Erotické masáže s tantrickými prvky

Erotická masáž s tantrickými prvky je skutečně velice dobrá pro naprosté uvolnění mysli, smyslů a obecně uvolnění napětí. Pokud je odvedena profesionálně, jde skutečně o nehorázně dokonalý zážitek.

Požitek ze sexuální rozkoše a klidné uvolnění vnitřního napětí, přínos harmonie spolu s uvolněním zajistí erotická masáž s tantrickými prvky. Tantra je skutečně dokonalou mistryní v hledání sebe sama, uvědomění si vlastního těla, sexuality a zažití dokonalého vzrušení spolu s vyvrcholením. To by mělo být cílem erotické masáže s tantrickými prvky, která je stále více vyhledávána. Již mnohým nejde jen o naplnění vlastní rozkoše, ale skutečný zájem v hloubku požitku, proto také tantrická masáž sklízí čím dále větší úspěch a lidé ji také ve stejné míře stále více vyhledávají.

Erotická masáž

Rozdíl mezi tantrickou a erotickou masáží tu však existuje. Zatímco se tantra soustředí na vnitřní podvědomí, vlastní sexualitu jedince, pak erotická masáž si dává za úkol jakýmkoli (téměř jakýmkoli) způsobem vzrušit klienta a poskytnout mu skutečně jemné a žhavé rozmazlovaní, zakončené jeho vyvrcholením. U erotické masáže poskytované na profesionální úrovni se jedná o opravdu nefalšovanou erotickou službu, kdy masérka, vystupuje v sexy prádle, je to obecně důležité a navíc je často erotická masáž brána i jako jistá předehra k dalšímu aktu, zejména pohlavnímu styku, nejčastěji však orálnímu sexu a tak dále. Jde zde tedy o ukojení klienta, s použití několika technik. Erotická masáž pracuje především a hlavně s tělesnou schránkou, tedy tělem. Jedná se zde o důležitý rozdíl mezi erotickou masáží a tantrickou.

Tantrická masáž jako nauka o těle a sebelásce

Kdežto tantrická masáž sice také pracuje s tělem, ale zde je hlavní soustředit se na vnitřní „já“. Nalezení vlastní rozkoše, uvědomění si vlastního těla, a celkově skvělého požitku. Mnoho lidí, kteří zkusili tantru i v páru, si pak nemohou vychválit skutečně mistrovský požitek ze samotné soulože, který je nadmíru uspokojivý a především vždy dochází ke splynutí nejen těl, ale i duší. Lidé to pak následně popisují jako silné spojení duší, těl, což má i za následek společné vyvrcholení. Tantrická masáž vám tak může přinést nové úhly pohledu na sexualitu a vzrušení. Jistě stojí za to, ji vyzkoušet.

Erotická masáž s tantrickými prvky

Pro dokonalý sexuální zážitek, kde dojde k vyvrcholení na sto procent, je tu erotická masáž s tantrickými prvky. Nejenže se hraje s tělem a cílí se na sexuální rozkoš, ale především je zde zaměření právě i na duševní rozpoložení masírovaného jedince, který se učí správně dýchat, aby jeho požitek z vyvrcholení byl o intenzitu silnější. Erotická masáž s tantrickými prvky je poskytována opravdovými znalci, rozhodně ne jen hezkými a šikovnými slečnami, ale určitě těmi, co se o sexualitu zajímají více, než jen jako tělesný chtíč. Spojení je dost důležité a uvolnění smyslů, emocí i mysli je především to, proč je z erotické profesionální masáže s tantrickými prvky takový zájem. Nejedná se jen tak o běžnou erotickou službu, ale hodně o znalosti, které jsou předány a člověk tak snáze pochopí důvody naplnění vlastní sexuality.

Provoz erotických masáží

Běžné erotické masáže jsou prakticky službou ve formě klasické erotické služby, která má často pouze charakter, nebo spíše masku erotických masáží, jako zastínění klasických služeb v oblasti erotiky. Nabízí je jak erotické salony, tak jednotlivé dívky, ženy, které uvádí plnou rozkoš díky erotické masáži, která však je jakousi předehrou k běžnému sexu. Proto pokud je vaším snem vyzkoušet opravdu dokonalou masáž s uvolněním všech smyslů, a nalezení vlastní sexuality v sobě, pak je nejlepší možností zajít na klasickou tantrickou masáž, která je dost erotická na to, aby došlo k vyvrcholení masírovaného.

Znalci erotických masáží

Pokud je však nabízející salon skutečným znalcem v oboru a chce se také podle toho chovat, nejen že nabízí klasické erotické služby a s tím spojené erotické masáže ale také se orientuje na trhu a alespoň tantrické prvky je potřeba do dokonalé erotické masáže zahrnout. Zejména muži, kteří poskytují erotické služby pro ženy, jako jsou gigolové, by se ve světě erotických masáží s tantrickými prvky měli orientovat velice dobře, protože jedině tak svoji platící zákaznici vždy dovedou o orgasmu a to je jistě dobrá vizitka pro placeného společníka. Jde o to, že pak má nejen vyšší provize, ale také ocení klientek. Muž, který dokáže v partnerce vzbudit její sexualitu, dovést až k vrcholnému zážitku a navíc také uvolnit její emoce, city a vnímat sebe z jiné stránky, pak má velký úspěch. Už to je důvod, aby se o erotické masáže s tantrickými prvky zajímali všichni ti, co vůbec erotické služby poskytují. Nejde totiž jen o ženy, ale i muži si spíše připlatí, pokud zážitek dospěl k dokonalému vrcholu.

Správné dýchání

K dokonalosti nalezení nejen sama sebe, ale i uvolnění vnitřního napětí, neskutečně pohlcovaných emocí i sexuálního vzrušení je potřeba znát minimálně prvky tantrické. Bez nich se dobrá, kvalitní erotická masáž rozhodně nepovede. Základem je mimo jiné i správné dýchání, hluboké nádechy, výdechy, snoubení s partnerem a tak i následné spojené obou těl i duší. Důležitým základem je právě správné dýchání, na které se upíná hlavní pozornost. Dýchání a uvědomění si vlastního já a své sexuality je základem k dokonale provedené erotické masáži spolu s tantrickými prvky. V tomto ohledu je na to nutné pamatovat.

Kdo provádí erotickou masáž s tantrickými prvky

V první řadě jsou to vždy služby poskytované erotickými salony, kde se zaměstnávají díky pro ukojení erotických tužeb platících zákazníků – pánů. Erotická masáž s tantrickými prvky je jednou ze služeb v základní nabídce, a ač jde v mnohých takových případech o předehru k běžnému sexu, erotickému zážitku, pak je i tak často volena. Muži, jež navštíví erotický salon, se rádi baví, využívají všech možných služeb, ale i ukojení touhy erotickou masáží s tantrickými prvky. A kdo ji umí dobře, ten (nebo spíše ta), má ty nejlepší výsledky spokojenosti a návratnosti zákazníků.

Erotická masáž od muže spolu s tantrickými prvky

Pokud erotické masáže s tantrickými prvky nabízí muž, pak jde s největší pravděpodobností také o společníka, který v ženách probouzí smyslnost, touhu a chuť k životu obecně jako takovému. Najednou je to mnohem lepší pocit a klientky se rády vrací. Ukojení sexuální touhy, ale především dosažení dokonalého vzrušení je především to, proč lidé vyhledávají erotické masáže spolu s tantrickými prvky. Každý běžný dospělý člověk má touhu probrat v sobě to dobré, vzrušující a nečerpat nové síly.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17959 (novesluzby.cz#24452)


Přidat komentář