Kominické práce - Sušice

Kominík je dnes velmi žádaná profese. A není se co divit, stále více domácností využívá k topení vlastních zdrojů, a tak je nezbytné udržovat komíny a předejít tak případnému požáru. Ten může vzniknout i z nánosu sazí v komíně.

Kominík - štěstí po staletí

Vidět kominíka znamená od pradávna štěstí. Sáhnout si na kominíka tak, to již je štěstíčko jisté. V České republice se věří, že kromě sáhnutí na kominíka a umazání se od sazí přináší štěstí i pohled na něj a držení knoflíku. Říká se „kominíček, chyť si knoflíček“. Ve Velké Británii je dokonce kominík důležitá součást svatby. Věří se, že pokud nevěsta v den své svatby uvidí kominíka, tak bude její manželství celý život šťastné. A tak se právě ve svatební den zvou domů kominíci a vymetají komíny nebo alespoň čistí krby. Toto jsou sice jen pověry, ale nedejte se mýlit, on opravdu kominík přináší štěstí do domu. Vždyť to, že** komín je čistý**, dobře táhne a dům není ohrožen požárem, je štěstí vlastně každodenní. Znamená to, že máte doma teplo a útulno.

Kontroly komínů Sušice

Každý, kdo vlastní nějaký komín, by měl rozhodně pamatovat na to, že alespoň jedenkrát v roce by měl pozvat** kominíka** na kontrolu. Ostatně to vyplývá i ze** zákona**. Od 1. 1. 2011 jsou kontroly komínů povinné! Pravidelná kontrola jedenkrát ročně platí pro domácnosti rodinných a bytových domů, ale i chat a chalup. Do větších bytových domů musí kominík přijít dvakrát ročně, pizzerie s klasickou pecí nebo restaurace s krbem se mají kontrolovat každé dva měsíce. Kontrola je nutná i u komínů od kotlů a karem na plyn. Po kontrole vám musí kominík vystavit** doklad o kontrole** a popsat v něm závady, které zjistil. Popsán musí být i způsob čištění spalinové cesty. Celý doklad musí mít razítko, podpis kominíka, který kontrolu prováděl i vaši adresu a jméno. Bez těchto iniciál je doklad neplatný.

Kominické služby v Sušicích

Kontrola komínů rozhodně nepatří k jediným kominickým pracím.** Kominík** je profese celkem všestranná. Musí umět komín postavit, vyfrézovat, vyvložkovat. Musí znát pravidla provozu komínu a připojených spotřebičů. Musí umět pracovat se speciálními nástroji, které změří zplodiny vypouštěné do ovzduší nebo podrobně do detailu zkontrolují vnitřek komínu.

Kdy je nejvýhodnější čistit komín?

V tom se názory různí. Někdo vám řekne, že hned po topné sezóně, jiný až před další topnou sezónou. Má to vždy svá pro i proti. Čištění po topné sezóně vám dá jistotu, že komín je připraven k dalšímu topení. A výhodou je, že pokud se vyskytnou problémy, pak je dostatek času na jejich odstranění. Čištění až před samotným počátkem další topné sezóny má výhodu především v bezpečnosti. V létě, kdy se netopí, může do komína spadnout nějaký předmět, nebo pták, a komín ucpat. To samozřejmě poznáte hned při prvním zatopení. Dům bude plný kouře. Pokud tedy vyčistíte komín až na podzim, pak je jistota, že je opravdu čistý. A nemyslete, komín je často tobogánem pro malé ptáky, kteří tam zkrátka spadnou a náhle vám pípají v krbu.

Prohlídka komínu kominíkem Sušice

Při návštěvě může kominík kontrolovat komín zběžně zrcátkem nebo opravdu důkladně kamerou. Pravidelná kontrola zejména nových komínů, kde se dodržuje správný způsob topení, tedy topení vyschlým dřevem, stačí s pomocí zrcátka. U starších komínů bych se přimlouvala ke kontrole alespoň jednou za čas kamerou. V obou případech vidí kominík, zda jsou v komíně** nánosy sazí**. Ale při kontrole kamerou vidí i veškeré praskliny, trhliny, odpadlé kousky šamotu a další závady. Podle toho pak může navrhnout nejvhodnější řešení opravy či údržby komínu. Kontrola kamerou není až tak drahá, ale za to dokáže předejít mnoha škodám. Dokáže včas odhalit i skryté vady a ochránit tak váš dům před vyhořením. U starých, nepoužívaných komínů, které chcete opět dát do provozu, by tato kontrola barevnou kamerou měla být samozřejmostí.

Čištění komínů Sušice

Kominík vám v případě potřeby** vyčistí komín od nánosu sazí**. Většinou se celé čištění provádí ze střechy nebo z půdy. Ze střechy bývá čištění lepší. Poněvadž je komín vyčištěn celý. V kotelně nebo v prostorách, kde máte umístěna komínová dvířka, vám pak saze vybere. Čištění komína rozhodně neoddalujte. Pokud totiž je komín zanesen sazemi, může začít i hořet. A to není nic příjemného. V lepším případě se vám začne třást celý dům, musíte rychle vybrat krb či uhasit kamna, ale i tak hoření sazí v komíně pokračuje. Pokud k tomu dojde, volejte hned kominíka a požádejte ho o kontrolu komína. Pokud budete mít štěstí, tak se vám komín jen otřepal, zároveň s celým domem. Pokud budete mít spíše smůlu, tak vás čeká různě náročná oprava komína. A ještě nezapomeňte, že pokud topíte zaneseným komínem, vylétávají z něj jiskry, které mohou** zapálit** vedlejší stavení.

Autorizované měření účinnosti a množství vypouštěných látek

Vzhledem ke špatnému ovzduší je povinností měření emisí pro malé i střední zdroje. Udává to** zákon č. 86/2002 Sb., Přičemž za **malý zdroj se považují kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů instalovaných spotřebičů do 200 kW a za střední zdroj kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů instalovaných spotřebičů od 200 kW do 5MW. Tato měření jsou velmi potřebná. Umožňují úpravu vypouštěných emisí do ovzduší. Velmi důležité je pro každého podnikatele mít o těchto měřeních doklad pro kontrolu. Pokud by totiž podnikatel zanedbal měření nebo dokonce úmyslně měření nedovolil, vystavuje se nepříjemnému postihu. Nejlépe je i zde mít svého kominíka, který tato měření bude pravidelně provádět. Máte tak jistotu, že vše bude podle zákona a zároveň, že vy sami nepřispíváte ke zvyšování se počtu alergiků zásluhou špatného ovzduší.

Revizní zpráva po revizi komína

A ještě je důležité po postavení komína, ať vám ho již staví kdokoli, mít revizní kontrolu a revizní zprávu. I v tomto případě nejlépe uděláte, pokud vám zprávu vydá kominická firma, která se vám o komín bude starat i v dalších letech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17298 (novesluzby.cz#23296)


Diskuze a zkušenosti

Jitka | 05.03.2013 16:47
Re: Kominické práce - Sušice Dobrý den, objednávám vyčištění a odborné posouzení komínů v Olomouci. Děkuji Jitka


Přidat komentář