Instalatérské, topenářské a plynařské práce - Nový Jičín a okolí

Instalatérské rozvody se staly samozřejmou součástí našeho života. Pro správné a také úsporné fungování by měly být odborně instalovány a také udržovány. Starší instalatérské rozvody by měly projít kompletní rekonstrukcí.

Instalatérské práce zahrnují rozvody vody, kanalizace, topení a plynu. Jde tedy o rozvody specifické, které vyžadují odbornou instalaci a údržbu. Všechny tyto rozvody provázejí stavební normy a předpisy, které se časem mění. Tak se snadno stane, že starší rozvody již novým směrnicím neodpovídají. Nejčastěji jde o chybějící bezpečnostní prvky, nevhodný materiál a zastaralou technologii celého rozvodu. Tento stav je vhodné řešit s odborníky. Ti umějí provést částečnou rekonstrukci i komplexní rekonstrukci všech domovních rozvodů. Stejně tak provádějí údržbu.

Jaké jsou nejčastější problémy starých rozvodů?

Největším problémem starých rozvodů je nevhodný materiál rozvodných trubek. Ty jsou příliš široké, z nevhodných materiálů, prosakují, kapou, nebo dokonce dochází k jejich prasknutí. Velkým problémem je pak u vodovodního potrubí větší obsah železa v pitné vodě. Ten se tam dostane právě ze starých trubek, které železo uvolňují. To pak může u citlivých osob, nebo po dlouhodobém používání zapříčinit zdravotní problémy. Staré rozvody trápí také hlučnost. Každé spláchnutí, nebo napouštění vody se rozléhá po celém domě. A v neposlední řadě jsou to i vysoké náklady na spotřebu u všech rozvodů.

Vysoké náklady na spotřebu vody a plynu

Jde o to, že každý rozvod je specifický, a má určité parametry instalace. Dřívější parametry na spotřebu příliš nehleděly. Ty dnešní se však snaží dosáhnout maximálních úspor i šetrného provozu. Ostatně současné ceny vody, plynu, i vytápění neumožňují ani jiný přístup.

Jak snížit vysoké náklady na spotřebu vody a plynu?

Každého hned napadne snížení spotřeby vody, plynu i vytápění. No ano, to je možné. Ale bohužel ne příliš efektivní. Když vám bude v domě zima, stejně se časem vrátíte ke starým návykům. Cesta ke snížení vysokých nákladů vede přes rekonstrukci instalačních rozvodů i koncových spotřebičů. Nové materiály a technologie zajistí nízkou spotřebu a zároveň ozdravění všech domovních rozvodů.

Odborné instalatérské práce Nový Jičín a okolí

Tyto práce zcela vylučují možnost, aby byly prováděny svépomocí. Jejich odbornost, včetně bezpečnostních a ochranných předpisů je vkládá do rukou profesionálních odborníků, kteří pro každý objekt najdou nejvhodnější řešení nových domovních rozvodů.** Instalatéři** toho umí mnohem více. Dokáži využít moderních technologií, dokáží je skloubit a provázat a tím také snížit spotřebu a přinést vysoký komfort bydlení. To vše se zárukou na materiál i práci.

Instalatérské, topenářské a plynařské práce - Nový Jičín a okolíRozvody vody, výměna rozvodových trubek Nový Jičín a okolí

Rozvody vody bývají často oříškem. To proto, že staré rozvody praskají ve zdech a jejich oprava bývá velmi náročná. Neobejde se bez sekání zdí, v poměrně velkých úsecích, výměny celé trubky, a nového začištění zdi. Přitom trubky ne vždy na sebe kvalitně navazují. U problematických rozvodů vody je pak mnohem lépe jejich komplexní rekonstrukce.

Projekt rozvodů vody Nový Jičín a okolí

Pro nové i rekonstruované vodovodní rozvody se vypracovává nový projekt. Zde se zanáší nejen vedení trubek, ale i materiál, izolace, a koncová řešení. Všechny projekty vodoinstalací jsou zpracovávány podle platných norem, s ohledem na kvalitu, nízkou spotřeby, zdravotní nezávadnost a dlouhou životnost.

Montáže a rekonstrukce rozvodů vody Nový Jičín a okolí

Nové rozvody se instalují lehce. Horší je to s rekonstrukcemi. Zde je nutné nejdříve demontovat a odstranit stávající rozvod, upravit podklad a pak přistoupit k instalaci nových rozvodů. Samotná montáž je pak u obou případů stejná. Instalují se nové trubky, z materiálu, který je zdravotně nezávadný. Ty se pak také izolují. Izolace se provádí u vedení studené i horké vody. V obou případech zajistí úsporu i vyšší komfort bydlení. Rozvod vody je však jen část prací. Je nutné zajistit i nové rozvody kanalizace, odpadů, vyměnit vodovodní armatury, vodovodní ventily, baterii i sanitární techniku.

Úspornost vodoinstalací Nový Jičín a okolí

Ta se projeví správně provedenými izolacemi, které zajistí, že se voda nemusí stále dohřívat nebo odpouštět. Pak jsou tu koncové spotřebiče a sanitární technika. Úsporu zajistí moderní vodovodní baterie, moderní záchod s kombinovaným splachováním, i úsporné ohřívače vody.

Instalatérské, topenářské a plynařské práce - Nový Jičín a okolíTopenářské práce, opravy topení Nový Jičín a okolí

Spadají do instalatérských prací a zahrnují instalace, opravy, rekonstrukce rozvodů topení, napojení na zdroj tepla, zapojení účinné prostorové termoregulace, a pak výběr nejúčinnějšího systému vytápění. Topenářské práce se liší podle objektu, pro který jsou prováděny. Přesto mají jedno společné. Dodržení velmi přísných norem, které stanovují právní, technické i bezpečnostní parametry rozvodů.

Montáže a rekonstrukce vytápění Nový Jičín a okolí

Zde opravdu nejde tyto práce porovnávat. Snad jen v případě, kdy se starý otopný systém kompletně vymění za nový. Moderní vytápění se projektuje i instaluje podle nejmodernějších technologií, které využívají alternativních metod. Tak vzniká vysoce úsporné vytápění objektů, které zároveň zajišťuje i komfortní bydlení a tepelnou pohodu v celém objektu. Rekonstrukce topení se provádějí podle přání majitele, podle technických norem a parametrů a pak podle možností, které starý rozvod umožňuje.

Rekonstrukce otopného systému Nový Jičín a okolí

Rekonstrukce otopného systému může mít podobu modernizace, renovace, přestavby, nebo rozšíření stávajících systémů vytápění. Hlavním cílem rekonstrukce topení je dosažení vyšší efektivity vytápění a zároveň snížení spotřeby a nákladů na vytápění. Jakým způsobem rekonstrukci provést, a jak vybrat vhodný způsob nebo kombinaci vhodných způsobů vytápění vyplyne z podrobné revize celého otopného systému. Na základě výsledku se pak majitel rozhodne pro nejvhodnější způsob rekonstrukce.

Instalatérské, topenářské a plynařské práce - Nový Jičín a okolíČástečná rekonstrukce vytápění Nový Jičín a okolí

Zde se často ponechávají rozvody otopného systému a vymění se jen konečné spotřebiče a termostatické ventily. Tím se celý systém stane efektivnějším i úspornějším. Další možností je pak rozšíření stávajícího otopného systému o ekologické prvky. Možností je i kombinace vytápění, kdy se stávající otopný systém zrenovuje a doplní o další spotřebič, který bude doplňovat stávající systém. V konečné podobě to může vypadat i tak, že otopný systém bude mít dva způsoby vytápění, které se podle potřeby budou mezi sebou automaticky přepínat.

Moderní otopné systémy, nízkoenergetické způsoby vytápění Nový Jičín a okolí

U moderních systémů dnes již nenajdete tlusté rozvodné trubky. Všechny rozvody jsou vedeny v tenkých trubkách, které zajišťují efektivnější rozvod tepla i vyšší úspornost celého systému. Přednost dostávají nízkoenergetické způsoby vytápění, vytápění pomocí ekologických zdrojů a jejich kombinace. Tak se dosahuje komfortní tepelné pohody a minimálních nákladů na vytápění.

Plynařské práce, instalace plynových spotřebičů Nový Jičín a okolí

Jde o práce, které vyžadují profesionální provedení odborníky, kteří ví, jak s tak nebezpečnou látkou, jakou plyn bezesporu je, nakládat. Plynařské práce mají velmi přísné předpisy na dodržení bezpečnosti, přesnosti, utěsnění a regulaci rozvodů zemního plynu a plynových spotřebičů. Plynařské práce zahrnují nové instalace a rekonstrukce rozvodů plynu, připojení plynových spotřebičů, plynových kotlů, a pak revize plynu. Novinkou u rozvodů plynu jsou nové a bezpečnější trubky a možnost jejich vedení pod omítkou. K hlavním a nejdůležitějším změnám došlo u plynových spotřebičů. Ty dnes mají mnohonásobně nižší spotřebu, než ty starší. Vyplatí se tedy vyměnit alespoň plynový kotel, který ve své nízkoenergetické podobně sníží roční náklady na plyn až o třetinu.

Revize instalačních rozvodů Nový Jičín a okolí

Všechny instalační rozvody podléhají revizím. Ty smí provádět pouze** revizní technik**, který výsledek revize zanese do** revizní zprávy**. Revize by se nikdo neměl bát. Je to totiž jediný způsob, který zajistí, vaši bezpečnost, tím, že odhalí včas případné nedostatky. Důležité to je zejména u plynových rozvodů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17916 (novesluzby.cz#24359)


Přidat komentář