Osobní bankrot a oddlužení Opava a okolí

Máte problémy se splácením Vašich půjček nebo jiných dluhů? Už své závazky nedokážete splácet a hrozí Vám exekuce? Pak je nejvyšší čas začít se zajímat o soudní oddlužení, které Vám může pomoci se z dluhů dostat.

Oddlužení, neboli ,,osobní bankrot“

Dle prováděných průzkumů má dnes dluhy téměř každá druhá česká domácnost. Pokud je u nás skutečně tolik zadlužených domácností, pak není divu, že se stále více domácností a osob dostává do situace, kdy své dluhy už nedokáží splácet. Často je to způsobenou tím, že, mnoha lidem schází tzv. „finanční gramotnost“.

Finanční gramotnost

O co se jedná? Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.

Než začnete uvažovat o půjčce, udělejte si jednoduchou finanční rozvahu domácnosti, kdy na jedné straně uveďte své příjmy (mzdu, důchod, dávky apod.) a na druhé výdaje (obvykle náklady na bydlení, stravu, dopravu, ošacení, školné, telefony, poplatky atd.) Následně po porovnání obou stran rozvahy zjistíte, kolik Vám zůstává na případnou půjčku a zdali Vám vůbec něco rozpočet dovolí dále unést.

Další půjčky vás uvrhnou do dluhové pasti

Pokud již nějakou půjčku máte a nejste ji schopni dále splácet, v žádném případě to neřešte tím, že si vezmete půjčku další, tímto způsobem získáte krátkodobě pocit, že situaci zvládáte, ale v podstatě budete mít půjčky dvě a dvojnásobné náklady na splácení. Ani následná tzv. konsolidace více půjček do jedné, situaci nevyřeší – v konečném důsledku zaplatíte podstatně vyšší částku, akorát v delším časovém horizontu.

Jak se dostat z dluhů?

Pokud se Vám přesto stalo, že již své dluhy nejste schopni dále splácet, můžete podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužen jedinou zákonnou formou, jak se dluhů zbavit, v souladu s insolvenčním zákonem. Návrh přitom nemusíte podávat až ve stádiu, kdy máte na krku exekuce, může se jednat o stadium soudního rozhodnutí, zesplatnění a okamžité výzvy k úhradě, nebo závazky, které jsou více než 30 dní po splatnosti (tzv. úpadek), návrh lze podat i ve stadiu, kdy ještě závazky po splatnosti nemáte, ale dle Vámi provedené finanční rozvahy výdaje značně přesahují příjmy (tzv. hrozící úpadek).

Oddlužení (tzv. osobní bankrot)je způsob řešení úpadku dlužníka dle insolvenčního zákona, preferuje sociální účel před ekonomickým, má umožnit dlužníkovi „nový start“ do života. Insolvenční zákon upravuje dva možné způsoby oddlužení: zpeněžením majetkové podstaty dlužníka (pokud dlužník nějakým hodnotným majetkem disponuje), nebo plněním splátkového kalendáře. Dlužník je v tomto případě povinen splácet svým nezajištěným věřitelům po dobu pěti let dle splátkového kalendáře, a to k cílové částce minimálně 30% z výše pohledávek. Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, které mu byly soudem uloženy, se řízení ukončí a dlužník může podat návrh na osvobození od placení zbytku pohledávek. Dlužníkovi jsou tedy smazány všechny dluhy z minulosti.

Zpracování návrhu je značně komplikovaná záležitost, je třeba projít náročnou administrativou, je nezbytné doložit stanovené přílohy a náležitosti, zpracované v souladu s insolvenčním zákonem. Nedodržení správného postupu bývá často důvodem zamítnutí návrhu. Proto je nejlepším řešením obrátit se na odborníky, kteří Váš případ individuálně posoudí, jelikož každý případ je jiný, mnohdy je třeba vyrovnat se s odlišnostmi.

Podmínky nezbytné pro kladné přijetí žádosti o osobní bankrot

  • Musíte mít dluhy, které nejste nebo nebudete schopni řádně a včas splácet a zároveň mít alespoň dva věřitele.
  • Nemít dluhy z podnikání. Dluhy z podnikání nebrání řešení úpadku oddlužením, pokud s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo se jedná o pohledávku zajištěného věřitele.
  • Schopnost splatit svým nezajištěným věřitelům alespoň 30% dluhů v následujících pěti letech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20407 (magazinopava.cz#27)


Diskuze a zkušenosti

Andrea Kaštovska | 25.03.2015 17:33
Re: Osobní bankrot a oddlužení Opava a okolí S prací od p.Matýska jsem byla velice spokojená. Perfektně vypracovaný návrh na oddlužení. Sám pan soudce chválil zpracovani.

Jana Vehovska | 25.03.2015 17:35
Re: Osobní bankrot a oddlužení Opava a okolí Pan Matýsek mi moc pomohl perfektní spolupráce a výborně zpracovany návrh na oddlužení.


Přidat komentář