Instalatérské a topenářské práce - Zlín, Vsetín

Správně vymyšlený a kvalitně provedený systém rozvodů vody, kanalizace a topení je základem každého domu. Ať už stavíte nový dům nebo pouze rekonstruujete, je důležité zvážit, kdo vám tyto úkony provede.

Instalatérské a topenářské práce k sobě mají velice blízko, často je provádí jeden odborník, který by kromě samotného provedení prací měl být schopný poskytnout poradenství a případně i vypracovat samostatný projekt. Pokud bychom chtěli být důslední, můžeme říct, že instalatér (přesněji vodoinstalatér) je pracovník, který má na starosti vše spojené s vodou, tedy rozvody vody, také připojení sanitární keramiky (toalety, umývadla, záchody, vany, sprchové kouty apod.), odpadní rozvody, často též rozvody plynu. Topenář se pak stará o rozvody tepla.

Instalatérské a topenářské práce - Zlín, Vsetín

Pokud hledáte spolehlivou a osvědčenou firmu na Valašsku, která se zabývá instalatérskými a topenářskými pracemi, můžete se zkusit obrátit na pana Jiřího Porubu. Pan Jiří Poruba vám je schopen nabídnout veškeré služby spojené s vodou a topením. Konkrétně se jedná o rekonstrukce, opravy, údržby, rozvody vody, kanalizace, odpady atd. Samozřejmostí je odborné poradenství a vyhovění individuálním požadavkům. Pana Porubu můžete kontaktovat na mobilním telefonním čísle: +420 774 581 090 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: vodo-topoporuba@seznam.cz.

Instalatérské práce na Zlínsku

Lidé si domů volají instalatéra nejčastěji v případě poruchy rozvodů vody (rozvody neizolují tak, jak by měly a dochází k únikům vody). Typickým příkladem je třeba tekoucí myčka na nádobí nebo pračka. Instalatér nám však také může provést kompletní rekonstrukci stávajícího systému rozvodů a v případě stavby nového domu tento systém vytvoří. Základem každého instalatérského zásahu je nutnost vše důkladně izolačně zabezpečit před možným únikem vody. Instalatéři také provádějí výměny vodoměrů a jejich následný servis (vodoměr můžeme definovat jako zařízení, které měří spotřebu vody za čas, ze zákona musí být umístěn na každé přípojce vody, dělíme je na lopatkové, šroubové a sdružené).

Pokud je váš stávající systém rozvodů již nedostačující, měli byste co nejdříve pouvažovat o jeho rekonstrukci. Rekonstrukci je možné provést naráz v podobě celkové revitalizace systému nebo postupně. Díky moderním materiálům a novým technologiím vám nové rozvody mohou sloužit mnoho let bez nutnosti jakýchkoli oprav. Instalatéři se také starají o údržbu vodních čerpadel. Pro vedení vody se používá různých materiálů (polyetylén, polypropylén, měď nebo pozink), nejčastější způsob vedení rozvodů je podlahou. Z podlahy je potom voda trubkami rozváděna k jednotlivým spotřebičům a částem sanitární keramiky. Vedení podlahou však není jediný možný způsob, využívá se také vedení šachtou nebo omítkou. Rozvody vody se skládají z několika částí: samotné trubky, systém jejich upevnění a izolace.

Čištění kanalizace, odvoz a likvidace odpadu Zlín, Vsetín

Odvod odpadní vody, kanalizace, je stejně důležitým prvkem každého domu jako systém přívodu vody. S kanalizací však mohou nastat různé problémy. Proto je potřeba vedení kanalizace čas od času nechat vyčistit odborníky. Čištění je možné např. elektromechanicky nebo tlakovou vodou. Běžně se provádí odstraňování měkkých a tvrdých ucpávek, čištění dešťových ústí nebo revizních šachet. Součástí práce firmy, která se čištěním kanalizace zabývá je po odsátí nečistot i odvoz a následná likvidace odpadu. Odpad je také potřeba odsávat a odvážet ze septiků, jímek a žump. Ze zákona je také nutné provádět různé zkoušky těsnosti jednotlivých částí kanalizace.

Topenářské práce Zlín, Vsetín

Jak již bylo výše napsáno, pojem topenářské práce zahrnuje veškeré činnosti týkající se rozvodů tepla. Pokud se rozhodnete pro rekonstrukci otopného systému ve vašem domě, jistě bude jedním z vašich cílů co nejvíce snížit náklady potřebné na vytápění. Součástí** realizace rozvodů tepla** je v první řadě vypracování projektu. Základní otázkou je, jaké máte na vytápění vy sami požadavky a jaké možnosti přináší prostory, do kterých se bude otopný systém instalovat. Podle toho potom budete spolu s odborníkem vybírat vhodný typ vytápění. Nabídka je v současné době velice široká a dokáže značně ovlivnit to, jak se budeme doma cítit, ale hlavně může značně ovlivnit naše náklady na vytápění. Při nové realizaci otopného systému je také možné využít dotaci. Topenáři se též starají o kotle, provádějí i jejich revizi.

Ústřední vytápění, rozvedení tepla po celém domě

Ústřední vytápění (nebo také hovorově ústřední topení) je** otopný systém**, který slouží k tomu, aby bylo teplo rozvedeno z jednoho centrálního zdroje po celém domě nebo jiném objektu. Systém** ústředního vytápění** se skládá ze samotného zdroje tepla, rozvodů tepla a jednotlivých radiátorů.** Zdroje tepla** dělíme podle paliva na kotle plynové, naftové a kotle s tuhými palivy (dřevo, uhlí, koks). Další dělení je pak podle toho, jaké medium nám teplo přenáší. Podle tohoto kritéria rozlišujeme topení vodní, parní a horkovzdušná.

Montáž radiátorů Zlín, Vsetín

Radiátor můžeme definovat jako výměník s velkým povrchem sloužící k ohřevu vzduchu v místnostech. Část tepla se z radiátoru předá přímo sáláním (tedy radiací), díky čemuž se ohřívají přímo stěny a předměty v místnosti. Součástí radiátoru je kohout nebo regulační termostatový ventil, kterým se reguluje přívod vody do topení. Další součástí je odvzdušňovací ventil, který z radiátoru vypouští nepotřebný nahromaděný vzduch. Základní rozdělení radiátorů je na žebrované (ten je svařen nebo sešroubován z žeber z litiny, oceli nebo hliníku – tento typ radiátoru se sice déle ohřívá, ale vydrží teplý nejdelší dobu), deskové (nyní více používané) a trubkové. Mezi trubkové radiátory patří tzv. otopné žebříky, které je možné využít nejen na samotné topení, ale např. i na sušení mokrých ručníků v koupelně.

Podlahové vytápění - instalace Zlín, Vsetín

Podlahové vytápění se stává stále více oblíbeným a realizovaným způsobem vytápění v domech, ale i bytech. Důvodů pro pořízení podlahového vytápění je hned několik. Tento typ topení vyhřívá místnost odspodu, čímž vyhřeje zejména spodní polovinu místnosti (právě v té se člověk pohybuje). Samotná podlaha je pak příjemně teplá, takže si na ní i v zimě mohou bezpečně hrát děti. Montáž je velice jednoduchá a rychlá, životnost takového druhu vytápění je pak neomezená, pokud je instalace provedena kvalifikovaně. Podlahové vytápění je tvořeno soustavou trubek, které se položí na izolaci a poté se zalijí betonem.

Tepelná čerpadla - instalace Zlín, Vsetín

Jinou možností, jak ušetřit za náklady potřebné na vytápění, je pořízení tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo využívá přírodní teplo, funguje na principu přenosu tepla z jednoho místa (z exteriéru) na jiné (do interiéru). Tepelné čerpadlo se obecně skládá z těchto součástek: výparník (výměník tepla), kompresor, kondenzátor a expanzivní ventil. Teplo může čerpat z vody, vzduchu nebo země. Čerpadlo nám může** ušetřit velké množství energie nejen za vytápění domu, ale také za ohřev vody**.

Bezvýkopové technologie

Moderním způsobem vedení rozvodů vody, plynu a kanalizace exteriérem (ale i kabelového vedení, provádění výzkumných vrtů apod.) je realizace pomocí bezvýkopových technologií. Principem je řízené vrtání mikrotunelů. Zemina se rozrušuje a rozplavuje pomocí směsi pomocí směsi drceného jílu (bentolitu) a vody. Tato technologie se využívá všude tam, kde je potřeba vytvořit nové inženýrské sítě, aniž by byly poškozeny ty stávající (tedy ve všech městech i obcích).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17330 (novesluzby.cz#23349)


Přidat komentář