Elektroinstalace Vsetín a okolí

Elektroinstalace je dnes běžnou součástí našeho života. Je však nutné, aby byla správně nainstalována, spotřebiče byly odborně připojeny a měla platnou revizní zprávu. Zapomínat bychom neměli ani na zabezpečení.

Když se řekne elektroinstalace, tak někdo si představí skvěle fungující domy a jiný celou řadu problémů. To proto, že elektroinstalace se vyvíjí, stejně jako všechno ostatní. Ten, kdo má zastaralou elektroinstalaci, má většinou i řadu nepříjemných problémů, a ten, kdo má elektroinstalaci moderní, tedy doplněnou o ochranné prostředky a další vychytávky, je plně spokojen. Ne vždy je však nutné hned měnit celou elektroinstalaci. Někdy postačí její rekonstrukce.

Elektroinstalace Vsetín a okolíElektroinstalace Vsetín a okolí

Elektroinstalace a to ve všech provedeních, je složité zařízení, náročné na instalaci i na uvedení do provozu. Proto patří výhradně do rukou odborníků. Ostatně žádná elektroinstalace nesmí být připojena k veřejné síti bez odborné revizní kontroly doložené revizní zprávou. Proto je vždy nejlépe vybrat si odbornou elektroinstalační firmu, která nabízí kompletní služby. Ta v případě starší elektroinstalace provede její revizi a navrhne možné úpravy. Zajistí i rozvedení nové elektroinstalace, včetně konečné revizní kontroly. V nabídce služeb najdete také elektrické vytápění, hromosvody od instalace až po revize, slaboproudé rozvody a mnohé další služby spojené s elektroinstalacemi pro soukromou i firemní klientelu.

Bezpečná elektroinstalace Vsetín a okolí

Moderní elektroinstalace je doplněna o celou řadu bezpečnostních prvků. A to i v případě, že jde o klasickou elektroinstalaci, která nemá komfort automatického ovládání spotřebičů. To zaručuje bezpečnost a zároveň zabraňuje úrazům v místech, kde je rozvod elektřiny a voda. Tato místa patřila k nejnebezpečnějším. Dnes zásluhou proudových chráničů jsou bezpečná a není třeba se obávat úrazu elektrickým proudem. Proudový chránič je tak rychlý, že dokáže v řádu milisekund odpojit elektrický proud v případě, že dojde k úniku mimo jeho okruh. Kromě toho jsou tu moderní přepěťové jističe a pak ochrana před výbojem blesku. To vše zajišťuje bezpečné elektroinstalační rozvody.

Elektroinstalační práce v bytě

Celá řada zejména panelových a pavlačových bytů je dnes vybydlená a zaslouží si rekonstrukci. Zejména, rekonstrukci instalačních rozvodů, mezi nimi i elektroinstalace. Proč? Jde o to, že stávající rozvody jsou dimenzovány na mnohem nižší zatížení, než je zapotřebí nyní, a tak řada domácností řeší nedostatek zásuvek prodlužovacími šňůrami a rozbočovači, což je velmi nebezpečné a může dojít k požáru. Chybí i bezpečnostní prvky. Rekonstrukcí elektroinstalace v bytě získáte nejen větší bezpečí, ale i vyšší komfort.

Elektroinstalační práce v rodinném domě

Ve starším rodinném domě je elektroinstalace obdobná jako v bytech. Jen je ve větším rozsahu a často mívá i připojení pro silnější stroje. I zde je nutná rekonstrukce elektroinstalace, nebo alespoň úprava, jejíž rozsah vyplyne po provedené kontrolní revizi. U novostaveb je to jiné. Zde se instaluje elektroinstalace podle připraveného projektu. Z toho je jasné, jak komfortní elektroinstalace bude. Bezpečnostní prvky jsou samozřejmostí. Stejně jako dostatek zásuvek a světel. Je však možné nechat si instalovat inteligentní elektroinstalaci, kterou je možné řídit nejen na dálku, ale která je programovatelná a tak umí například sama zapínat topení, stahovat žaluzie a jiné. Samozřejmou součástí této elektroinstalace bývá bezpečnostní systém, který chrání před požárem, únikem plynu a vody a může chránit i před napadením zvenčí, tedy před zloději.

Elektrické vytápění Vsetín a okolí

Elektrické vytápění patří k nejkomfortnějším. Donedávna platilo, že také k nejdražším. To však již není pravdou. Vytápění pomocí elektřiny využívá nízkoteplotního principu vytápění, spolu se správným dimenzováním a tudíž může nabídnout ekonomický provoz a navíc velmi jednoduché ovládání. Vybírat je možné z elektrického vytápění podlahového, akumulačního a přímotopného. K nejčastěji používaným druhům elektrického vytápění jsou topné rohože a elektrické podlahové topení. Výhodou je moderní instalace, která zajišťuje příjemné teplo, které nemá žádné negativní prvky. Elektrické podlahové vytápění má řadu výhod. Podlaha je příjemně teplá, a pokud si to zákazník přeje, je možné rozvést takzvané inteligentní kabely pro podlahové topení. Ty jsou schopné regulovat vytápění podle potřeby a teploty v místnosti. Toto podlahové vytápění patří k nejúspornějším a nejbezpečnějším. S podlahovým topením nezískáte jen komfort, ale i více místa, poněvadž nepotřebujete radiátory. Snad jen v koupelně je vhodné nechat nainstalovat topný žebřík pro sušení ručníků.

Montáže slaboproudých rozvodů Vsetín a okolí

Slaboproudé rozvody jsou dnes standardní součástí stavby. Při instalaci nových elektrických rozvodů se připravují i rozvody pro slaboproudé instalace. Do těch patří bezpečnostní zařízení, domácí telefony a dorozumívací zařízení, domácí síť, antény, satelit či kamerový systém. Slaboproudé rozvody je možné instalovat i dodatečně. Záleží na možnostech i projektu. Některé slaboproudé systémy mohou být instalovány jako bezdrátové vedení.

Montáž, opravy a revize hromosvodů Vsetín a okolí

Hromosvod, správně bleskosvod, se poslední dobou dosti opomíjel. To proto, že povinnost mít hromosvod nemá každý. Přesto, ten, kdo chce chránit svůj majetek, si hromosvod nechá nainstalovat. Podle statistik je bouřek hodně a také i problémů vzniklých výbojem blesku. Ty v některých případech mohou končit i smrtí. V tom lepším případě vyhořením všech spotřebičů připojených do elektrické sítě. Moderní hromosvody jsou mnohem lépe konstruovány a jsou tak i účinnější. Také jejich materiál je možné volit jako bezúdržbový a tím i dlouholetý. Ideálně se systém hromosvodu instaluje již při stavbě domu. Není však problém provést instalaci i kdykoli později. Co je velmi důležité, tak to je revize hromosvodu. Je třeba ji provést při uvedení hromosvodu do provozu, po každé, když dojde k jeho odpojení, nebo opravám střechy a pak periodicky vždy po pěti letech. Revize musí být vždy doložena revizní zprávou.

Revize elektroinstalace Vsetín a okolí

Co se týče revizí elektrických zařízení bytů a rodinných domů, tak zde je nezbytná výchozí revize, která se provádí po dokončení rozvodu elektroinstalace, a na jejímž základě je pak objekt připojen k veřejné síti. Další revize by měla být prováděna periodicky každých pět let, stejně jako u hromosvodu. I zde však není povinná, ale jen doporučená. Často je vyžadován i pojišťovacími společnostmi. V komerčních prostorách jsou intervaly revizí závislé na podmínkách, které budou na zařízení působit, a na konkrétním typu prostoru. Od všech revizí je nutné uschovat revizní zprávu.

Elektroinstalace Vsetín a okolíOdborné poradenství Vsetín a okolí

I když patříte k velmi zkušeným domácím kutilům a nemáte strach ani z elektrických rozvodů, tak pro tentokrát raději vyhledejte odborníka. Specializované elektroinstalační firmy mají aktuální přehled o vyhláškách kolem elektrických rozvodů, a také o všem, co se elektroinstalací týká. Zásluhou toho dokáží nejen provést potřebné instalace, rekonstrukce, opravy, nebo revize, ale také umí dobře poradit. Zákazník tak získá úspornou a bezpečnou elektroinstalaci a perfektně odvedenou práci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17955 (novesluzby.cz#24443)


Přidat komentář