Kominické práce - Benecko-Dolní Štěpanice

Bezproblémově si zatopit, aniž byste se museli potýkat s nedostatečným tahem či sazemi uvnitř interiéru, je možné v případě, že máte dokonale vyčištěný komín. Profesionální kominík se postará nejen o odborné čištění, ale také preventivní kontroly komínu.

Zkušených a zručných kominíků je na trhu pěkná řádka. Je to dáno logicky i tím, že stoupá počet budov, domů a dalších objektů, jejichž součástí jsou komíny. Pak ovšem nastává problém v tom, si vybrat kominíka, který Vám nejen sedne, ale také odvede kvalitní práci. Ideální je najít kominíka, který by se mohl stát tzv. rodinným kominíkem. Využívání kominických služeb totiž není jednorázovou záležitostí. Komín a spalinovou cestu je totiž nezbytné pravidelně kontrolovat i čistit.

Kominické práce - Benecko-Dolní Štěpanice

Jste-li z** okresu Semily**, konkrétně pak z Benecka-Dolních Štěpanic, pak Vám můžeme ulehčit rozhodování ve volbě profesionálního kominíka. Obrátit se můžete na pana Dobroslava Holuba, který se specializuje na čištění, vložkování a preventivní kontroly komínů.

Budete-li mít zájem o některou z jeho nabízených služeb, pak si s ním stačí domluvit termín nezávazné schůzky, abyste prodiskutovali konkrétní práci. Poptávku, dotazy ke službám, můžete zaslat na e-mail kominikholub@seznam.cz. Využít však můžete i telefonního čísla +420 732 708 101.

Preventivní kontrola komínu okres Semily

Potřebujete si u kominické firmy objednat kontrolu komínu? Je zcela logické, že u každé služby, než si ji objednáte, využijete ji, byste rádi věděli, co můžete očekávat. Jak je to tedy v případě preventivní kontroly komínu?

Preventivní kontrola komínu krok za krokem

Prvním krokem je domluvení si termínu, kdy k Vám přijede kominík za účelem kontroly komínu a spalinových cest.

Jednou z částí kontroly komínu je vizuální prohlídka, a to kompletní vnější části spalinové cesty. Kominík Vám také překontroluje odstup pláště komínu, a to od spalných konstrukcí. V neposlední řadě kominík posoudí, jak je na tom z celkového pohledu komínové těleso, průduch a kouřovod. U některých kominických firem se také můžete setkat se speciální kamerou, kterou používají na kontrolu komínového průduchu. To se děje především v těch případech, kdy si nelze vystačit jen vizuální kontrolou.

Vystavení protokolu o provedení preventivní kontroly

Závěrečným nezbytným krokem v rámci kontroly komínu, je** vystavení protokolu o provedené kontrole**. Tento protokol si pečlivě schovejte. Budete ho totiž potřebovat při další prohlídce a případné kontroly ze stran příslušných úřadů. Vystavení protokolu by mělo být automatické. Kdyby náhodou chtěl od Vás kominík odejít jen s tím, že Vám předal fakturu, požadujte od něj vypsání protokolu. Ten by Vám měl vyplnit na místě. Nemělo by se stát, že Vám řekne, že Vám ho zašle poštou, mailem apod.

Doba nutná pro preventivní kontrolu komínu

S jak dlouhou dobou musíte počítat v případě kontroly komínu? Doba je především odvislá od počtu komínů, přístupu ke komínu, ale také míry znečištění komínového průduchu aj. Počítejte zhruba s dobou kolem jedné hodiny.

Čištění komínu Benecko-Dolní Štěpanice

U kominické firmy si můžete na jeden den objednat, jak kontrolu, tak čištění komínu. Ne vždy je však možné využít služby tzv. 2 v 1. A to povětšinou, když si například během provádění kontroly řeknete, že by Vám mohla firma provést i vyčištění. Kominíci mají povětšinou zaplněný diář. Děje se tak před a po topné sezóně. Je tak dobré se dopředu u Vámi vybrané kominické firmy informovat, zda bude mít ještě po Vás klienta, či je možné nechat vyčistit komín a spalinovou v ten samý den, co Vám provede kontrolu apod.

Jak často nechávat kontrolovat komín?

Jak je to s četností kontrol u komínů? Lhůty kontrol, stejně jako lhůty čištění, je možné si přečíst v níže uvedeném nařízení vlády. Nemusíte se však složitě „probírat“ informacemi.

Disponuje-li Váš spotřebič výkonem do 50 Kw, pak je zapotřebí provést kontrolu spalinové cesty jednou ročně. A to se týká veškerého druhu paliva. Ať už tedy topíte pevným, kapalným, nebo plynným palivem, je nutné si nechat zkontrolovat spalinovou cestu vždy jednou za rok.

Disponuje-li Váš spotřebič výkonem nad 50 Kw, pak je nutné nechat si provést kontrolu spalinové cesty jednou za rok, pokud topíte kapalným a/nebo plynným palivem a dvakrát za rok, topíte-li pevným palivem.

Jak často nechávat čistit komín?

A jak je to s** lhůtami čištění komínů**? I v tomto případě se rozlišuje, jakým výkonem disponuje Váš spotřebič, a jakým palivem topíte.

Je-li výkon Vašeho spotřebiče do 50 Kw, pak je nutné si nechat vyčistit komín jednou za rok v případě, že topíte plynným palivem a třikrát za rok, pokud topíte pevným, nebo kapalným palivem.

Je-li výkon Vašeho spotřebiče nad 50 Kw, pak je nutné si nechat vyčistit komín jednou za rok v případě, že topíte plynným a/nebo kapalným palivem a dvakrát za rok, topíte-li pevným palivem.

Rozmezí kontrol a čištění komínů

Je-li potřeba nechat si provést** kontrolu a čištění komínu** jednou za rok, není třeba nijak složitě sledovat jednotlivá rozmezí. Něco jiného je to však u kontrol a čištění, kterých je zapotřebí vícekrát za rok.

Pokud se Vás týká povinnost si nechat zkontrolovat a/nebo vyčistit komín dvakrát za rok, pak rozmezí mezi jednotlivými lhůtami nesmí být kratší než šest měsíců. V případě, že se Vás týká povinnost si nechat zkontrolovat a/nebo vyčistit komín třikrát za rok, pak rozmezí mezi jednotlivými lhůtami nesmí být kratší než čtyři měsíce. Je třeba podotknout, že dodržování rozmezí děláte hlavně pro sebe, Vaši bezpečnost. Nebudete-li dodržovat lhůty, ať už je zkrátíte, nebo naopak četnost nedodržíte, pak ohrožujete Vaši bezpečnost a vystavujete se také riziku, že Vám bude uložená pokuta.

Podcenit preventivní kontroly a čištění komínu se nevyplatí

Říkáte si, že nebudete dbát na Nařízení vlády č.91/2010 Sb.? Těch nařízení, vyhlášek a zákonů je tolik, že se v nich jeden neorientuje a celá řada jedinců je stejně nedodržuje v plné míře? Srovnávat se s ostatními, respektive se přiřadit k případným těm, kteří nedbají nařízení aj., se však nevyplácí. A to v žádném případě.

V souvislosti s komíny nejde jen o to, že něco neuděláte. Spoléhat se na to, že objektů s komínů je tolik, že jen těžko nějaký kontrolor bude chodit od domu k domu, není nejideálnější. V tomto případě jen sebe ohrožujete, respektive sebe i celou Vaši rodinu a případně i sousedy. Pomineme-li to, co máte nejcennější, tedy Váš život, pak Vám hrozí i nemalá pokuta.

Vložkování komínů Benecko-Dolní Štěpanice

Vedle kontrol a čištění komínů, si také můžete u řady kominických firem objednat vložkování komínu. Samotná komínová vložka se volí nejen podle typu, ale také palivu Vašeho spotřebiče. K vložkování komínů se používá vložka pevná, flexi, nerezová. O vhodnosti komínové vložky pro Váš komín, se poraďte s profesionálním kominíkem.

Nutnost komínových vložek

Díky komínovým vložkám si můžete být jisti, že vytápění bude probíhat tak, jak má. Vložkování nepředstavuje nijak jednoduchou činnost. Je při ní nutné dodržovat řadu bezpečnostních předpisů, pravidel. S profesionální kominickou firmou budete v bezpečí Vy i Váš majetek. S kvalitně vyvložkovaným komínem se budete moci rozloučit se špatným tahem, zápachem spalin, ale také případným vznikem požáru.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17264 (novesluzby.cz#23224)


Přidat komentář