Pokrývačské práce Ostrava a okolí

V současné době jsou populární ploché střechy, které jsou mnohem kvalitnější, než tomu bylo v minulosti. Staré ploché střechy je nutno často odborně opravovat a dnešní technologie nabízí bezproblémový stav a izolaci střech.

V základním rozdělení** střech** je možné označit střechy jako šikmé a ploché. Ploché střechy nabízejí výhodu ve využití obestavěného prostoru, ale tento typ střech vyžaduje kvalitní návrh a kvalitní provedení. Minimální sklon ploché střechy a její případná závada pak má za následek zatékání vody, kondenzaci vodních par a to vyžaduje nutné opravy. Přesto se ploché střechy používají stále častěji, a to zejména v moderní architektuře. V případě, že jsou zachovány všechny předepsané technologické postupy a používají se pouze kvalitní materiály, ploché střechy jsou naprosto bezproblémové. V dnešním článku se budeme zabývat podrobněji plochými střechami a opravami starých plochých střech.

Pokrývačské práce - Ostrava a okolíPokrývačské práce

Rekonstrukci střechy si můžete objednat u stavební firmy pana Aleše Kraloviče. Jde o spolehlivou stavební firmu, která má dlouholetou praxi a za sebou desítky realizací. Přístup ke každé zakázce i klientovi je spolehlivý a odvedená práce dosahuje vysoké kvality. Přitom v nabídce najdete konzultace a rozpočet zdarma. Firma pana** Aleše Kraloviče** nabízí klempířské, pokrývačské, tesařské práce a také tepelné izolace střech. A to na objektech, jako jsou rodinné domy, chaty, chalupy, historické objekty nebo atypické stavby. Můžete také přímo navštívit provozovnu firmy na adrese Mládí 1109/15, Havířov - Šumbark, 73601. Pro informace či objednávku služeb je tu e-mailová adresa kralovic.ales@seznam.cz nebo telefonní číslo** +420 734 609 356**

Pokrývačské a klempířské práce OstravskoPokrývačské práce Ostrava

Mezi funkce střechy patří nejen ochrana před deštěm a pronikání vlhkosti, ale také zabránění změny teplot podkroví před ochlazováním v zimním období a přehříváním prostor v létě. Proto je důležitá správná volba střešní konstrukce, použití kvalitní střešní krytiny a také správně zrealizované klempířské prvky. Při realizaci ploché střešní krytiny je důležité respektovat mikroklimatické vlivy okolí jako je kolísání teploty vzduchu, vliv slunečního záření, povětrnostní podmínky, předpokládané množství sněhové pokrývky atd. Každá střecha by měla být zhotovena na základě kvalitní projektové dokumentace a zejména u plochých střech je velmi důležitá také kvalitní hydroizolace. Vzhledem k důležitosti funkci ploché střechy je nutné svěřit její realizaci do rukou profesionálů, kteří dokáží zaručit ty nejlepší služby.

Jaké služby nabízí pokrývačská firma Ostrava?

Zkušená pokrývačská firma, která nabízí realizace a opravy plochých střech, vám poskytne služby nejen z oborů pokrývačství a klempířství, ale provádí také izolace střech. Jedná se zejména o služby realizace plochých střech, pokládání montáž a opravy střešní krytiny, zastřešení průmyslových hal, klempířské stavební práce - montáže okapových systémů, stavební klempířství, montáže střešních oken a doplňků nebo tepelné izolace plochých střech. Pokrývači realizují veškeré práce se střešní ipou, jako je lepení, opravy izolace, záplatování izolačních materiálů.

Klempířské služby, oplechování komína, montáž okapů Ostrava

Klempířeké službyBez klempíře se při výstavbě nové střechy ani při její rekonstrukci nelze obejít. Klempíři zajistí, aby do domu nezatékalo. Klempíři tedy musí umět namontovat okapové systémy, zvládnout oplechování komínů, oplechovat parapety oken nebo vytvořit lemování štítů. Klempíři provádí také montáž střešních oken a jejich plechového krytí a** veškerou** montáž, demontáž, opravy nebo výměny klempířských prvků, jako například okapních svodů, parapetů a žlabů. Mezi další služby, které vám může klempířská firma nabídnout patří oplechování komínové hlavy, opláštění budov pomocí trapézových plechů, montáž hrotových systémů jako ochrana před holuby, případně montáž topných kabelů do okapů.

Izolace plochých střech OstravskoIzolace střech

V případě plochých plochých a zešikmených střech je správně provedená hydroizolace velmi důležitým krokem. Jedná se zejména o izolaci střech na průmyslových halách, administrativních budovách, střechách panelových domů a samozřejmě veškerých plochých střech rodinných domů. Hydroizolace se ale provádí také na střechách teras nebo zastřešení balkonů. Jako hydroizolační materiály se používají asfaltové oxidové a modifikované pásy. Laická veřejnost si dnes bohužel představuje všechny asfaltové pásy jako IPU. V minulosti byly tyto výrobky dodávány bez ochranné vrstvy a nedokázaly střechu chránit před účinky UV záření a před vysokými teplotami. Dnešní moderní materiály mají zcela odlišné vlastnosti a vysokou kvalitu, která zaručuje bezproblémovou ochranu proti zatékání a vlhkosti. Profesionální pokrývači dokáží zhotovit naprosto vodotěsné izolace, které vydrží bez údržby řadu dlouhých let a spolehlivě tak plní svoji funkci ve střešním plášti ploché střechy.

Hydroizolace plochých střech Ostravsko

Hydroizolace střechPlochá střecha je jistě dobré řešení, ale musí během její výstavby či opravy musí být dodrženy správné technologické postupy, užity kvalitní materiály a jednotlivé izolační vrstvy střechy musí být správně položeny. Proto je velmi důležitou součástí ploché střechy hydroizolace. U plochých střech se využívají speciální** hydroizolační materiály**, např. povlakové hydroizolace, které mohou být jako izolační pásy nebo fólie. Hydroizolační pásy jsou speciální pásy, které jsou vyrobené z asfaltů, odolných proti praskání za nízkých teplot a proti roztékání za vysokých teplot. Tyto hydroizolační pásy se pokládají v jedné nebo více vrstvách. Druhým typem jsou hydroizolační fólie. Jsou velmi estetické, dobře tvarovatelné a jsou také odolné vůči UV záření nebo prorůstání plevely.** Hydroizolační fólie** jsou o něco tenčí než pásy, na střeše se překrývají a vzájemně spojují tak, že vytvoří celistvý povrch, který nepropouští vodu. Posledním typem je hydroizolace na bázi PUR. Výhodou těchto PUR izolací je jejich nanášení na tepelné i vodotěsné izolace zároveň, čímž je konstrukce ploché střechy utěsněna beze spár a bez tepelných mostů.

Opravy izolací střech a klempířina OstravaKlempířina

Plochou střechu lze opravit záplatováním, lepením apod. Nezbytnou podmínkou úspěšné realizace opravy je nejen pečlivá úprava stávajícího podkladu, ale také kvalitní aplikace jednotlivých nátěrů. Nejprve je nutné zajistit vyspravení stávající vodotěsné izolace a odborné opravy veškerých detailů ploché střechy. A zde je třeba klást důraz na klempířské práce. Ani nejlepší nátěrový systém nezabrání zatékání do střešního pláště v místech, kde je napojena vodotěsná izolace na prorezavělé lemování, například kolem komínu.

Pokládání izolačních pásů Ostrava

Pokud je plochá střecha v horším stavu, je vhodné přikročit k její rekonstrukci, tedy k variantě výměny asfaltových pásů. Nejspolehlivějším řešením je odborná rekonstrukce vodotěsné izolace s použitím kvalitních modifikovaných asfaltových pásů. Je také třeba posoudit stav nátěrových systémů, stav vodotěsné a tepelné izolace apod. Je třeba zohlednit zateklou vlhkost ve stávajícím souvrství vodotěsné izolace, a posoudit možnost plnoplošného natavení nového asfaltového pásu. Na okrajích a v rozích ploché střechy se doporučuje zvážit případné dokotvení vodotěsné izolace k podkladu kvůli účinkům větru. To se provádí pomocí kotevních prvků nebo se okraje zatíží, například dlaždicemi. Před pokládkou nového asfaltového hydroizolačního pásu je třeba povrch izolace mechanicky očistit a opatřit jej asfaltovým penetračním lakem z důvodu zvýšení přilnavosti k podkladu. Před natavením nového asfaltového pásu je potřeba nechat lak alespoň 24 hodin odvětrat.

Ostrava montáž dodatečné tepelné izolace

Na nově upravený povrch nátěrového systému ploché střechy je možné přilepit dodatečnou tepelnou izolaci, přičemž zateplení střechy se provádí s novou vodotěsnou izolací. Dodatečná tepelná izolace není k podkladu lepena celoplošně, ale zpravidla pouze v pruzích lepidla a proto je vhodné, s ohledem na možnou sílu větru, opatřit tuto dodatečnou tepelnou izolaci mechanickými kotevními prvky nebo vhodným zatížením.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17336 (novesluzby.cz#23363)


Přidat komentář