Instalatérské a topenářské práce - Šumperk, Olomoucký kraj

Přívod vody a tepla je základem bydlení. Kvalitní systém rozvodů vody, odpadů a topení tedy tvoří nezbytnou součást každého domu. V tomto článku se podíváme, co všechno spadá pod instalatérské a topenářské práce.

Topenářské práce mají k těm** instalatérským** poměrně blízko, někdy je může provádět i jeden odborník vyškolený na práci s rozvody vody, odpadů i tepla. Takový odborník by měl být schopný provádět různé opravy a rekonstrukce, realizovat samostatně nové rozvody a poskytnout nám poradenství ohledně této problematiky. Instalatér (přesně vodoinstalatér) se stará o vše, co je spojené s vodou, tedy o rozvody vody a rozvody odpadů (případně i samotné kanalizace), připojení praček, myček, případně jiných elektrospotřebičů, dále připojení sanitární keramiky (tedy umývadel, toalet, sprchových koutů, van apod.) a někdy i o rozvody plynu. Topenář je pak odborník, který se stará o rozvody tepla a samotné radiátory.

Instalatérské a topenářské práce - Šumperk, Olomoucký kraj

Hledáte kvalitní zkušenou firmu zabývající se** instalatérskými a topenářskými pracemi** v** okolí Šumperka? Pak se můžete zkusit obrátit na pana **Alexandra Wintera. Alexandr Winter nabízí veškeré vodoinstalatérské a topenářské práce, opravy i nové realizace, včetně výměny bytových vodoměrů, instalace tepelných čerpadel, montáže ústředního topení apod. Pana Wintera můžete kontaktovat na mobilním telefonním čísle: +420 603 217 752 nebo +420 739 060 075, využít můžete také e-mailovou adresu: winter.inst@seznam.cz.

Rozvody vody, instalatérské práce Šumperk

Pro vedení vody se používají různé typy materiálů, jako je např. pozink, měď, polypropylen nebo polyetylen. Rozvody se nejčastěji vedou podlahou, možné je však i vedení omítkou zdí nebo šachtou. Ať už z podlahy nebo zdí je potom voda trubkami vedena k jednotlivým spotřebičům a kusům sanitární keramiky. Rozvody vody se skládají ze samotných trubek, jejich izolace a systému upevnění.

Pokud ve vašem domě nebo bytě dojde k poškození rozvodů vody, budete potřebovat instalatéra, který rozvody opraví a zabrání tak dalšímu unikání vody. Téct vám mohou samotné trubky, stejně tak např. myčka nebo pračka. Vše vždy musí být důkladně zaizolováno. Instalatéři však nejen opravují drobné poruchy, ale i kompletně rekonstruují již nevyhovující systémy rozvodů či vytvářejí zcela nové systémy tak, aby nám mohli sloužit co nejlépe, ať už v domě či bytě starším nebo zcela nově postaveném.** Rekonstrukce rozvodů** se dá provést naráz jako celková revitalizace systému nebo postupně po jednotlivých částech. Záleží pouze na vašich možnostech, času a financích. Každopádně pokud patříte mezi ty, kterým rozvody začínají pomalu dosluhovat, měli byste o rekonstrukci co nejdříve pouvažovat. Nové rozvody vám pak díky moderním materiálům a pracovním technologiím mohou bez nutnosti zásahu dobře sloužit mnoho let.

Bytové vodoměry

Instalatéři též provádějí instalaci** bytových vodoměrů**, jejich výměnu a následný servis. Vodoměr je zařízení, které měří spotřebu vody za jednotku času. Vodoměr musí být ze zákona umístěn na každé vodovodní přípojce, tedy na rozvodu teplé i studené vody, a je nutné je pravidelně vyměňovat, nechat kontrolovat, aby bylo prověřeno jejich bezchybné fungování. Dělíme je na několik druhů: šroubové, lopatkové a sdružené, dále pak na jednovtokové a vícevtokové. Jednotlivé druhy vodoměrů se také vyrábějí podle toho, jak velký je průtok vody.

Rozvody plynu, plynařské práce Šumperk

Rozvody plynu si také zaslouží naši pozornost, protože čas od času se může stát, že rozvody nebo jednotlivé přípojky přestanou dobře těsnit a plyn tak začne unikat, což může být velmi nebezpečné. Proto je někdy potřeba provádět přetěsňování rozvodů, velmi staré stupačky je pak potřeby vyměnit za nové celé. Plynaři provádějí také připojování** plynových sporáků** či jiných kuchyňských nebo vytápěcích zařízení,** montáž, výměnu a revizi plynoměrů**, dále vykonávají tlakové zkoušku v plynovodech apod. Do manipulace s plynovými rozvody se nikdy nepouštějte sami, i kdyby se jednalo jen o maličkost, protože plyn je vysoce hořlavá látka. Vždy si zavolejte odborníka, který práci provede zcela bezpečně a kvalitně.

Rozvody tepla, topenářské práce Šumperk

Veškeré práce starající se o rozvody tepla, zajišťuje odborník zvaný** topenář**, jak už bylo výše napsáno. Důvodem, proč lidé sahají k rekonstrukci nebo k celkové výměně otopného systému ve svém domě či bytě, je zejména snaha ušetřit co nejvíce na nákladech za vytápění. Pokud chceme realizovat nové rozvody tepla, musíme kontaktovat odborníka, kterému sdělíme svou představu, na základě které bude sestaven projekt. Až podle něho může začít samotná stavba systému. Vždy se bere ohled jak na vaše vlastní požadavky ohledně vytápění, tak na možnosti, které nabízí samotný prostor, kam bude otopný systém instalován. Podle těchto dvou kritérií se pak bude vybírat vhodný druh vytápění spolu s odborníkem. Nabídka otopných systémů je v současné době velice rozmanitá a každý si jistě vybere pro sebe to pravé. Topenáři se taktéž starají o kotle včetně toho, že provádějí jejich revizi.

Ústřední topení, rozvedení tepla po celém domě Olomoucko

Ústřední topení (odborně správně zvané ústřední vytápění) je systém vytápění, jenž slouží k** rozvedení tepla** z jednoho centrálního zdroje po celém domě, bytě nebo jejich částech. Systém se skládá ze zdroje tepla, rozvodů tepla a konečně radiátorů. Zdroje tepla dělíme podle toho, jaké využívají palivo (tedy kotle naftové, plynové, s tuhými palivy jako je dřevo, koks nebo uhlí) a jaké médium slouží k přenosu tepla (tedy vytápění vodní, horkovzdušné nebo parní). Radiátor je výměník tepla s velkým povrchem, který slouží k ohřevu vzduchu v jednotlivých místnostech. Teplo se reguluje kohoutem nebo termostatovým regulačním ventilem, odvzdušňovacím ventilem se pak pravidelně vypouští nahromaděný vzduch v radiátoru. Část tepla z radiátoru se předá přímo radiací (čili sáláním), díky které se ohřejí rovnou předměty a stěny v místnosti.

Radiátory dělíme na žebrované, deskové a trubkové. U žebrovaných radiátorů jsou žebra sešroubována nebo svařena z litiny, hliníku či oceli, výhodou tohoto radiátoru je, že se delší dobu ohřívá, ale zůstane potom dlouho teplý i po vypnutí. Deskové radiátory se nyní používají nejvíce, rychle se zahřejí, ale také rychle teplo ztrácejí. Mezi trubkové radiátory můžeme zařadit i dnes velmi populární otopné žebříky, které je možné kromě samotného vytápění místnosti použít např. i pro dosušování mokrého prádla nebo ručníků.

Montáž tepelných čerpadel na Olomoucku

Pořízení tepelného čerpadla nám může značně snížit náklady na vytápění. Principem tepelného čerpadla je čerpání přírodního tepla z exteriéru a jeho následný přenos do interiéru. Teplo je možné čerpat jak ze vzduchu, tak z vody nebo i ze země. Výhodou čerpadla je, že nám může ušetřit finance nejen za vytápění domu, ale i za ohřívání vody. Největší účinnost čerpadlo může mít, pokud je založené na principu země-voda (teplo získané ze země se vede pomocí vody do domu). Tepelné čerpadlo se skládá z výměníku tepla (také výparník), kondenzátoru, kompresoru a expanzivního ventilu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17362 (novesluzby.cz#23413)


Diskuze a zkušenosti

Pavel Malý | 26.10.2013 11:53
Re: Instalatérské a topenářské práce - Šumperk, Olomoucký kraj Dobrý den, potřebuji rekonsturuovat staré topení na mém rodinném domě v Rapotíně. Je to možné? Děkuji


Přidat komentář