Odvoz odpadu ze stravovacích zařízení Plzeň - jih

Provozujete-li stravovací zařízení, pak je kromě spokojeného odcházejícího strávníka, kterému očividně chutnalo, třeba se také soustředit na místo, kde kuchaři připravují jednu pochoutku za druhou.

I to nejnovější, právě zakoupené vybavení do kuchyně, jídelny, je třeba pravidelně udržovat. V tomto případě máme na mysli** lapače tuků**, které oddělují tukové látky a oleje z vody. Význam lapače tuků je prostý, funkce pak důležitá, stejně jako jeho čištění a údržba.

Nefunkční a neudržovaný lapač tuků

Co v případě, když dojde k nefunkčnosti lapače tuků, či jeho nedostatečné údržbě?Přepálený tuk ve fritéze Nejenže se bude jednat o porušení patřičného zákona, ale také je možné očekávat nevyhovující emisní limity odpadní vody a samozřejmě sankce s tím související. A zápach, výskyt hlodavců je již „jen“ doprovodným jevem, který však nové strávníky nepřiláká, spíše ještě stávající odradí.

Neudržovaný lapač tuků a životní prostředí

Vše souvisí se vším. Lapač tuků, který je neudržovaný, bude mít za následek odliv klientů, hostů.Ovšem na nevšímavost, či neznalost povinností provozovatelů stravovacích zařízení bude hřešit i životní prostředí.

Důležitost lapačů tuků

Již z názvu vyplývá, k čemu zařízení slouží.** Lapač tuků** se postará o spolehlivé** zachycení tuků**, a to z veškerých možných restauračních provozů. Lapače tuků také slouží jako tzv. předčištění, a to před čistírnou odpadních vod. Dokonce mohou sloužit také jako naprosto samostatné čistící zařízení, před zaústěním odpadní vody, která vede do veřejné kanalizace.

Výhody, které přináší lapače tuků

V čem, kromě výše uvedeného, spočívají výhody lapače tuků? Kvalitní lapače tuků se mohou pochlubit například dlouhou životností a minimálními nároky na údržbu. Hledět tak na ušetření co nejvíce financí při pořízení lapače tuků, nemusí být zrovna šťastným rozhodnutím. Mohli byste se totiž také dočkat nutnosti v podobě časté údržby.

Výkon, účinnost lapače tuků

Na jakých faktorech závisí výkon i účinnost lapačů tuků? V prvé řadě se jedná o vybavení restauračního zařízení, zda máte například myčku, drtič odpadu aj. Pak je tu také použití čisticího prostředku, koncentrace znečištění, druh znečištění, teplota vody, ale i množství protékající vody za konkrétní čas.

Neznalost zákona neomlouvá ani u provozování stravovacího zařízení

Podnikání není jen o zisku, i když právě zisk bývá tím stěžejním důvodem, proč nebýt zaměstnancem. Jenže s podnikáním souvisí i řada povinností, ke kterým například patří vedení účetnictví, či daňové evidence. A pak navíc u každého směru podnikání je třeba dbát zákonů souvisejících právě se zaměřením konkrétního podnikání. I v případě provozování restauračního zařízení je nutné se řídit odpovídajícími zákony. U lapačů tuků je tak nutné zajištění jejich pravidelné údržby, vyprazdňování, čištění, a to vše v souladu s platnými předpisy, kupříkladu pro likvidaci odpadů.

Zákon o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech by Vaší pozornosti neměl uniknout. Krom jiného pojednává o povinnosti při nakládání s odpady, o způsobu využívání odpadů. Co se týká potřebného intervalu pro údržbu, včetně vyprazdňování i čištění, je odvislé od konkrétního objemu lapače tuků a dalších parametrů. Nelze tedy obecně říci časové rozmezí, kterým by se mohlo řídit každé stravovací zařízení. Chcete-li mít jistotu, že žádnou z povinností nezanedbáte, pak se obraťte na zkušenou firmu, která se Olev ve fritézespecializuje na údržbu a odvoz odpadu ze stravovacích zařízení.

Údržba, čištění lapačů tuku

V** lapači tuků** dochází k oddělování tuku od odpadní vody. Aby lapač tuku správně fungoval a plni svůj účel, musí se pamatovat na pravidelné kontroly, a to konkrétně nárůstu dané vrstvy tuku. Také v případě štěrbiny pro odvodnění je důležité, aby byla průchozí. Případné zanesení není možné a způsobí řadu problémů. Odstraněný tuk je na dočasnou dobu uskladněn v tzv. akumulačním prostoru samotného lapače. Jakmile však dojde k maximálnímu možnému naplnění tohoto prostoru, přichází na řadu likvidace zachyceného tuku.

Čištění lapačů tuku

Kromě usazovaného tuku, je třeba lapače tuku také zbavit nečistot. Lapač tuků sám o osobě disponuje komorou, zásobníkem. Tento prostor slouží k zachycení nečistot, mezi které patří například zbytky jídel, slupky z brambor, zeleniny, ovoce aj. Ovšem komora, stejně jako v případě akumulačního prostoru, není bezedná, a tak je třeba ji pravidelně vyčistit. To, že by ke každému dodanému, nainstalovanému lapači tuků měl být také předání návod k obsluze a provozní řád, ještě neznamená, že se do údržby a čištění může pustit laik, který nemá s čištěním, údržbou zkušenosti.

Profesionální údržba, čištění a likvidace odpadů

Objednáte-li si profesionální údržbu, čištění lapačů tuku, pak můžete očekávat celou řadu na sebe navazujících činností. Jednou z dílčích služeb je komplexnost odčerpání veškerých tukových sraženin z lapače tuku. Firma se také postará o pročištění přítokové iSchéma nádrže odtokové kanalizace lapače tuku, a to například za použití speciálního tlakového vozu. I stěny lapače tuků je nutné očistit. K tomu se využívá vysoký tlak vody. Jakmile je lapač tuků vyčištěn a připraven na další použití, přichází na řadu neméně důležitý krok, a to ekologická likvidace odpadu. Nezapomeňte si nechat vystavit doklad, na kterém je uvedené převzetí i zajištění zmíněné ekologické likvidace. K finálním krokům pak patří i fyzická kontrola stavu lapačů tuků, a to včetně zápisu do provozního deníku.

Vedení provozního deníku o údržbě, čištění

Proč vést provozní deník o údržbě, čištění lapačů tuku? Nejenže Vy sami budete mít přehled o uskutečněných činností, zásazích, ale také budete připraveni na případnou kontrolu, která Vás může navštívit. Provozujete-li stravovací zařízení, byť jen třeba pro školku, nemůžete se spoléhat na to, že zrovna Vám se vyhnou kontroly. A pokud by se stalo, že dojde k nemalému zjištění, že jste nezajistili údržbu, čištění, odvoz odpadu z lapačů tuku, pak Vás téměř se stoprocentní jistotou nemine pokuta a samozřejmě napravení celé situace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17735 (novesluzby.cz#24041)


Přidat komentář