Montáž solárních systémů - Pelhřimov

Plánujete realizaci nebo opravu topení? A zkusili jste současně uvažovat o využití solárních systémů nebo o montáži tepelného čerpadla? Vždyť současnými trendy jsou ekologie a úspory.

Dnešní doba a široké možnosti moderních technologií nabízí komfort v každém směru. Stačí pouze otočit kohoutkem a rázem máte plnou vanu teplé vody. Přidáte teplotu na radiátoru a ihned máte doma větší teplo. Příjemné, ale jen do chvíle, kdy vám přijde účet za energie. Dnes už je běžné a téměř samozřejmé, rozhlédnout se po alternativních zdrojích energie. Náklady na energie každoročně stoupají, ale řešení existuje. A to dokonce ideální - využít zdroje energie tepla zdarma. Řešením je solární systém nebo** instalace tepelného čerpadla**.

Tepelná čerpadla a solární systémy Pelhřimov

Pokud bydlíte v oblasti Pelhřimov nebo jeho okolí a hledáte spolehlivou firmu, která nabízí úsporné technologie, ekologické zdroje tepla a veškeré instalatérské a topenářské práce, máme pro vás tip. Můžeme vám doporučit firmu Dušan Dzamulič – montáž solárních systémů a tepelných čerpadel. Hlavní činností této firmy jsou dodávky a montáže technických zařízení pro vytápění a ohřev vody, montáže topení, kotlů, solárních systémů a tepelných čerpadel. Nabízí rozvody vodoinstalace a plynu a rekonstrukce topných systémů, včetně ohřevu TUV, elektroinstalace a regulace. Rozsah nabízených služeb je opravdu velmi široký, takže v oboru voda, topení, plyn stačí znát pouze jeden kontakt:** **

Dušan Dzamulič,

e-mail: obchod@dzamulic.cz,

** telefonní číslo: 606 115 195**

Instalace tepelných čerpadel v Pelhřimově

Tepelná čerpadla představují zajímavou alternativu pro vytápění objektů. Zejména v dnešní době, kdy je význam ekologie a využití obnovitelných zdrojů stále významnější. Tepelná čerpadla využívají obnovitelné zdroje energie z přírody. Princip spočívá ve využití rozdílu teplot ze vzduchu, ze země nebo ze spodních vod. Tepelné čerpadlo může například čerpat tepelnou energii z půdy, kde je během celého roku skoro konstantní teplota. Pokud tedy chceme využít co nejvíce tepelné energie, musíme pouze najít vhodný zdroj. Tak například v horských oblastech nebo severních částech republiky, kde jsou teploty vzduchu nižší, jste na tom s tímto typem tepelného čerpadla potenciálně lépe. Pokud ale žijete v nížinách nebo jižněji, bude vhodnější adekvátní typ čerpadla, které bere energii ze vzduchu. Tepelné čerpadlo vzduch/voda využívá venkovní vzduch vyhřátý sluncem. Protože ale při nízkých teplotách klesá topný výkon, přičemž stoupá potřeba tepla, musí se tepelné čerpadlo doplnit o další tepelný zdroj, například o ekologický solární ohřev vody.

tepelné čerpadlo

Jak tepelná čerpadla pracují?

Tepelná čerpadla fungují na prakticky stejném principu jako chladničky nebo klimatizace - čerpají teplo z okolí a ochlazují jej, ale výsledek je opačný. Tepelná čerpadla medium přečerpají na vyšší teplotu tak, aby byla použitelná pro vytápění nebo přípravu užitkové vody. Samozřejmě záleží na tom, jak je objekt izolován, ale i při velmi nízkých teplotách v zimním období dokáží tepelná čerpadla ohřát interiér na příjemnou teplotu. Tepelná čerpadla se napojují obvykle na podlahové nebo nástěnné vytápěcí systémy. Výhodou je, že nic nespalujete, v místě tedy nevznikají žádné škodliviny, neznečišťujete své přírodní prostředí a nemusíte platit za drahý plyn apod.

Typy tepelných čerpadel

Použití každého způsobu typu získávání energie má své odůvodnění. Záleží také na tom, zda požadujeme pouze topit nebo i chladit a zejména na tom, jaké jsou možnosti umístění tepelného čerpadla v daném prostředí. Pokud jde o výběr nejvhodnějšího primárního zdroje tepla, místní podmínky a dostupnost zdrojů posoudí specializovaná firma, která montáž tepelných čerpadel nabízí. Nejčastěji se montují tyto druhy:

Tepelná čerpadla vzduch - voda, montáž Pelhřimov

Nejjednodušší systém, levná instalace, míra účinku je však ovlivněna teplotou vzduchu. U tohoto typu je možný celoroční provoz, kdy lze například ohřívat vodu venkovního bazénu.

Tepelná čerpadla voda - voda, montáž Pelhřimov

Pro systém TČ voda - voda jsou potřeba dvě studny - sací a vsakovací. Minimální teplota celoroční vody musí být alespoň 8 stupňů Celsia. Voda je čerpána ze speciální sací studny do výparníku čerpadla, kde se ochladí a vrací se zpět do vsakovací studny. Pořizovací cena tohoto systému je velmi příznivá.

Tepelná čerpadla země - voda, montáž Pelhřimov

V tomto případě se využívá geotermální teplo (teplo získané ze země), které se cirkulačním oběhem dostává do výparníku čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Ve výparníku se ochladí a v zemním kolektoru znovu ohřívá pomocí geotermálního tepla. K tomuto typu čerpadla je nutné zajistit dostatečně velký prostor. Pokud není prostor k dispozici, nabízí se zde možnost vrtu (vrtná souprava dokáže provrtat i skálu), což však zvyšuje cenu systému.

Efektivní solární systémy, šetření nákladů za energie

Solární systémy pro ohřev vody využívají teplo ze slunce a jejich výhodou je, že dokáží vodu ohřívat celoročně. Také tímto způsobem získáváte** teplo zcela zdarma**, a proto se vám tato investice brzy vrátí. Další řešení je přináší propojení solárního zařízení s kondenzačním kotlem. Tyto technologie přispívají k ochraně zásob paliva, šetří energetické náklady přispívají k ochraně životního prostředí. Osvědčené a výkonné solární panely mají tak vysokou efektivitu, že jimi můžete pokrýt až 35% roční spotřeby energie na přípravu teplé vody a vytápění.

Solární ohřev TUV Pelhřimov

Nejčastějším využitím solárních systémů představuje ohřev teplé užitkové vody. Vysoce efektivní, správně provedený termický systém může ušetřit až 70% ročních nákladů na přípravu TUV, s životností kolem třiceti let. Pro ohřev teplé užitkové vody pro rodinné domky solární energií se dimenzuje (z hlediska využitelnosti a návratnosti) pro 2 člennou rodinu obvykle zásobník o velikosti 200 až 300 litrů.

Využití solární energie pro domácnost v Pelhřimově

Pokud pomineme využití solární energie v průmyslu (solární elektrárny), pak lze v dnešní době hovořit o jejím zcela běžném využití v domácnostech. Solární energie se používá často na ohřev vody v bazénu, nicméně ani ohřev TUV pro běžné využití není výjimkou. V přechodném období je pak solární energie využívána také pro vytápění. Míru využitelnosti energie ze sluníčka ovlivňuje lokalita, konkrétní možnosti v umístění panelů, kde nehrozí omezení stínem apod.

solární systémy

Služby instalatérské a topenářské firmy Pelhřimov

Pokud se obrátíte na firmu, která nabízí montáž solárních systémů a tepelných čerpadel, můžete si být jisti, že má takové zkušenosti a vynikající technické vybavení, které vám běžná instalatérská a topenářská firma neumí nabídnout. Základem služeb jsou složité výpočty tepelných zrát budovy, na něž navazují topenářské a instalatérské práce - realizace rozvodů vody v bytech a domech, vodoinstalace, montáže vodáren, montáže vodoměrů, instalace a připojení boilerů, ohřev TUV a následný servis a údržba zařízení. V oblasti topení jsou to zejména montáže rozvodů systémů topení, podlahového vytápění, rekonstrukce a modernizace kotelen apod.

Pokud máte jakýkoliv problém či dotaz na služby spojené s vodou nebo topením a zajímáte se o možnosti ekologického vytápění, kontaktujte zkušenou instalatérskou firmu, která má výborné zázemí, používá profesionální technické vybavení, a která instaluje pouze kvalitní a osvědčené výrobky a technologie.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17883 (novesluzby.cz#24318)


Přidat komentář