Elektromontáž Český Těšín a okolí

Elektřina se stala samozřejmou součástí našeho života. Bez elektřiny se neobejde žádná budova ani areál. Vlastně nikdo z nás. Základem elektřiny je však její moderní provedení a samozřejmě bezpečnost.

Elektroinstalace Český Těšín a okolí

Ačkoli se to nezdá, tak elektrický proud, tedy elektřina nás provází po celý náš život. Vždyť bez elektřiny nemůže fungovat žádná porodnice, náš domov, školy,

školky, pracoviště ani zábavní a odpočinková centra. A dokonce je to tak, že i přístroje, které vlastně nejsou elektrické, bez elektřiny nepracují. Ano je tomu tak. Vždyť například plynové kotle, sporáky či ohřívače zapaluje právě elektrická jiskra. Z toho je jasné, že elektrický proud je potřebný opravdu všude, v průmyslových i rodinných objektech i zařízeních. U elektrických montáží a instalací je však nutné dodržovat přesná pravidla. Činností s elektrickým proudem se proto smí zabývat jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platným ověřením odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Odborník na elektromontáže - Český Těšín

Tedy elektrikář, který umí s elektrickým proudem zacházet, zná nové moderní metody instalací, stejně jako dokáže provést měření, zda naše elektroinstalace stále pracuje bez prokazatelných chyb. Pokud chyby objeví, doporučí nápravu nebo ji rovnou provede. Pak vystaví potvrzení, takzvanou revizní zprávu.

Mezi odborné elektrikářské firmy, které nejen opraví a nainstalují, ale také provedou veškeré s elektrickým proudem související činnosti včetně projektování a revize, patří elektrikářská firma, která se zabývá komplexními prácemi silnoproudých a slaboproudých instalací v průmyslových a rodinných objektech, výrobou rozvaděčů, montážemi hromosvodů, přípojek, domácích telefonů a mnoha dalšími elektrikářskými činnostmi, ve kterých se také zdokonalují v pravidelných školeních, systému celoživotního vzdělávání a také školeních od výrobců. Samozřejmě vše je u firmy včetně projektování a konečné revize. Tím odpadá shánění dalších odborníků.

Elektroinstalace v domácnosti Český Těšín

Představte si život bez elektrického proudu. Asi vám to půjde ztuha. I když se někdo nerad dívá na televizi nebo nemá rád počítač, tak ve všech ostatních případech je pro něho elektřina potřebná. Každý potřebuje svítit, vařit, chladit, mrazit, topit, opravovat a mnoho dalších s elektřinou souvisejících věcí. Elektřina tak vlastně souvisí i s populací, když se dříve večer nesvítilo, tak se dělaly jiné věci a projevilo se to na porodnosti. Dnes je v prvé řadě zájmů televize, filmy, počítače. To vše umožňuje právě elektřina. Ale každý by měl zvážit, zda tak jak do jeho domácnosti přibývají elektrické spotřebiče, roste i její bezpečnost. Před dvaceti lety nainstalovaná elektroinstalace již dnes nemusí odpovídat bezpečnostním pravidlům ani nemusí mít všechny bezpečnostní ochranné prvky. A rozvody také nemusí být dostačující. Přetížená elektroinstalace může být důvodem k vyhoření nebo k velmi nepříjemným komplikacím. Může se stát i to, že náhle budete bez elektrického proudu a nezbude vám než vyhledat elektrikáře.

Bezpečná elektroinstalace

Většina starších domácností vypadá tak, že oplývá moderními přístroji, které jsou však nesprávně připojeny. Vše totiž probíhá podle stejného scénáře. Zakoupí se nový spotřebič a doma se prostě připojí. A že již není žádná volná zásuvka? To přece nevadí. Máme roztrojky, rozdvojky, rozbočovače, rozbočovací panely, prodlužovací šňůry. A tak se napojuje a napojuje. Nikoho však nenapadne, že si vlastně napojuje časovanou bombu. Velké množství rozbočovačů nemá správné ampérové zatížení a tak se začne zahřívat. V lepším případě najednou začnou vypínat jističe, v tom horším, může začít hořet. Proto, pokud jste v situaci, že máte mnohem více spotřebičů než zásuvek a prodlužovací šňůry kazí vzhled vašeho bytu, obraťte se na elektrikáře. Ten vám navrhne schůdné a bezpečné řešení a vy budete bydlet a žít v klidu.

Nová elektroinstalace a bezpečnostní prvky Český Těšín

Ne vždy je nutné udělat celou rekonstrukci elektroinstalace. Někdy stačí jen její rozšíření, doplnění novými moderními prvky, úprava rozvodné skříně. To však vždy musí zjistit elektrikář s platným osvědčením. Ten vám navrhne možnosti, podle nich připraví projekt a pak vám elektroinstalaci upraví a nakonec zkontroluje a dodá revizní zprávu. Bezpečná elektroinstalace by měla mít kromě klasické nadproudové ochrany, tedy pojistkové skříně a jističů, také proudové chrániče. Ty dokáží zachránit život. Proto je dobré je mít všude, kde je elektrický proud i voda. Pokud dojde k úniku elektrického proudu mimo okruh, tak ho tento proudový jistič v řádu milisekund vypne. U starších elektroinstalací může elektrikář nainstalovat zásuvky nebo moduly s proudovým chráničem. Kromě toho není od věci mít i přepěťové jističe nebo také bleskojistky. Ty dokáží odvrátit vyhoření připojených elektrospotřebičů v případě zásahu bleskem. Odvádí totiž spolehlivě přepětí mimo elektrickou síť.

Hromosvod nebo bleskosvod?

I ten je důležitý. A je jedno jak mu říkáte. Správný název je bleskosvod, ale zažitý je hromosvod. Jde však o totožné zařízení, které je velmi důležité na všech domech. Soukromých i komerčních. Ochraňuje tyto domy, jejich zařízení i obyvatele. Na hromosvod byste měli pamatovat již při stavbě domu. Měl by být

součástí plánů. Tak dokonale splyne s budovou nebo dokonce může působit dekorativně. Ale ani pozdější instalace hromosvodu není problém. Dnešní materiály a provedení zajistí správné i dodatečné umístění a především tolik důležitou ochranu. Vzhledem k celoroční četnosti bouřek, by nikdo neměl od instalace hromosvodu ustupovat. Naopak měl by dbát na spolehlivost hromosvodu. Tu zajistí pravidelná revize. Ta by se měla provádět jedenkrát za pět let a pak vždy, když dojde k bleskovému výboji a i tehdy, když například při opravě střechy s hromosvodem manipulujete.

Montáž domácího telefonu Český Těšín

Sice nechrání elektroinstalaci, naopak je její součástí, ale za to chrání obyvatele před nebezpečím zvenčí. Domácích telefonů je celá řada. Dokonce v nabídce najdete i takové, které mají video zařízení a tak příchozího vidíte například z kuchyně, aniž by viděl on vás. Tyto telefony, stejně jako další bezpečnostní zařízení lze nainstalovat i dodatečně. Jsou nabízeny v drátovém i bezdrátovém provedení.

Jaké jsou novinky v moderní elektroinstalaci

Pokud chcete mít funkční i krásnou elektroinstalaci v domě, nezbývá než se nechat informovat o novinkách. Kvalitní elektrikářská firma vám nabídne nové možnosti nebo můžete získat informace na internetu. K novinkám, které usnadní život, bezesporu patří inteligentní elektroinstalace. Jde o elektroinstalaci, která vám nejen dokáže uspořit velkou část ročních nákladů na bydlení, ale také má centrální mozek, který vy ovládáte pomocí sms, e-mailu, telefonu.

A název inteligentní elektroinstalace je opravdu namístě. Dokáže totiž při větrání automaticky vypnout topení a pak zase zapnout, zavřít okna, když začne pršet, zatáhnout žaluzie, když příliš praží slunce nebo se setmí. Umí toho opravdu hodně. K dalším novinkám patří zásuvkové moduly. Jde o lišty, které mají zabudovány posuvné zásuvky. Odpadá tak nutnost prodlužovacích šňůr. Inteligentní osvětlení je také napojeno na centrálu. Jeho zásluhou dokážete přímo vytvářet světelné divadlo a nespočet světelných efektů. K moderní elektroinstalaci jistě patří i ovládání garážových vrat a vjezdových bran, centrální vysavače, které také lze instalovat dodatečně, vytápění, ať již pomocí inteligentních kabelů nebo obrazů.

Revize elektroinstalace Český Těšín a okolí

Ať již se rozhodnete pro novou elektroinstalaci nebo jakoukoli úpravu, nikdy nezapomeňte na revizní kontrolu a revizní zprávu. To je dokument velmi důležitý. Potřebujete ho pro připojení k síti, pro pojišťovnu, ale vyžádat si ho mohou i požárníci nebo obecní úřad. Navíc, tato listina vám zajistí klidné spaní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17272 (novesluzby.cz#23242)


Přidat komentář