Instalatérské a topenářské práce - Opava

Řešíte otázku kolem instalace topení a vody? Dnes je velmi důležité vybrat nejen kvalitní materiál, ale i způsoby vytápění. Správný výběr vám ušetří nemalé roční výdaje. A pořizovací cena se zásluhou neustálého zdražování vrátí velmi rychle.

Instalatérská firma

Samozřejmě domovní** rozvody** řeší projektová dokumentace. Na jejím důkladném a prozíravém zpracování záleží výše vašich výdajů na roční náklady vašeho bydlení. Dnešní doba umožňuje s využitím úsporných a alternativních metod snížení těchto výdajů na minimum. Ušetřené peníze je pak možné investovat jinam. Na hypotéku nebo na dovolenou. Abyste však opravdu ušetřili, neměli byste nechat vše na projektantovi, ale měli byste se také zajímat o nové možnosti a chtít je pro sebe využít. Jakmile je budete mít v projektu, stačí oslovit** kvalitní firmu,** která vám na klíč provede veškeré instalace.

Jak snížit roční náklady na bydlení?

Zásobování našeho domova vodou a teplem považuje každý z nás za samozřejmou záležitost. Bez těchto samozřejmostí se nejen nedokážeme obejít, ale neumíme si život ani představit. Ovšem nejenže náklady na vodu a teplo jsou vysoké, ale také ubývá jejich přirozených zdrojů. A přesto málokdo šetří. Podle statistiky se ukazuje, že průměrná čtyřčlenná rodina obývající středně velký domek denně spotřebuje až 600 litrů pitné a užitkové vody. A to je opravdu hodně. Zvláště, když si to přepočtete na peníze. Zaplatit musíte nejen za dodání vody, ale i za její ohřev. Konečná částka je často zdrcující a ještě každoročně narůstá. Existují však řešení, která tyto náklady minimalizují. Začíná to již výběrem zdroje pitné vody a způsobu ohřevu vody a topení, pokračuje to výběrem materiálů rozvodů a také jejich tepelnou izolací a končí to uvedením do provozu vybraných zdrojů. To však není všechno. Aby úspora byla co nejvyšší a náklady na pořízení se rychle vracely je nutná pravidelná kontrola a údržba vybraných systémů.

Instalace vodovodních rozvodů

K vnitřním instalacím vodovodních rozvodů se dnes nejčastěji používají plasty a měď. Přičemž plastové materiály se nejčastěji používají pro rozvod pitné vody a ostatní rozvody se provádějí v mědi. Chcete-li ovšem uspořit, je možné nechat téměř všechny rozvody provést ze speciálního plastu. Plast má navíc mnoho výhod. Mezi ty největší patří, že se z nich neuvolňují žádné částice, které zvyšují obsah škodlivin ve vodě. Další výhodou je, že se nezanáší.

Výhodné je i sestavování rozvodů. Dříve se spoje rozvodů vody lepily. To znamenalo v případě opravy vytrhnutí trubky ze zdi, uřezání a vložení nového dílu. Dnes je vše jinak. Spoje se nelepí, ale spojují se gumovými kroužky, které zásluhou speciálního maziva zůstávají flexibilní. To znamená, že vše lze podle potřeby kdykoli rozebrat a zase sestavit. Výhodné je to pokud se rozhodnete rozvod vody rozšířit, potřebujete připojit odbočku nebo přivést někam dodatečně vodu. Když dojde k závadě, tak se u tohoto spojení prostě jen vymění vadná část. Mnoho lidí má obavu, že na plastové trubky bude problém připojit koncové spotřebiče. Není se však, čeho bát. Tyto plastové trubky jsou uzpůsobeny pro všechny vyráběné koncové spotřebiče. Připojíte tak jakoukoli vodovodní baterii, myčku, pračku nebo jiný spotřebič.

Rozvody odpadových trubek

Nevýhodou dřívějších odpadů byla jejich hlučnost. Když někdo spláchl, bylo to slyšet v celém domě. Dnešní rozvody odpadových trubek je možné nechat instalovat opět z plastu. Ale tyto trubky jsou mnohem tišší. Odolávají otřesům a nerezonují.

Rozvod plynu, plynař

Rozvod plynu patří mezi nejnebezpečnější rozvody. Proto ho vždy musí instalovat vyškolený odborník. Rozvod plynu se instaluje k rozvodnici, kde bude připojen vaším dodavatelem plynu. Podzemní rozvod plynu se instaluje ze speciálních plastů a vnitřní rozvody buď z měděných trubek, nebo nově z vícevrstvých plastových potrubí, která pochází z Holandska, kde byla úspěšně odzkoušena a potvrzena jejich kvalita. Dříve se plyn vedl na povrchu stěn, dnes se vede skrytě, ve zdech pod omítkou, ve vysekaných drážkách. To je výhodné zejména z estetického hlediska. U rekonstrukcí se rozvod plynu vede stále v měděných trubkách na povrchu zdí. Ovšem u** novostaveb** je využití vícevrstvých plastových trubek výhodnější. Celý rozvod je skrytý, tím i bezpečnější a při stejné užitné hodnotě jakou má měď je levnější. S koncovými spotřebiči je to u vícevrstvých plastových trubek stejné jako u plastových trubek na rozvod vody. Připojit lze bez problémů jakýkoli koncový přístroj.

Centrální zdroje tepla, lokální zdroje tepla

Rozvod topení se odvíjí od zdroje, jaký jste si vybrali. Tyto** zdroje** se dělí podle použitého paliva. Centrální zdroje tepla zastupují známé kotle. Může to být kotel plynový, na různá tuhá paliva, elektroakumulační, rekuperační jednotka nebo tepelná čerpadla. Lokální zdroje tepla jsou nejen topnými zdroji, ale i spotřebiči. Řadíme sem podlahová vytápění, přímotopné spotřebiče, akumulační kamna, elektrická desková tělesa, elektrické konvektory, teplovzdušné spotřebiče, infrazářiče, fólie pro podlahové, stěnové či stropní vytápění, elektrické topné kabely a ohřívače vody.

Rozvod topení

Rozvod topení může být buď v podobě topné soustavy s nuceným oběhem topné vody, nebo na základě přirozeného oběhu. V obou případech se rozvod trubek provádí buď v provedení z** mědi, nebo z plastu**. Opět je dnes lépe, když se celý rozvod provede v plastu skrytě ve zdi. Navíc ušetříte. Výhodou dnešních rozvodů je, že průměry trubek jsou velmi malé a tak se dosahuje velmi rychlého nástupu tepla po zatopení a tím i úspornějšího vytápění. Pro naprosto nejúspornější vytápění je dobré volit rekuperační systém, který se však instaluje do nízkoenergetických domů nebo tepelné čerpadlo v kombinaci se solárními panely.

Solární panely a jejich montáž

Dodávají se v plochém a trubkovém vakuovém provedení. Ploché provedení je méně účinné než trubkové, ale v kombinaci s ostatními tepelnými zdroji poskytuje dosti velkou úsporu.** Trubkové vakuové panely** pracují i za mrazu a dokonce i při velmi malém úhlu osvitu. Jejich úspora nákladu je velmi vysoká. Přesto ani druhý typ solárního panelu není pro vytápění v České republice dostatečný. Avšak ve spojení s další topnou jednotkou jde o velmi úspornou část topení, která v zimě slouží k dodání tepla a ohřevu vody a v létě ohřev vody pokryje sama bez dodatečných zdrojů. Z toho vyplývá, že instalace solárních panelů se vyplatí vždy. Největších úspor však dosahuje ve spojení s rekuperací a tepelným čerpadlem.

Montáž tepelných čerpadel

Patří mezi nejúspornější zdroje vytápění a ohřevu vody. Vstupní pořizovací cena je sice vyšší, ale v porovnání s ostatními tepelnými zdroji, zvláště těmi klasickými mají pouze čtvrtinové náklady na spotřebu energie. Tepelné čerpadlo zjednodušeně řečeno odebírá teplo obsažené ve vzduchu, ve vodě nebo v zemi a převádí ho na vyšší teplotní úroveň, kterou lze použít pro vytápění objektů a na ohřev vody. Přičemž v České republice patří mezi nejpoužívanější tepelná čerpadla ta, která odebírají teplo ze vzduchu a ze země.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17455 (novesluzby.cz#23544)


Přidat komentář