Filtrace a úprava vody

Pojem voda je v dnešní době skloňován doslova denně. Abychom měli vodu stále čistou, je potřeba čas od času provést její filtraci či ji upravit jinak. K tomu bychom měli povolat odbornou firmu.

To, že je pro nás voda životně důležitá, není potřeba zmiňovat. Chceme-li ji však pít, musíme si být bezpodmínečně jistí, že je čistá a zdravotně nezávadná. A jak toho nejlépe dosáhnout? Stačí pro to udělat jednu věc, a tou je provést její filtraci a úpravu. K tomu však potřebujeme odbornou firmu, která se tímto zabývá.

Dá se zlepšit kvalita vody?

Ze základní školy všichni moc dobře víme, že se voda vyskytuje hned v několika skupenstvích a to ve skupenství pevném, kapalném a plynném. Dále je pak bez diskuze rovněž fakt, že bez vody se neobejdeme ani my lidé či fauna a flora po celé naší planetě. A právě proto, že je pitná voda spotřebovávána denně v nepředstavitelně obrovském množství, děláme vše proto, aby jí bylo dostatek. A zde se nabízí otázky. Jak udělat vodu pitnou? Dá se vůbec zlepšit kvalita vody jako takové a pokud ano, tak jak?

Jak zlepšit kvalitu vody?

Zlepšit kvalitu vody lze hned několika způsoby. Kupříkladu, když zjistíme, že je voda, kterou používáme tvrdá, je vhodné z ní udělat vodu měkkou. Jestliže jsou ve vodě, kterou používáme zjištěny vysoké hodnoty železa a manganu či dusičnanů, neměli bychom na nic čekat a měli bychom kupříkladu oslovit výše uvedenou odbornou firmu, která nás těchto nežádoucích prvků zbaví. Jednou z možností, jak čistit vodu je také filtrování, které je prováděno za pomoci písku, aktivního uhlí či alkalizací. Tyto druhy filtrů a úpraven vody je možno využívat jak v rodinných domech či chalupách, tak i průmyslu.

Písková filtrace pro zlepšení kvality vody

Jak funguje písková filtrace? Tento způsob filtrace není nijak složitý. Jak již napovídá samotný název, je při této filtraci použit filtr, který je naplněn tříděným vodárenským pískem, jež zachycuje veškeré jemné nečistoty a to včetně mikroskopických částeček.

Aktivní uhlí pro zlepšení kvality vody

Využití aktivního uhlí jakožto filtru není žádnou novinkou. Filtrujete-li vodu aktivním uhlím, pak si můžete být jisti, že se zbavíte látek, jako jsou těžké kovy, pesticidy apod., které jsou ve vodě obsaženy. Tento druh filtrace Vám pomůže zbavit vodu zápachu a celkově zlepší chuť vody.

Alkalizace vody pro zlepšení kvality vody

Využitím alkalizace vody docílíte nejen toho, že budou zachycovány mechanické nečistoty, ale zároveň budou do vody dodávány prvky jako vápník a hořčík a dojde ke zvýšení pH ve vodě. Do filtrů, které jsou při tomto způsobu úpravy vody použity, je dodáván vápenec či dolomitický vápenec. Jedná se tedy o využití čistě přírodních materiálů, což je ideální pro všechny z nás, kterým se nelíbí používání chemikálií.

Vodní kámen - jak vzniká vodní kámen

Patříte k těm nešťastníkům, kterým vodní kámen komplikuje život? Víte vůbec, jak vodní kámen vzniká? Pokud ne, pak vězte, že se tento nechtěný domácí společník vytváří uvolňováním minerálů, které jsou v dané vodě obsaženy.

Co všechno může vodní kámen způsobit?

Že bychom si neměli vodní kámen pustit do našich domovů je bez debat. Dokáže zde napáchat nemálo škod, jejichž napravování nám může vyhnat z peněženky spousty peněz. A právě proto je velmi důležité, kontrolovat trysky sprch, tělesa bojleru, karmy a průtokové ohřívače vody. V nebezpečí jsou však také pračky, myčky či varné konvice, avšak zde lze vodnímu kameni předejít používáním speciálních prostředků, které jej zničí.

Jak se lze vodnímu kameni bránit?

Předejít vodnímu kameni můžeme hned dvěma způsoby.  Jedním ze způsobů je využití chemie a druhým fyziky. Jestliže Vám záleží na životním prostředí a nechcete přírodu zatěžovat chemikáliemi, pak byste měli popřemýšlet právě nad možností, kterou je využití fyziky. Jedním ze způsobů je tzv. Magnetická komora SUPERTOK, která je ekologická a dokáže zpomalit vytváření vodního kamene doslova na minimum a poté ji zcela zastavit. Nejlepší na tom je, že nepotřebujete žádné chemikálie a nemusíte se po montáži tohoto geniálního zařízení již o nic starat. Nehrozí rovněž žádné další náklady na provoz.

Co je magnetická úpravna vody?

Ve své podstatě se jedná o zařízení, které slouží k úpravě vody v místech, kde dochází k nadměrné tvorbě a usazování vodního kamene. Co je vodní kámen, to ví dnes již téměř každý. A jak tato úpravna funguje? Podstatou je působení magnetického pole na vodu, která se stává na určitou dobu vodou měkkou. To vede k tomu, že má daná voda schopnost uvolňovat staré nánosy. Tím, že využijeme magnetickou úpravnu vody, lze zcela předejít čištění vody chemikáliemi, ba dokonce rekonstrukci starších vodních systémů.

Další výhody využití magnetické úpravny vody

Mimo výše uvedeného má toto zařízení další superlativy. Co je pro mnohé z nás hlavní, je snadná montáž. Dále pak také oceníme velmi nepatrnou tlakovou ztrátu a v neposlední řadě je nutno zmínit životnost, která je až 30 let, což je ideální.

Jak správně dávkovat chemikálie při úpravě vody?

Jak již bylo uvedeno výše, je pro náš život voda nejdůležitější věcí, ihned po vzduchu. I když tyto dva aspekty spolu velmi úzce souvisí. Rozhodneme-li se k úpravě vody, neboť zjistíme, že není tak kvalitní, jak bychom si přáli. Je jedním ze způsobů, jak požadované kvality dosáhnout rovněž využití chemikálií. V tomto případě je však potřeba oslovit odbornou firmu, která se tímto problémem zabývá a má patřičnou kvalifikaci a osvědčení. Ptáte se proč? Pokud ano, pak byste si měli uvědomit, že pokud dávkujeme do vody chemikálie, je tím zcela změněna kvalita dané vody a také její vlastnosti. Odborné firmy, využívají k dávkování chemikálií dávkovací čerpadla, díky nimž máme zaručeno, že budou chemikálie dávkovány přesně tak, jak mají.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17683 (novesluzby.cz#23900)


Přidat komentář