Odpadový hospodář

Odpadový hospodář je odborně vyškolená a odpovědná osoba zajišťující služby v oblasti nakládaní odpadů v souladu se zákonnými požadavky.

V rámci odpadového hospodářství je každý původce odpadů povinnen provádět evidenci o způsobu zpracování odpadů.

Víte, jak evidovat způsoby zpracování odpadů? Evidence odpadů se totiž týká každého podnikatele nakládající s odpady. V případě, že se nevyznáte v této složité problematice odpadového hospodářství, obraťte se raději na odborníka.

Odpadový hospodář

Náplní funkce odpadového hospodáře je Vám zajistit pravidelné vyhodnocení způsobu nakládání s odpady dle platné legislativy. Zpracuje všechny potřebné interní směrnice pro nakládání s odpady a samozřejmostí je i kategorizaci odpadů.

Odpadový hospodář ušetří Váš čas i peníze.

Již se nemusíte bát kontrol z veřejné správy v oblasti odpadového hospodářsví a jejich tučných sankcí, které jsou oprávněni udělit za nedodrženích všech stanovených zákonů o nakládání s odpady.

Odpadový hospodář Vás při jednání se státními orgány zastoupí.

Co zajišťuje odpadový hospodář?

 • Odborně zpracuje a vyhodnotí způsoby nakládání s odpady.
 • Odborně zpracuje interní směrnice pro nakládání s odpady.
 • Odborně zpracuje kategorizaci odpadů.
 • Odborně zpracuje způsob evidence odpadů
 • Odborně zpracuje a navrhne umístnění označení sběrných míst odpadů.
 • Odborně zpracuje identifikační listy nebezpečných odpadů.
 • Odborně zpracuje plány odpadového hospodářství.
 • Odborně zpracuje základní popisy odpadů.
 • Odborně zpracuje a provede odběry reprezentativních vzorků odpadů.
 • Odborně zpracuje a vyhodnotí analýzy v akreditované laboratoři.
 • Odborně zpracuje hodnocení vlastností odpadů HP 1, HP 2, HP 3, HP 12, HP 14, HP 15.

Odpadový hospodář Vám zaručí profesionální zajištění a odborné nakládání s odpady dle současných předpisů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31483


Přidat komentář