čímž vzniká vysoká kvalita povrchu, navíc s ohledem na ochranu životního prostředí a na minimální náklady. Mokré lakování splňuje tento trend, neboť velmi podstatným způsobem snižuje provozní náklady stříkacích pistolí. Výběr vhodné tryskové soustavy závisí zejména na vlastnostech nátěrové hmoty. Tyto vlastnosti jsou v dnešní době opravdu různé. Je to dáno velkou výrobou a nabídkou nátěrových hmot. Velkou roli hraje i charakter stříkaného předmětu. Proto před samotným rozhodnutím kontaktujte odborníky, kteří vám s výběrem nátěrové hmoty poradí a lakování provedou. Ruční stříkací pistole jsou určeny pro manuální nanášení různých nátěrových hmot, nebo pro nanášení jiných materiálů. Vyrábí se pro různá použití. Tyto pistole mají samozřejmě firmy provádějící lakování k dispozici a vy se tak nemusíte vůbec o nic starat.

Jak zajistit delší životnost kovového výrobku?

Ať už práškové nebo mokré lakování, metalizace nebo tryskání, vše zajistí delší životnost takto upraveného výrobku, dále má vliv na lepší vzhled a chrání ho před korozí, rzí a dalšími negativními vlivy. Navíc se jedná o cenově přijatelné úpravy, a proto neváhejte a obraťte se na profesionální firmu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17583 (novesluzby.cz#23739)


Přidat komentář