Montáž kamerových a bezpečnostních systémů

Otázka ochrany majetku začíná nabývat na významu. Jen těžko se můžeme spoléhat na to, že kriminalita a počet vloupání do objektů bude klesat. Ve vztahu k ne zrovna utěšené ekonomické situaci a míře nezaměstnanosti to bude spíše naopak.

Je prakticky jedno, zda bydlíte v bytě, rodinném domku, jste majitelé chaty, chalupy, firmy. Ve všech případech je minimálním a zároveň nezbytným základem ochrany objektu kvalitní bezpečnostní dveře. Bez bezpečnostních dveří byste se po případné loupeži také mohli dočkat nepříjemného zjištění, že od pojišťovny, u které máte sjednané majetkové pojištění, nedostanete prakticky žádnou náhradu. Montáž kamerových a bezpečnostních systémů - Ostrava, Frýdek MístekNa druhou stranu však bezpečnostní dveře mnohdy sami o sobě nejsou kdovíjakou velkou překážkou pro zkušené lupiče. Samotné dveře tak rozhodně nemusí zamezit úmyslu dostat se do bytu, domu a ukrást cennosti, poničit majetek aj. Chcete-li mít jistotu v maximální možné míře ochrany Vašeho majetku, pak zvažte zabezpečovací systémy.

EZS, elektronické zabezpečovací systémy

Samotný elektronický zabezpečovací systém, byť by byl sebekvalitnější, ještě nic nezmůže, pokud není správně navržen a pečlivě nainstalován. U profesionální firmy můžete očekávat, že Vám doporučí a vybere nejvhodnější elektronický zabezpečovací systém v závislosti na zabezpečovaném objektu, Vašich požadavcích, přáních, finančních možnostech. Dále můžete očekávat kvalitní vyprojektování do všech detailů a samozřejmě bezchybnou montáž. Komplexnost služeb pak uzavírá poučení o správném používání zabezpečovacího systému, poskytnutí záruky na provedenou práci i dodaného materiálu aj.

Jak zajistit bezpečnost objektu?

S vhodně vybraným elektronickým zabezpečovacím systémem a následnou profesionální odbornou montáží se můžete spolehnout, že bude o Váš domov, firmu, ale i Vaše bezpečí patřičně postaráno. Díky elektronickému zabezpečovacímu systému můžete v noci klidně spát, aniž byste se strachovali, že nějaký nezvaný host právě navštívil Vaši firmu, byt, dům, chatu, chalupu aj. Drzost dnešních zlodějů nezná hranic. Není výjimkou, že se nenechavci rozhodnou vloupat do objektu, i když v něm zrovna jste, nehledě na to, zda je den, či noc.

Zabezpečení budovy, venkovní plochy, střežení objektu

Elektronické zabezpečovací systémy je možné využít nejen pro zabezpečení budovy, ale také pro venkovní plochu. Elektronické zabezpečovací systémy nepřetržitě monitorují střežený objekt a informují, pokud dojde k neoprávněnému vniknutí, pohybu cizích osob. Díky spolehlivé a včasné signalizace a následnému rychlému zásahu, dojde k minimalizaci škod, které mínil narušitel napáchat.

Připojení EZS na pult centralizované ochrany

Budete-li chtít ještě více zvýšit ochranu Vašeho objektu, osob, pak můžete u specializované firmy poptávat připojení elektronického zabezpečovacího systému na pult centralizované ochrany PCO. V nabídce je také připojení na PCO Policie ČR. Díky připojení systému na pult centralizované ochrany, se Vám dostane komplexního zajištění objektu.

PCO (pult centralizované ochrany)

Jakmile dojde k narušení objektu, dojde k okamžitému přenosu informací z EZS na pult centrální ochrany. Dohledové centrum vyhodnotí danou situaci, a zjistí-li, že došlo k odchýlení normálu situace, dochází k další reakci. Daná reakce může být v podobě výjezdu hlídky, předání informace Policii ČR, předání informace konkrétní servisní organizaci a určeným jedincům aj.

EPS, elektronická požární signalizace

S elektronickým zabezpečovacím systémem můžete dosáhnout vnitřního klidu, že Vašemu objektu, ale i lidem, nehrozí nebezpečí ze stran nevítaných hostů, vandalů aj. To, co však elektronický zabezpečovací systém neumí, je upozornit Vás, ale také hasičský záchranný sbor, že propuká požár. Montáží hromosvodu odvrátíte nebezpečí v podobě úderu blesku a následného vypuknutí ohně. Hromosvod Vám však nepomůže, pokud u Vás doma, na chatě, chalupě, ve firmě, dojde k požáru, ať už z důvodu Vaší neopatrnosti, nebo špatného stavu spotřebičů aj. Chránit se však můžete díky elektronické požární signalizaci.

EPS, detekce požáru, zásah proti požáru

Stěžejní úloha elektronické požární signalizace spočívá v detekci právě vznikajícího požáru v objektu, který EPS střeží. I v případě elektronické požární signalizace můžete zvýšit Vaši ochranu, a to díky připojení na již výše zmíněný pult centrální ochrany, a to přímo na PCO hasičského záchranného sboru. EPS však umí ještě mnohem více, než jen předat informace na PCO. Systém elektronické požární signalizace totiž může ovládat jiná elektronická zařízení, která se postarají o náležité protipožární zásahy. K nim patří například odblokování únikových dveří, zařízení pro odvod kouře, tepla aj.

CCTV, kamerové systémy

Vedle EZS a EPS, také můžete u specializované firmy poptávat CCTV neboli instalaci kamerových systémů. Kamerové systémy patří k moderním zabezpečovacím technikám. Kamerové systémy jsou poptávané jak pro soukromé, tak veřejné, komerční objekty. Případní lupiči se totiž soustřeďují nejen na soukromé objekty (byty, rodinné domy, chaty, chalupy), ale také prodejny, obchodní centra, čerpací stanice, firemní objekty, veřejná prostranství aj. Ve všech těchto případech Vám mohou kamerové systémy prokázat minimálně dvojí službu. Není výjimkou, že některé lupiče odradí samotné zjištění, že je objekt monitorován. Pokud na přítomnost kamery lupiči nehledí, pak Vám záznam z kamer může pomoci při následném vypátrání pachatele. V tomto případě je důležité, abyste vsadili na kvalitní kamerový systém. Rozmazaný, neostrý, zamlžený záznam není zrovna moc vypovídající.

Systémy kontroly vstupu

Jste majitelé firmy, respektive firemní budovy? Každý den do firmy dochází zaměstnanci, ale také potenciální a stávající klienti, obchodní partneři? Čím více pracovníků zaměstnáváte, čím rozlehlejší je Vaše firma, tím hůře se Vám bude monitorovat, kdo zrovna je v budově, v jaké její části aj. Efektivní řešení tu však je a spočívá v systémech kontroly vstupu. Systémy kontroly vstupu mohou být samostatně nainstalované, ale také jako doplněk systému EZS.Trezory Ostrava

Trezory

Kde doma, ve firmě máte uložené cennosti, peníze, dokumenty, razítka? Jen tak v šuplíku, byť zamknutém? Věřte, že před lupiči nezůstane žádný šuplík ukrytý, nebo skříň apod. Nechcete-li nic ponechat náhodě a spoléhat se, že zrovna k Vám do bytu, kanceláře se nevítaný host nepodívá, pak zvažte pořízení kvalitního trezoru. Slovo kvalitní neuvádíme jen tak náhodou. Do levných trezorů, které nesplňují patřičné normy, nemusí být odolné vůči vloupání. A to, co platí u bezpečnostních dveří, se týká i trezorů. V případě, že byste dali přednost trezoru sice levnému, zato však nesplňujícímu požadavky pojišťoven, pak Vám nemusí být uhrazena žádná škoda. Výběr vhodného trezoru nemusí zůstat jen na Vás samotných. Stačí se obrátit na fundovanou firmu, která Vám doporučí kvalitní trezory.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17786 (novesluzby.cz#24124)


Přidat komentář