Kontejnerová doprava, údržba komunikace a zeleně Praha 6

Pokud se nemá stát z veřejné zeleně či okolí silnic prales nebo skládka odpadků, je potřeba se o tyto plochy starat. Údržba komunikací navíc přispívá k bezpečnosti silničního provozu.

Každý kdo si chodí odpočinout do parku nebo chodí na procházky jistě potvrdí, že každý koutek zeleně přináší dobré místo pro zasloužený odpočinek a to zejména ve městě. Mnohé veřejné parky lze obdivovat, ale jiným částem svého okolí se možná raději vyhýbáme. Proč? Inu není v tom žádné kouzlo, jde jen o to, jak je o tyto prostory postaráno. Majitel pozemků sám nemusí o péči nebo zahradničení vědět v podstatě nic, stačí když se obrátí na zkušenou firmu, která si vezme údržbu zeleně a komunikací na starosti. Pak se nemůže stát, že svému okolí hrozí pád přerostlého stromu na hlavu nebo že se černá skládka bude dále rozrůstat.

Kontejnerová doprava, údržba komunikace a zeleně - Praha

Pokud bydlíte v oblasti Praha a hledáte spolehlivou firmu, která se bude starat o veřejnou zeleň, zahradu i komunikace, a to s ohledem na ekologii, pak Vám můžeme vřele doporučit zkušenou společnost Martin Javůrek - EKO-PATROL, která poskytuje komplexní služby komunálního charakteru pro hlavní město Praha, obce, správy silnic i jednotlivé podniky, ale i pro soukromý sektor.

www.ekopatrol.cz

Nabízí řadu služeb, například** čištění a zimní údržbu motoristických i nemotoristických komunikací, komplexní úklidy komunikací** včetně dopravního značení (blokové čištění komunikací), likvidaci černých skládek, údržbu komunikační a veřejné zeleně, seřezávání krajnic, seřezávání jízdních profilů vozovek, obsluhu odpadkových košů, likvidaci stavebních či živnostenských odpadů pomocí kontejnerových vozů a další služby. Společnost Martin Javůrek - EKO-PATROL používá pečlivě vybíranou špičkovou technologii, která zaručuje výkonnost a spolehlivost. Firma pracuje také s ohledem na ekologii. O kvalitě služeb svědčí i fakt, že je tento podnik držitelem certifikátu systému jakosti ISO.

Další informace na webových stránkách http://www.ekopatrol.cz/, osobně na adrese** Martin Javůrek, Papírenská 12, 160 00 Praha 6**, na e-mailu: info@ekopatrol.cz nebo na telefonním čísle: +420 602 620 757.

Komplexní komunální služby Praha 6

Firma, která poskytuje komplexní komunální práce a údržbu zeleně, nabízí své služby nejen pro městské části a  obvody, obce, státní úřady nebo pro podniky, ale také pro soukromé majitele zahrad či zeleně. Realizuje práce, které představují údržbu veřejné zeleně jako péče jako údržba keřů, stromů či okrasných dřevin, kropení a zalévání a zajišťuje obsluhu odpadkových košů. Komplexní komunální služby představují také služby jako přistavení kontejnerů na stavební sutě i odpad (mimo odpadu nebezpečného), čištění motoristických komunikací a chodníků,** zimní údržba** motoristických komunikací a chodníků, čištění vozovek na stavbách a v jejich okolí, seřezávání krajnic vozovek i pod svodidly, seřezávání jízdních profilů vozovek (větve stromů a keřů), likvidace černých skládek, čištění dopravních značek a další podobné služby.

Údržba zeleně a komunikační zeleně Praha 6

Každý z nás si přeje mít na své zahradě výstavní trávník a přesně takový očekává i na veřejném prostranství. Proto se firma dobře stará také o veřejnou zeleň. Aby byla péče skutečně komplexní, je vhodné ujednat si z takovouto firmou dlouhodobou spolupráci a pak je zajištěno, že prostor bude vždy uklizen a že firma veškeré potřebné kroky ohlídá. Péče o trávníky představuje nejen správné založení trávníků, ale i jejich** pravidelné sekání a likvidaci trávy.** Další službou je tedy např. odstraňování drnů trávy z pěších komunikací nebo ošetření zpevněných ploch proti prorůstání nežádoucí vegetace. Firma také provede pravidelný prostřih stromů a keřů, vysype odpadkové košíky či zlikviduje černou skládku. To se týká zejména komunikační zeleně, kde je třeba navíc provést seřezávání krajnic vozovek a to i pod svodidly, seřezávání jízdních profilů vozovek, kde přesahují větve stromů a keřů apod.

Praha 6 čištění vozovek, chodníků, prostranství a náměstí

Každý z nás se jistě rád pohybuje v čistém prostředí a čisté vozovky, chodníky, prostranství nebo náměstí jsou důležitým ukazatelem naší kultury a společenské úrovně. Profesionální firma, která nabízí služby v oblasti čištění, úklidu  a odvozu odpadů, provádí tyto služby nejen kvalitně a hospodárně, ale také s maximální důrazem na ochranu životní prostředí. Takováto firma používá špičkové strojní vybavení a používá ekologické prostředky a náplně do používané techniky. Komplexní úklidové služby jsou nabízeny včetně zajištění přenosného dopravního značení a pro úklid jsou používány také nakladače a kontejnery. Ruční čištění  a úklid je prováděný také manuálně pracovníky, kteří zajišťují dočištění pro stroje  nepřístupných míst,  škrabání pevně přichycených nánosů, odstranění plevelů, sběr větších kusů opadu případně i úklid malých prostor, kde by použití strojů bylo nevýhodné.

Strojní čištění komunikací a ploch Praha 6

Velké plochy jsou strojně čištěny výkonnými samosběrnými stroji, jejichž vysoký sací výkon zaručuje vynikající výsledky čištění i u silně znečistěných povrchů. Součástí čištění je také mytí tlakovou vodou kropicími vozy, kdy vysoký tlak vody zaručuje dokonalou čistotu. Strojní čištění chodníků a menších ploch, parkovišť, dvorů, hal a objektů je realizováno samosběrnými stroji, jejichž kompaktní rozměry, vysoký výkon a vynikající manévrovatelnost  předurčuje tyto stroje pro použití ve stísněných prostorách, městské zástavbě, pěších zónách apod. Také tyto menší prostory lze čistit tlakovou vodou a splachovací cisternou a tato technika je vhodná jak pro mytí, tak i pro dopravu vody a zavlažování.

Přistavení kontejnerů na stavební suť a odpad Praha 6

Komunální služby představují také přistavení kontejnerů na stavební suť a odpad, kdy si můžete nechat přistavit velkoobjemové kontejnery různých velikostí, určených pro úklid a odvoz stavebních sutí, zeminy a všech druhů odpadů s výjimkou odpadů nebezpečných. Můžete si objednat i přistavení menšího kontejneru o obsahu 3 - 10 m3, který je vhodný pro menší množství odpadu a do méně přístupných míst, centra města, zahrad apod. Kontejnery jsou vybaveny zadními vraty pro snadné naložení a profesionální firma se stará, aby byly kontejnery nalakované a čisté, aby svým vzhledem nenarušovaly životní prostředí. Po dohodě je tu i možnost pravidelného přistavování nebo dlouhodobého stání kontejnerů.

Praha 6 údržba krajnic a seřezávání zeminy na komunikacích

Jedním z negativních faktorů, které se na stavu vozovek nejvíce podepisují, je stav krajnic. Vysoké nánosy zeminy způsobují zadržování vody na povrchu vozovky, její vsakování pod povrch do podloží, erozi a následnou destrukci asfaltového koberce. Proto je krátkozraké údržbu krajnic podceňovat a v konečném důsledku je levnější nechat provést pravidelnou údržbu krajnic. Kvalitní údržba krajnic vozovek se provádí včetně odstraňování nánosů a to i v prostoru pod svodidly rychlou a účinnou metodou seřezávání. Údržba krajnic podsvodidlovou radlicí je nabízena jako komplexní služba včetně nakládky, odvozu a vyčištění komunikace nebo pouze ve zvoleném rozsahu služeb podle přání zákazníka. V případě komplexní služby je používána další mechanizace jako jsou nakladače, kontejnery, samosběry, kropicí vozy a je zajištěno označení pracovního místa přenosným dopravním značením.  To znamená, že po provedení prací je krajnice ošetřena, vozovka rozšířena a vyčištěna, bez časově náročného omezení provozu na vozovce. Seřezávání zeminy z krajnic vozovek speciální radlicí v prostoru pod svodidly odstraňuje navršenou zeminu čistým řezem s možností nastavení sklonu, čímž je umožněn snadný odtok vody mimo vozovku do příkopu. Součástí služeb je také odstraňování plevelů a silných nánosů zeminy či jiných nečistot agresivním kartáčem, který precizně a rychle vyčistí a zbaví plevelů okraje chodníků a komunikací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17600 (novesluzby.cz#23766)


Přidat komentář