Geodetické práce - okres Opava

Víte, kdo je to geodet a co je náplní jeho práce? České slovo pro geodeta a geodézii je zeměměřič a zeměměřičství. Pokud máte nějaký pozemek, jehož hranice nejsou jasně vytyčené, pak služby geodeta určitě využijete.

Máte pozemek v místě, kde nejsou nijak vytyčené jeho hranice? Často se stává, že pokud si koupíte například pole, louku nebo les, hranice vašeho pozemku nejsou v terénu jasně vyznačené a vy můžete jen odhadovat, kde přesně váš pozemek začíná a kde končí. Stejný problém může nastat, pokud jste dostali stavební povolení a chcete začít stavět. Také nedokážete sami přesně určit, kde mají stát základy budoucího domu. Popřípadě se může stát, že chcete prodat nebo koupit pouze část nějakého pozemku. Ve všech těchto případech budete potřebovat někoho, kdo vám dokáže přesně vyměřit hranice pozemku, určit místo budoucí stavby nebo podle vašich potřeb rozdělit parcelu. Služby vyměřování pozemků a základů budoucích staveb provádí geodet Třebíč, který bývá označován také starším českým slovem zeměměřič.

Jaké služby nabízí geodet?

Služby geodeta se nám budou hodit v mnoha různých případech. Geodet nabízí především tyto služby:

  • Geometrický plán pro vyznačení budovy, geodetické práce ve stavebnictví, vytyčování staveb, zaměřování skutečného provedení staveb a inženýrských sítí
  • Podklady pro projekty různých staveb – budov, cest, rybníků, …
  • Vytyčení vlastnických hranic pozemku
  • Rozdělení pozemku
  • Vyznačení věcného břemene
  • Vytváření map pro projekční činnost

Jak v terénu identifikovat svůj pozemek?

Pokud máte nějaký pozemek, u kterého nejsou hranice jasně vytyčené, může kvůli tomu vzniknout problém určit, kde přesně váš pozemek vlastně leží. Pokud máte například pozemek, který se nachází mezi oplocenými zahradami, pak není žádný problém. Jeho hranice vidíte díky plotům. Jenže v mnoha dalších případech už to tak snadné není. Týká se to především lesů, luk a orné půdy. Ještě před nástupem komunistů v naší zemi byly jednotlivá pole odděleny mezemi, takže každý věděl, kde má jeho políčko své hranice. Jenže po znárodnění pozemků v éře socialismu byly meze zrušeny, aby byla půda maximálně využívaná a aby ani meze neležely ladem. Při restitucích byly políčka majitelům vráceny, jenže meze už na nich nebyly. Dnešní obrovská pole, ač vypadají jako jeden velký celek, jsou mnohdy složená z množství menších políček. Jenže problémem je právě to, že majitel v tomto velkém celku bez mezí nedokáže určit přesnou polohu svého pole. A jak si s tím poradit?

Vytyčení hranic pozemku

Pokud byste své pole rádi využívali pro své účely, jenže jej kvůli zrušení mezí nedokážete přesně identifikovat, využijte služeb zeměměřiče. Zeměměřič díky moderním přístrojům přesně vymezí hranice vašeho pozemku. Aby byly hranice pozemku jasně vyznačené, označí se přinejmenším dřevěnými tyčemi s červeně obarveným vrcholkem. Díky tomu bude hned jasné, kde váš pozemek leží. Protože dřevěné tyče v zemi nevydrží moc dlouho, je lepší je poté nahradit kovovými tyčemi, které mohou být do země i zabetonovány. Popřípadě můžete rovnou začít stavět oplocení, pokud jde o takový typ pozemku, který je možné si oplotit. Ne všechny pozemky je však povoleno si oplocovat a proto se u orné půdy či louky ve většině případů budete muset spokojit s vytyčením pozemku pomocí tyčí.

Vytyčení hranic lesa

Podobné problémy často vznikají i s lesními pozemky. Lesy v naší zemi zpravidla nebývají oplocovány (pokud nejde o lesní školku) a proto je určení hranic o to těžší. Pokud si v lese sbíráte jen klestí, pak přesnou hranici svého lesa ani znát nepotřebujete. Pokud se však chystáte kácet, pak je lepší opět povolat geodeta. Jedině tak budete mít jistotu, že nepokácíte stromy, které patří někomu jinému. Díky tomu předejte nepříjemným sporům s ostatními vlastníky sousedních lesů. Aby byly hranice lesů v terénu snáze viditelné, vyznačují se výrazněji než například u polí. V lese je totiž méně světla a především množství stromů, takže malou trubku v zemi byste mohli hledat hodně dlouho. Hranice v lese by se měly označovat například velkým kamenem obarveným na červeno nebo vyvýšenou hromadou zeminy s vysokou, červeně obarvenou tyčí.

Rozdělení pozemku - služby zeměměřiče

Máte velký pozemek a chcete jeho část prodat? Pak se bez služeb zeměměřiče neobejdete. Nejprve je potřeba se s kupcem dohodnout, o jak velký kus vašeho pozemku má zájem. Někdy může jít o velké části pozemku, jindy má kupec zájem jen o malý kousek, který potřebuje například pro vytvoření příjezdové cesty a podobně. Vždy je ale nutné danou část pozemku přesně vyměřit a to kvůli změnám, které musí být povinně zaneseny do katastru nemovitostí.

Přístup na pozemek a věcná břemena

Pokud máte pozemek, ke kterému nevede žádná cesta, můžete se pokusit od svých sousedů vykoupit část jejich pozemku, abyste si tak zajistili přístup na svůj pozemek a mohli tak vytvořit novou cestu vedoucí až na vaši zahradu nebo jiný pozemek. Pokud se vám to povede, budete opět potřebovat geodeta, který vám vaši novou příjezdovou cestu vyměří. V některých případech máte přístup na svůj pozemek zajištěn věcným břemenem. To znamená, že majitel pozemku, který sousedí s cestou, vám musí umožnit přístup na váš pozemek přes jeho pozemek. Věcná břemena bývají většinou zanesena v katastru nemovitostí.

Geodézie a projekty dalších staveb

Další služby, které geodet provádí, jsou vyměřování ostatních staveb, třeba garáží, zemědělských staveb, hal, průmyslových nebo komerčních staveb, bytových domů, rybníků, silnic, dálnic, mostů atp.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17497 (novesluzby.cz#23606)


Přidat komentář