Montáž solárních systémů - Jihlava

Pokud uvažujete o modernizaci rozvodů topení, do svých úvah byste měli zahrnout také možnost připojení ekologických zdrojů tepla. Řeč je o solárních systémech a tepelných čerpadlech.

Dnešní článek bude zajímat všechny příznivce ekologického vytápění. Připravili jsme jej pro ty z vás, kteří potřebují poradit v situaci s plánovanou výstavbou nebo rekonstrukcí topení nebo ohřevu teplé vody. Podíváme se na možnosti alternativního způsobu ohřevu TUV a topení, kdy lze využít solární systémy nebo tepelná čerpadla.

Jak vybrat úsporný způsob vytápění?

Správně navržený topný systém vytváří v našem domově příznivou teplotu, přičemž je současně zachována minimální spotřeba paliva nebo energie. To není lehký úkol, neboť je třeba vypočítat tepelné ztráty domu, správně navrhnout zdroj tepla a topný systém s ohledem na potřeby uživatelů a místní podmínky. Ještě složitější situace je u rekonstrukce topení, kdy je třeba propojit část stávajícího rozvodu s novými technologiemi. To dokáže profesionální instalatérská a topenářská firma, která vám poradí nejen s výběrem vhodného typu vytápění, ale i nabídne vám možnost využití alternativního a ekologického ohřevu vody. Podle místních podmínek vám může topenářská firma nabídnout realizaci solárních systémů nebo instalovat tepelné čerpadlo.

Montáž tepelných čerpadel Jihlavsko

Tepelná čerpadla se řadí mezi ekologické zdroje tepla, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí. Podle principu tepelného čerpadla lze teplo odnímat z vody, ze vzduchu nebo ze země a převádět jej na vyšší teplotní hladinu. Prakticky tepelné čerpadlo zemi, vodu nebo vzduch ochladí o několik málo stupňů, čímž odebere teplo a tuto energii využije při ohřevu jiné látky. Tepelné čerpadlo lze s úspěchem využít pro vytápění, přitápění nebo přípravu teplé vody, přičemž teplo získáme zadarmo. Tento způsob můžeme využít nejen pro ohřev TUV nebo pro topení, ale lze tak úspěšně například ohřívat vodu v bazénu zdarma. Tepelná čerpadla mají plné uplatnění především u rodinných domů, kdy požadujeme trvalý topný výkon nebo všude tam, kde cílem úspora za energie.

Montáž solárních systémů pro ohřev vody Jihlava

Náklady na přípravu teplé vody nejsou při současných cenách energií zrovna zanedbatelné. A proto se v poslední době logicky zvyšuje poptávka po solárních systémech pro ohřev teplé užitkové vody. Výkon solárních panelů je dnes tak vysoký, že stačí i na ohřívání vody v bazénu. Podívejme se na tuto problematiku podrobněji.

Jak vybrat správný solární systém?

Obecně lze říci, že solární systémy lze instalovat nejen na rodinné domy, ale také na panelové domy, záleží na místních podmínkách, možnostech umístění na objekt apod. Veškeré parametry, typ a nutnou plochu solárních kolektorů určí pouze odborná firma, která navíc musí znát konkrétní údaje o spotřebě teplé vody v objektu, případně o spotřebě energie, která je nutná pro její ohřev. Pro naprosto přesný výpočet je dobré znát spotřebu teplé vody v jednotlivých měsících, protože mnohdy existují rozdíly ve spotřebě vody mezi letním a zimním obdobím.

Jaká je potřebná plocha solárních panelů

Velikost solárního systému se navrhuje zejména podle denní spotřeby teplé vody, to je obvykle nejdůležitější údaj. Pokud tento údaj není k dispozici, lze jej stanovit výpočtem. Vypočtená plocha kolektorů je v praxi v mnoha případech omezena velikostí plochy vhodné pro instalaci kolektorů. Na střechách objektů mohou být umístěny omezující prvky, například střešní okna, výstupy vzduchotechniky, odvětrání apod. Proto po předběžném stanovení potřebné plochy panelů následuje odborná studie, kdy specializovaná topenářská firma vypracuje návrh optimálního umístění a ukotvení panelů se stanovením maximálního možného počtu solárních panelů na daném objektu. Tento údaj se následně porovnává s vypočtenou ideální plochou.

Výběr tepelného zdroje a realizace topení v Jihlavě

V první řadě je třeba vyřešit otázku, jaký typ kotle použít. Před realizací vytápění je zapotřebí zvážit všechny aspekty - k čemu vytápěný prostor slouží nebo jak často budeme vytápěný prostor využívat. V úvahu je třeba vzít také celkovou velikost vytápěného prostoru a samozřejmě dostupnost jednotlivých zdrojů energie. Topenářská firma realizuje montáže topných systémů v novostavbách i ve starších budovách, které mají zcela jiné tepelné ztráty. Podle vašich požadavků se může jednat o kotle na tuhá paliva, plynové kotle nebo o oblíbené krby (teplovzdušné i teplovodní). Úsporu za topení přináší nejen výměny kotlů, ale i výměny radiátorů a instalace regulačních prvků. Odpovědi na tyto otázky vám sdělí zkušená topenářská firma, která zrealizovala mnoho podobných zakázek.

Montáž plynových spotřebičů na Jihlavsku

Plyn je v současnosti jednoznačně nejpoužívanějším palivem pro vytápění bytů a domů. Tato energie se využívá také pro ohřev užitkové vody. Jedná se o pohodlný a bezobslužný způsob vytápění, který je ale vyvážen vyššími náklady za topení. Pokud chcete zachovat komfort a snížit náklady za topení a ohřev TUV, je vhodné jej kombinovat se solárními systémy nebo připojit třeba právě tepelné čerpadlo. Veškeré plynové spotřebiče a rozvody plynu musí montovat výhradně odborná firma. Takováto firma vám následně zajistí také servis plynových kotlů, provede tlakovou zkoušku a vystaví doklad o revizi.

Instalatérské práce, výstavba a rekonstrukce Jihlava

Instalatérská firma pro vás může zrealizovat širokou škálu instalatérských, plynařských a topenářských prací rozsáhlého charakteru. Jedná se například o montáž rozvodů vody a odpadů v rámci rekonstrukcí rozvodů nebo realizace nových sítí do novostaveb: realizace a nastavení topných soustav, zakládání spodní ležaté kanalizace, budování podlahového vytápění, výměna a montáž radiátorů v rodinných domech či v bytových jednotkách, instalace topných soustav s akumulačními prvky, výměna zařizovacích prvků apod.

Poradenství v oborech voda, topení, plyn

Dobrá instalatérská a topenářská firma si ví rady v každé situaci. Protože nabízí velmi širokou škálu činností a služeb, dokáže vám nabídnout odborné poradenství, návrhy a projektování. V oboru topení umí navrhnout a zrealizovat ústřední, etážové nebo podlahové vytápění, které bude mnohem efektivnější, firma vyřeší levnější ohřev vody. V oblasti plyn se zase postará o připojení plynových spotřebičů, montáže plynovodů a servis plynových kotlů. Může vám tak pomoci při  rekonstrukci domu, bytu či koupelny. Solární systém nebo montáž tepelného čerpadla vám tak může velmi snížit náklady na energie.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17886 (novesluzby.cz#24322)


Přidat komentář