Jeřábnické práce Prostějov

Při přemisťování velmi těžkého materiálu z místa na místo, ze země na korbu nákladního automobilu, nebo naopak z nákladního automobilu na místo potřeby, tam všude se uplatní jeřáb.

Jeřáby jsou určeny k tomu, aby snadno a rychle dokázaly přemístit těžký materiál, jehož přemisťování by jinak bylo velmi obtížné a namáhavé, ba dokonce přímo nemožné. Jeřáby nacházejí své využití především na stavbách. Díky nim je možné postavit kovové konstrukce nejrůznějších budov. Jeřáby mají velkou sílu a jejich pomoc na stavbách je nezastupitelná. Jejich ohromná síla a výkonnost je však vykoupena nižší pohyblivostí. Když se někde takový jeřáb postaví, nemůže za chvíli zase odjet jinam, nebo se rychle přemístit na druhý konec staveniště. Na to je příliš těžký, mohutný a nestabilní. Ale jak to vyřešit, když je potřeba takového jeřábu, který se může po celém staveništi přesouvat snadno a rychle a který může kdykoliv vyjet i mimo staveniště a pracovat tam, kde je ho zrovna potřeba? Řešením takovéto situace je autojeřáb.

Jeřábnické práce Prostějov

Když slyšíme slovo autojeřáb, tak nás asi hned napadne, že jde o spojení slov auto a jeřáb. Přesně tak to je. Pokud jste autojeřáb ještě nikdy neviděli, můžete si ho snadno představit jako nákladní automobil s menším jeřábem na korbě. Tento jeřáb na korbě nákladního automobilu však není jen tak položený. Samozřejmě je pevně přimontovaný – je pevnou součástí nákladního auta. Jinak by také nemohl pracovat, protože při zvedání břemen by se z korby překlopil. Aby se nepřeklopil také samotný nákladní automobil, má v podvozku speciální podpěry, které se vysunou vždy, když jeřáb pracuje s břemeny. Díky tomu autojeřáb získá dokonalou stabilitu a při práci by se neměl převrátit. Ač autojeřáb na rozdíl od jeřábu, který vídáváme na stavbách výškových budov, nevypadá příliš velký, klame tělem. Má totiž dlouhé vysouvací rameno, které mu nahrazuje jeho menší velikost.

Stavby obchodních center, kovových konstrukcí hal Prostějov

Na stavbách nejčastěji vidíme velké vysoké jeřáby, jejichž výhodou je to, že dokáží materiál dopravovat do vysokých výšek. Proto se vysoké jeřáby nejčastěji používají při stavbách vícepatrových nebo výškových budov. Tam, kde se však vysoké budovy nestaví a je třeba dát dohromady nízkou konstrukci, se mnohem lépe využije autojeřáb, který se po staveništi může mnohem snáze pohybovat a přemisťovat. Oproti vysokému jeřábu je jeho použití také mnohem ekonomičtější. Auto jeřáb tak můžeme nejčastěji vidět při stavbách nízkých kovových konstrukcí nejrůznějších hal, obchodních center, hypermarketů, zemědělských budov a jinde.

Stavba autobusových zastávek, krytých nástupišť Prostějov

Autojeřáby jsou nezastupitelným pomocníkem také** při stavbě** nejrůznějších** krytých nástupišť** na autobusových nebo vlakových nádražích. Tam, kde je do země potřeba zasadit nosné sloupy nástupištní stříšky, je autojeřáb ideálním řešením.

Stavby srubů Prostějovsko

Autojeřáby lze využít i při stavbě srubů. Když se stavěly sruby v dobách, kdy ještě neexistovaly autojeřáby, používalo se buď systému kladek, nebo se srub stavěl z lehčích kmenů, aby bylo snadnější s nimi manipulovat. V dnešní době se však nemusíte omezovat na tenčí a tím pádem lehčí kmeny, když chcete mít srub. Není nutné ani stavět systém kladek a zahrávat si tak se zdravím či dokonce se životem. S pomocí autojeřábu je stavba srubu rychlá a relativně bezpečná. Je možné použít i mohutné silné kmeny a především se ušetří spoustu energie i času.

Nakládka a vykládka stavebních materiálů Prostějov

Jak dostat palety s cihlami, dřevěné trámy, ocelové konstrukce či jiný stavební materiál na korbu nákladního automobilu? Při nakládání stavebního materiálu na korbu náklaďáku je jeřáb zcela nepostradatelný. V některých případech je k tomuto účelu využíván také mostový jeřáb, který jezdí po speciálních kolejích v uzavřeném průmyslovém areálu. Nevýhodou takového jeřábu je však to, že může jet jen tam, kam vedou jeho speciální kolnice, které jsou obvykle dlouhé jen několik desítek metrů. Všude tam, kde mostový jeřáb nemají, se pro nakládání palet s cihlami, palet s pytli se cementem, trámů, kovových konstrukcí, či jiných stavebních materiálů, hojně využívá autojeřáb.

Stěhování buněk na staveništi Prostějov

Rovněž tak je na staveništi obvykle potřeba stavebních buněk pro stavební dělníky, ve kterých najdou sociální zázemí a popřípadě i ubytování. Dostat stavební buňku na korbu náklaďáku a pak zase zpět na připravené místo, to člověk vlastními silami nedokáže. Proto je i pro tuto práci potřeba povolat autojeřáb. Díky autojeřábu lze stavební buňky nejen nakládat a vykládat z korby nákladního automobilu, ale také skládat na sebe, čímž se na stavbě ušetří spoustu místa.

Prostějov stavba sloupů elektrického vedení

Dříve se dráty** elektrického vedení** vedly pouze po dřevěných sloupech. Takové dřevěné sloupy nebyly zase tak těžké, takže je elektrikáři dokázali postavit s pomocí lan a předem vykopané díry vlastnoručně. Dnešní elektrické sloupy jsou však již z železobetonu nebo z celokovových konstrukcí, takže jsou mnohem těžší a hůře manipulovatelné. Autojeřáb využívají elektrikáři nejen při nakládání sloupů na nákladní automobil, ale také při samotném vztyčování sloupů a jejich instalaci do země.

Prostějov zvedání a instalace potrubí

Autojeřáby jsou velmi potřebné například také při instalaci těžkých jednotlivých dílů nejrůznějších typů potrubí.

Překládka zboží po autonehodách, vyprošťování automobilů

Bohužel se stává, že nákladní automobil s těžkým nákladem havaruje. Pak nezbývá nic jiného, než zavolat autojeřáb, aby mohl být náklad přeložen na náhradní náklaďák. Občas je také potřeba nákladní automobil vrátit zpět na kola. Někdy je to možné udělat pomocí tažných lan a dalších aut. To záleží na členitosti terénu, velikosti a hmotnosti převráceného náklaďáku a síle a množství aut, která náklaďák vyprošťují. Jsou však i případy, kdy tažné lano nepomůže a je potřeba rovnou zavolat autojeřáb, který havarovaný náklaďák vrátí zpátky na kola a na silnici.

Práce u filmu, příprava scén, asistence při natáčení

Abychom neskončili haváriemi, tak nakonec zmíníme další možné využití autojeřábu. Autojeřáby jsou využívány také při stavbě filmových kulis a městeček a také při natáčení různých trikových scén. Například, když je potřeba natočit scénu, ve které postava létá nebo se vznáší.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17652 (novesluzby.cz#23856)


Přidat komentář