Pokládka podlah - Hranice

Kvalitní podlahy jsou důležitým prvkem každého interiéru. O to víc to platí u průmyslových podlah, kde plocha podlahy musí vydržet vysokou zátěž a zaručit dlouhou životnost bez zbytečných oprav.

Každý kdo se pohybuje v průmyslu, ve skladech nebo v jakémkoli prostředí továren ví, že je v těchto interiérech velmi rušno. Je třeba převážet různé materiály, palety a další vybavení a zařízení továrny. A aby nedocházelo ke zpoždění ve výrobě, kde musí všechno běžet hladce, je důležité mít vybudovanou kvalitní podlahu, která bude optimálně přizpůsobená místním podmínkám. Průmyslové podlahy dodává specializovaná firma Hranice.

Pokládka podlah – Hranice

Řešíte v současnosti realizaci nové podlahy? Trpí váš výrobní provoz tím, že se po podlaze není možné bezpečně pohybovat? Obraťte se na specialisty! Pokud potřebujete poradit s realizací průmyslové podlahy na míru, pak Vám můžeme doporučit obrátit se na podlahářskou firmu Pavel Pažebřuch - průmyslové podlahy. Tato profesionální firma se již řadu let specializuje na realizace litých a průmyslových podlah a nabízí vám řadu služeb:** pokládka průmyslových, epoxidových a polyurethanových podlah, broušení a frézování betonu, aplikace dekorativních stěrek Pandomo** a další.

Pokládka průmyslových podlah Hranice

Pokud požadujete zrealizovat průmyslovou podlahu, je třeba nejprve vytvořit její podklad a zjistit zátěžový profil. Podle provozu se jedná od malé až velké pochozí zátěže, přes vysokou mechanickou zátěž až po extrémní zátěž bodovou. Profesionální firma, která vyrábí dobré podlahy musí tyto požadavky zohlednit a současně dodržet správné technologické postupy a hospodárné systémy. Nekvalitně vyrobená podlaha nebo nevhodný technologický postup by se brzy během jejího užívání projevil a mohl by znepříjemnit provoz či výrobní proces. Je proto velmi důležité** zvolit správný typ podlahy a vybrat zkušenou firmu** už na počátku realizace, tedy firmu, která má s realizací průmyslových podlah dostatek zkušeností.

Nabídka produktů podlahářské firmy Hranice

Firma, která se specializuje na budování litých a průmyslových podlah vám může nabídnout řadu služeb a produktů. Může se jednat například o betonování železobetonových desek, realizace methylmetakrylátové stěrky, epoxidové lité stěrky, dekorativní chipsy, sanace, protiprašné nátěry nebo protiskluzné povrchy. Jejich využití nalezneme v řadě odvětví a nejčastější realizace těchto podlah žádá automobilový průmysl, potravinářský průmysl a skladové prostory, ale realizovat lze také schody, terasy, bazény, nákladní rampy, dílny, sklady, chodby nebo garáže, zkrátka tyto podlahy oceňuje veškerý průmyslový sektor. Podlahářská firma vám může nabídnout také sanace, kdy se jedná o rychlé opravy poškozené plochy s výtluky a prasklinami bez bourání původní podlahy. Nabízeny jsou také podlahové stěrky, které mohou být vrstvené metalmetakrilátové, protiskluzné či hladké v různém barevném provedení dle RAL. Profesionální firma buduje podlahy rychle a snaží se o minimální odstávku provozu. V některých případech je zaručena pochůznost již po 30 minutách a plná zátěž podlahy již po třech hodinách po dokončení prací.

Výroba podlah podle požadované zátěže podlahy

Podle druhu provozu jsou vyráběny podlahy, které zohledňují požadavky na její zátěž a podle toho jsou pak realizovány různé systémy podlah. Jedná se například o mechanicky zatížitelné podlahy, podlahy pro hygienické prostory, dynamicky zatížitelné podlahy s vysokou odolností proti oděru, podlahy odvádějící elektrostatický náboj, podlahy odolné vůči chemikáliím, paropropustné podlahy nebo podlahy s protiskluzovým povrchem. Tyto systémy podlah jsou určeny například pro skladovací prostory, pojízdné dráhy, výrobní prostory, logistiku, údržbové haly, výstavní haly, vstupní haly či prodejny, ale také pro různé chodby a uličky.

Průmyslové podlahy pro extrémní mechanické zatížení Hranice

Průmyslové podlahy obvykle vyžadují mechanicky vysoce zatížitelné podlahy, které jsou testované na nejvyšší možné zátěže. Proto je velmi důležité vybudovat kvalitní systém podlahových povlaků, protože kde se používají těžké stroje a materiály, musí povlak podlahy něco vydržet. Specializovaná firma vám dokáže nabídnout průmyslové systémy podlahových povlaků pro extrémní mechanické zatížení. Pomocí strukturovaného povrchu se také výrazně zvyšuje bezpečnost chůze. Systémy podlahových povlaků můžete vybírat podle individuálních pracovních podmínek. Je možné použít epoxidový povlak, který se hodí výborně pro bodovou zátěž podlahy nebo flexibilní polyuretanový povlak, který vyniká svou vysokou pružností. Podlahářská firma vám vždy dokáže najít a nabídnout optimální systém podlahy.

Podlahy pro hygienické prostory Hranice

Podlahy musí v hygienických prostorech zaručit povlaky v nejčistší podobě a co se týče hygienických požadavků, profesionální podlahářství se má opravdu čím pochlubit. Podlahy pro hygienické prostory musí zaručit jejich nepropustnost a proto lze vybudovat bezešvé a bezespáré podlahy, které nedávají prachovým částicím žádnou šanci. Jsou nejlepší možnou volbou pro průmyslové úseky, v nichž je podmínkou úspěšné práce absolutní čistota prostředí. Takovouto podlahu lze díky jejímu rovnému povrchu velmi dobře udržovat a čistit. Na přání je možné tyto povlakové systémy přizpůsobit i pro odvádění elektrostatického náboje a zaručit tím nejvyšší míru bezpečnosti daného prostředí. Tento typ podlah je používán například pro výrobu zdravotních potřeb, kdy jsou tyto povlakové systémy na podlahy detailně otestovány a kdy obdržíte rozhodnutí o jejich zdravotní nezávadnosti. Tyto podlahy se realizují také v prostorech, které jsou citlivé na použití elektroniky. Podlahy jsou bezešvé a bezespáré a v případě potřeby odvádějí elektrostatický náboj a odolávají chemikáliím, čímž jsou v podstatě vyřešeny všechny problémy.

Broušení a frézování betonu Hranice

Dříve než se zrealizuje finální vrstva podlahy, je mnohdy nutné přistoupit k broušení či frézování betonu. Broušení betonu se provádí speciálními brousicími soupravami s průmyslovými vysavači pro zamezení prašnosti. Jako nástroje jsou obvykle používány diamantové nástroje, ale je možné použít i tvrdokovové a karborundové nástroje. Broušení betonu je technologie, která je vhodná pro jemné a méně razantní opracování povrchu betonové plochy. Pokud je třeba docílit výraznějšího zásahu do betonových podlah, pak je nutné přistoupit k frézování.

Frézování betonu je prováděno frézovacími soupravami s průmyslovými vysavači k zamezení prašnosti a jako nástroje jsou používány výhradně slinuté karbidy, které zaručují dlouhou životnost. Frézování betonových podlah je poměrně razantní technologie, která je vhodná pouze pro výrazné zásahy do povrchu betonových podlah. Výsledkem je hrubší a drsnější betonová plocha. Odborná firma vám může nabídnout nejen broušení podlah betonu, ale také broušení stěn ze sádrokartonu a řadu dalších služeb, jako je vyhlazení, zdrsnění, odstranění starých nátěrů a stěrek, broušení lepidel, které zbyly od dlažby či koberce apod. Frézování betonu pak představuje například frézování lepidel po dlažbě, frézování protiskluzových drážek, odfrézování hrbolů apod. Ceny frézování se liší podle tvrdosti a hloubky broušeného materiálu a pokud máte zájem o broušení nebo frézování betonu, neváhejte kontaktovat specializovanou firmu Hranice.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17451 (novesluzby.cz#23536)


Přidat komentář