Ochrana osob a majetku - Ostrava a okolí

Bezpečnost nás a našeho majetku je jednou z nejdůležitějších věcí. Pokud si nejsme jisti, zda si ji můžeme sami zajistit, tak můžeme využít služeb některé z bezpečnostních agentur. Ty najdeme po celé České republice.

Ochrana osob a majetku Ostravsko

Protože kriminalita nevymizela z našich měst a vesnic, potřebujeme ochranu majetku. Ta se může týkat firemních či soukromých objektů, převozu hotovosti nebo ji můžeme využít při pořádání různých kulturních a sportovních akcí. Rovněž provozy větších obchodních řetězců se bez ní neobejdou. Osobní ochranu využijeme vždy, když se cítíme být ohroženi nebo máme pocit, že může být ublíženo někomu z našich rodinných příslušníků. Práci detektivů budeme potřebovat při opatřování důkazů pro soudy, pojišťovny nebo jiné instituce.

Ostraha objektů Ostrava a okolí

Staveniště a firemní objekty jsou častým místem hospodářské kriminality. Zloději využívají nepřítomnosti zaměstnanců mimo pracovní dobu a v případě stavenišť a venkovních prostor i snadnou dostupnost. Některé firmy to řeší volně pobíhajícím psem, ale s tím dnešní lapkové počítají a tak se bohužel stává, že kromě majetku majitel přichází i o hlídacího psa. Ostraha takovýchto objektů patří k základním službám bezpečnostních agentur. Ty nám mohou nabídnout zkušené strážce včetně psovodů se cvičenými psy. Navíc existuje možnost napojení na centralizovaný pult ochrany, na kterém pracovníci průběžně vyhodnocují situaci a v případě potřeby vysílají posily.

Hlídková služba Ostrava a okolí

Mnozí z nás mají rekreační chatu nebo chalupu, kterou využívají jen během letních měsíců. Přes zimu mají pak obavy, zda je tam vše v pořádku a nezřídka tento strach bývá oprávněný. I tady lze využít ochranu zajišťovanou hlídkovou službou případně si nechat objekt monitorovat.

Ostraha v prodejnách na Ostravsku

Lapkové se nevyhýbají ani prodejnám. Drobné krádeže jsou hlavně ve větších obchodních řetězcích dosti časté. Aby se zabránilo takovým ztrátám, využívají prodejny detektivů, kteří sledují dění v prodejně a v případě podezření z krádeže zadrží zákazníka a přivolají policisty.

Zajišťování bezpečnosti na veřejných akcích Ostrava

Ostraha je důležitou pomocí také při pořádání nejrůznějších společenských akcí. Hlavně fotbalové a hokejové zápasy se dnes mnohdy bez výtržností neobejdou. To má za následek poškození částí stadiónů či hokejových hal. Rovněž koncerty bývají navštěvovány problematickými posluchači. Pracovníci bezpečnostních služeb také pomůžou s organizací a průběhem akcí.

Převoz peněz Ostrava a okolí

Převozy peněz či jiných cenných předmětů bývají chráněny zaměstnanci bezpečnostních agentur s platným zbrojním průkazem a zkušenostmi s používáním zbraně. Přeprava je zajišťována speciálními upravenými vozy.

Detektivní služby pro podnikatele Ostrava

Detektivní služby nabízené** bezpečnostními agenturami** se zaměřují jak na firemní tak na soukromou klientelu. Právnické osoby si často nechávají zjistit informace o svých nových obchodních partnerech. Pokud si nový odběratel objedná zboží za vyšší cenu, mohou nám bezpečnostní agentury zjistit více o firmě, jejich referencích a platební morálce. Tyto informace nám zvýší šanci na seriózní obchod. K dalším službám patří nezávislé šetření pojistných událostí. Vymáhání pohledávek bývá také často součástí detektivní činnosti bezpečnostních agentur.

Detektivní služby pro občany Ostrava

Mezi nejčastější detektivní služby využívanými občany patří pátrání po lidech. Ne vždy se totiž obracíme na policii s prosbou o vypátrání našeho nezletilého syna, který řeší často své problémy útěkem z domova. Tato služba nám může být přínosem i při hledání příbuzných a známých, se kterými jsme před delší dobou ukončili z nejrůznějších důvodů kontakty. Pátrání může být směrováno také na majetek například vozidla. Tato činnost je prováděna ve spolupráci s policií nebo nezávisle na ni. Ne každý je si jistý svým partnerem či partnerkou a proto zvláštní kapitolou práce detektiva je prokazování nevěry. Případné důkazy o ní jsou vhodným materiálem pro rozvodová řízení.

Zajišťování důkazů Ostrava a okolí

Detektivové nám zajistí důkazní materiály pro nejrůznější účely. Může jít jak o jednorázové podklady, tak dlouhodobější sledování či vyhledávání.

Osobní ochrana Ostrava a okolí

Osobní ochranu můžeme využít, cítíme – li se ohroženi my sami nebo náš majetek. Tato služba se nabízí při vyzvedávání většího obnosu peněz a jeho delšího převozu do místa našeho bydliště či jinde. Pracovníci bezpečnostní agentury nás mohou doprovodit na nepříjemná obchodní jednání nebo nám zajistit ochranu partnera nebo partnerky a našich dětí, pokud máme obavy, že by se mohli stát obětí únosů v souvislosti s některou z našich činností.

Kontrola nemocných Ostrava

Zaměstnavatel hradí podle zákona o nemocenském pojištění zaměstnanci první dva týdny nemocenské. Často to pro něj představuje nemalé výdaje. Zaměstnanci však často nedodržují léčebný režim a nezdržují se mimo dobu svých vycházek v místě svého trvalého bydliště. Proto i prověřování pobíratelů nemocenských dávek patří do portfolia servisu bezpečnostních agentur.

Vrátnice a recepce, působení pracovníků ostrahy

Pracovníci ostrahy působí také na vrátnicích a recepcích podniků nebo hotelů, kde je jejím úkolem zamezení vstupu nežádoucích osob. Mohou se však také postarat o recepční agendu, například o výdej klíčů.

Úklidové služby bezpečnostních agentur

Některé bezpečnostní agentury mají jako doplňkovou činnost úklidové služby.

Bezpečnostní poradenství Ostrava

O své zkušenosti v oblasti ochrany osob a majetku se zkušení bezpečnostní pracovníci rádi podělí v rámci poradenství. Navrhnou Vám optimální zabezpečení objektů.

Bezpečnostní prostředky

Bezpečnostní agentury provozují služby se zbraní nebo bez ní. Jejich zaměstnanci mohou chodit ve stejnokroji nebo v civilním oblečení a pracovat samostatně nebo ve skupinách. Vše záleží od situace a sjednaných podmínek. Dnešní bezpečnostní služby lze využít při jakémkoli případě ohrožení osoby nebo majetku. Díky moderní technice lze objekty monitorovat a v případě potřeby rychle reagovat na danou situaci například poskytnutím posily nebo kontaktováním policie. Tu ale v mnohých případech v rámci zachování soukromí nechceme informovat a proto nám nezbývá jiná možnost než právě kontaktování bezpečnostních agentur. Případně lze kombinovat využití služeb u obou.

Působnost bezpečnostních agentur Ostrava

Služeb ochranky můžeme využít snad v kterémkoliv koutu České republiky. Mnohé z nich mají působnost v rámci celého kraje případně i širší oblasti. Některé bezpečnostní agentury mají pobočky po celé České republice, což je obzvláště efektivní při pátrací činnosti. Mívají také dobré kontakty na městkou i českou policii. Jejich vzájemná spolupráce urychlí řešení případů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17200 (novesluzby.cz#23032)


Přidat komentář