Kominické práce - Dlouhá Lhota

Jestlipak víte, jak často se musí kontrolovat komín. A jaké služby nabízí kominík. Pokud tápete v těchto tématech, tak se nebojte, se vším vás seznámíme. Za chvíli bude čas, kdy zavolat kominíka.

Údržba komínů je nejen nezbytností, ale také nutností z hlediska zákona. Jakmile se přehoupne zimní období, tak byste měli pomalu vytáčet číslo kominíka, protože ti mají plný diář. Kontrola komínu je navíc povinnost. Díky tomu se o něj musíte pečlivě starat, respektive zajistit, aby se o něj postaral profesionál. Jaké jsou ale vaše povinnosti jako majitele? Od začátku minulého roku platí, že musíte svůj komín nechat alespoň jednou za rok zkontrolovat. Proč jsou prohlídky povinné? Bohužel se ukázalo, že lidé v minulosti sami na kontroly nedbali a díky tomu docházelo k různým nehodám. Jak se později ukázalo, tak za spousty požárů nebo třeba dušením kouře mohl špatný komín. Vy to tedy neberte jako zbytečné nařízení, ale počítejte s tím, že chráníte svůj majetek.

Revize komínů, pravidelné kontroly komínů Dlouhá Lhota

Už jsme zmínili důležitost pravidelných kontrol komínů. Opět opakujeme, že se jedná o důležité práce z hlediska vaší bezpečnosti. Kontroly komína by se tedy měly provádět jednou do roka. Toto nařízení se týká celoročně obydlených staveb, sezónních chat nebo chalup. Toto se vztahuje na všechny typy topení (pevné palivo, plyn, karma apod.). Co se týká komerčních prostor (restaurace apod.) se musí provádět kontroly jednou za dva měsíce.

Jak se provádí kontroly samotné? Až vám kominík zkontroluje komín, tak vám vystaví doklad o provedení revize. Ten bude obsahovat datum práce a co bylo provedeno za úpravy. Tento doklad je velmi podstatný pro to, aby se v případě požáru dokázalo, že kontrola byla provedena a pojišťovna pak vyplatí více peněz. Kopii má u sebe schovanou i kominík, takže se nebojte, že se vám spálí dokument. Nyní se ale podívejme na to, co může způsobit zanesený komín.

Kdy si nechat zkontrolovat komín?

Jednak může vzniknou požár, což může mít fatální důsledky. Díky zadržení spalin uvnitř domu hrozí i otrava oxidem uhelnatým, protože kouř se vrací zpět do domu, protože nemůže volně projít. Abyste zajistili co nejlepší péči komínu, tak si ho nechte zkontrolovat. Kdy? Nejlépe samozřejmě v době, kdy se netopí. To se týká tedy hlavně období po zimě.

Čištění komínů Dlouhá Lhota

Toto se týká jakéhokoli typu vytápění. Během spalování se totiž usazují v komíně různé částečky jako jsou třeba saze. Ty se pak můžou v komíně nahromadit a tím pádem zúží průchod komínem. Díky tomu se pak uvolněné teplo z kouře může na sazích vznítit, což může být jen krůček k požáru.

Než se bude čistit komín, tak kominíkovi řekněte, jaké máte asi problémy a kolik komínů budete potřebovat pročistit. Také zajistěte přístup ke komínu, to znamená zejména, že v dolní oblasti domu zpřístupníte cestu. Případně upozorněte kominíka, v jakém stavu je vaše střecha, aby vše proběhlo v pořádku.

Čištění pak závisí na daném problému. Tady už většinou kominík zjistí, co je třeba, protože vy sami do komína nevidíte. Kominík pak může komín vyčistit, kontrolovat teplotu spalin, podívá se na proces vytápění a změří třeba množství spalin. Pak se provede právě zápis, který si uschovejte pro případ kontroly. Samozřejmě, že v případě požáru asi nebudete hledat tento doklad, ale pro revize je potřebný. Zároveň ale budete vědět, kdy zavolat znovu kominíka. Jaké jsou ale další práce?

Vložkování komínů Dlouhá Lhota

Toto je vlastně rekonstrukční proces. Zde se zlepšuje stav a funkčnost komína a navíc se prodlužuje i jeho životnost. Komínový otvor se totiž vyvložkuje daným materiálem, což je podle typu a rozměru. Komínové vložky mohou být z kovu, plastu nebo keramické. Zde záleží na kominíkovi, jaký materiál požije. Vložky pak dá do otvoru komína, kdy se připevní ke zdi. K tomu ale musí být připravený terén. Je-li komín zanesený, tak pročistí nebo vyfrézuje. A to je další fáze služeb.

Frézování komínů Dlouhá Lhota

Toto je proces, kdy se zvětší průchod komínu, což je dobré pro lepší odvádění kouře a díky tomu se zabrání případným nehodám. Frézování se provádí speciálním rotačním přístrojem, kdy se za pomocí ocelových řetízků zvětšuje průchod komína. Při tomto procesu se tak brousí vnitřek zdí. Díky tomu vzniká jemný poprašek, který se rozprostře do prostoru a se zlepší životnost komína.

Jaké jsou ceny za kominické práce?

Částky jsou různé, většinou ale můžeme zhodnotit, že vás jedna kontrola přijde na 500 Kč. Ostatní služby pak závisí na náročnosti, využití materiálů a podobně. Podívejme se ale ještě blíže na případný požár. Jak je to s pojištěním?

Kominické práce - pojištění

Už jsme zmínili, že pokud máte doklady o správní kontrole, tak nebudete mít problémy. Jestli se ale přijde na to, že komín neprošel pořádnou kontrolou, tak pojišťovna může tuto skutečnost ohodnotit jako vaši vinu a z celkového vyplacení pojistky vám může srazit nějakou část v závislosti na rozsahu požáru a hodnoty stavby. Nehledě na to, že někdy se mohou i platit pokuty.

Komíny jsou velmi užitečné. Musíte se ale o ně náležitě starat. Jak víte, tak je to určitá manipulace s ohněm. Proto je zapotřebí je nechávat pravidelně kontrolovat, což je povinnost. Platí to pro různě obytné stavby a i ty soukromé nebo komerční. Zjistěte si proto, jak jste na tom vy a sjednejte si služby profesionála. Buďte proto na každou sezonu vždy připraveni. Nezapomínejte na pravidelné kontroly a čištění komína. Špatný stav komína může mít fatální důsledky, které vás třeba připraví o celoživotní úsilí a vše co do domu investujete. A mnohdy nejde jen o peníze. Proto dbejte na bezpečí svého domova a také i svého zdraví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17324 (novesluzby.cz#23337)


Přidat komentář