Elektroinstalace, revize - Karviná a okolí

K zásadám elektroinstalace patří její bezpečnost. Znamená to, že elektroinstalace by měla být správně rozvedená, měla by mít správné ochranné prvky a vždy by měla být svěřena do rukou odborníků.

Elektroinstalační rozvody, elektrikář Karviná a okolí

Ač se to nezdá, tak existuje i v dnešní době celá řada domácností se špatnými rozvody elektrické energie. A nejen špatnými. Tyto rozvody mohou být časovanou bombou. Jde zejména o rozvody ve starých zástavbách, ve starších panelácích a bytových domech a všude tam, kde počet elektrických přístrojů převažuje nad počtem zásuvek. Tyto situace si vyžadují co nejrychlejší řešení. Nevyhovující elektroinstalační rozvody mohou vyvolat požár a zničit i celý dům. V těch nejstarších zástavbách, kterých je naštěstí čím dál méně, najdete ještě rozvody z hliníku, které mají textilní izolaci. Méně staré rozvody v panelových i rodinných domech, sice již mají gumovou nebo plastovou izolaci, ale zase nejsou stavěny na současné velmi vysoké zatížení. U obou těchto rozvodů může docházet vlivem přetížení k vypínání jističů a i k přehřívání kabelů, zásuvek, roztrojek a prodlužovacích panelů. To vede k požáru. Tyto nedostatky je nezbytné řešit v co nejkratší době. Ovšem nesnažte se je řešit sami. Práce s elektrickou energií patří do rukou odborníků.

Elektroinstalace, revize - Karviná a okolí

Elektroinstalaci mohou provádět pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací a platným ověřením odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Ano, taková je citace zákona. Zde byste ji však neměli nijak obcházet. Elektrický proud je při neodborném zacházení nebezpečný pro každého. Proto se s jakoukoli opravou, rekonstrukcí nebo problémem s elektrickými rozvody obraťte na kvalifikovaného elektrikáře. Pokud žádného neznáte, tak vám s výběrem mohou pomoci recenze provedených prací a spokojenosti zákazníků.

Inteligentní elektroinstalace Karviná a okolí

Při výstavbě či rekonstrukci obytných nebo pracovních prostor byste měli zvážit, jakou elektroinstalaci vlastně chcete. Vybírat lze ze dvou řešení. Klasická elektroinstalace, je taková jakou znáte, ale s dostatečně velkými rozvody, s odpovídajícím počtem zásuvek a také se správným jištěním. Nová inteligentní elektroinstalace umí víc. Je úsporná, má centrální mozek, tedy jednotku a dokáže ušetřit váš čas, stejně jako zvyšuje maximálně komfort bydlení.

Rozvody elektroinstalace, datové rozvody, rozvody inteligentní elektroinstalace

Klasická elektroinstalace má rozvody vedené ve vysekaných drážkách a datové rozvody jsou vedeny v plastových trubkách. Může být vedena i povrchově v nástěnných plastových lištách. Inteligentní elektroinstalace má větší část rozvodů vedenou sběrnicovými kabely. Sběrnice je jeden kabel, který nahradí více kabelů.

Jak inteligentní elektroinstalace pracuje?

V jediném společném systému elektroinstalace je možné propojit řízení prakticky všech funkcí v domě a zároveň je ovládat přímo v domě i na dálku, dokonce bez vaší přítomnosti. Domov s inteligentní elektroinstalací si žije sám svým naprogramovaným životem. Jeho mozkem je centrální jednotka, kterou naprogramují přesně dle vašich potřeb, Ta pak umí pracovat zcela samostatně. V praxi to vypadá tak, že vám stačí vytočit číslo, zadat e-mailem či sms zprávou kód a než přijedete domů, máte vyvětráno i zatopeno. Jednotlivé funkce inteligentní elektroinstalace jsou provázány. Chcete-li tedy vyvětrat, pak po otevření oken se automaticky vypne topení. Jakmile dojde k potřebné výměně vzduchu, okna se zavřou a topení se automaticky zase zapne. Stejné je to i se stmíváním. Jakmile se setmí, okna se automaticky zatáhnou, stejně reagují při velkém horku a slunečním svitu.

Co nabízí inteligentní systém elektroinstalace?

Ovládání osvětlení, nastavení světelných scén, otevírání oken, žaluzií, vrat i dveří, řízené větrání, klimatizaci, topení a to vše podle potřeb denních i podle ročního období. Samozřejmostí je ovládání a provázání jednotlivých spotřebičů. Využívat tak můžete časové programy i programy pracující podle pokynů senzorů. Součástí inteligentní elektroinstalace je i vysoce funkční zabezpečovací systém.

Elektroinstalační krabice pro uložení přístrojů, pro odbočení

Jsou součástí každé elektroinstalace. Dělí se na dva druhy – pro uložení a připojení elektroinstalačních přístrojů a pro odbočení nebo ukončení vedení. Je nutné již při instalaci rozvodů myslet na předpokládaný počet přístrojů a podle toho nainstalovat i krabice. Pro připojení přístrojů by měly být krabice co nejhlubší. Určitě by měly mít hloubku minimálně 45 milimetrů. Krabice lze sestavovat vedle sebe ve vodorovných i svislých řadách. To zajišťuje, že již nebudete potřebovat prodlužovací šňůry a roztrojky.

Nadproudová ochrana, ochrana proti přetížení

To jsou známé jističe v pojistkové nebo rozvodné skříni. Jističe zajišťují domácnost proti zkratům a přetížení. Jsou dimenzovány podle výpočtu celkového odběru objektu připojeného na přípojku. Tyto výpočty se provádí již při sestavování projektové dokumentace. Takže již v té době byste měli vědět, zda pro provoz vaší domácnosti potřebujete jednofázovou instalaci pro běžné spotřebiče nebo třífázovou instalaci pro připojení velkých spotřebičů, jako je například štípačka na dřevo.

Proudová ochrana, proudové chrániče

Tím jsou myšleny proudové chrániče. Dříve se tato ochrana neinstalovala, a tak docházelo k úrazům elektrickým proudem. Zejména tam, kde je vlhko a mokro. Proudové chrániče úrazům bezpečně předcházejí. Dokáží totiž vypnout elektrický proud v řádu milisekund. Pokud se tedy dostane k elektrickému proudu cokoli, co tam nepatří, reaguje tato ochrana jeho vypnutím. Proudovou ochranu lze nainstalovat i dodatečně v podobě zásuvek nebo modulů s proudovým chráničem.

Přepěťová ochrana, ochrana při úderu bleskem

Jinak se jí také říká bleskojistky. To proto, že chrání váš dům před přepětím, které způsobuje blesk. V případě jeho zasažení ochrání připojené spotřebiče pře vyhořením. Bleskojistky by měly být nainstalovány i u antén na střeše.

Instalace alarmu Karviná a okolí

No ano, i ten může být velmi přínosný. Zvláště v kombinaci s elektrickým a mechanickým zabezpečením. A zejména pokud si váš domov nebo pracoviště vyhlédnou nenechaví zloději. Elektronický bezpečnostní systém se skládá z mnoha komponentů, které vám odborná firma vybere na míru a na vaše přání. Je možné kombinovat celou řadu možností a spojit je i se zabezpečením proti náhlým příhodám.

Elektronický zabezpečovací systém a jeho instalace v Karviné a okolí

Má dvě základní varianty, tedy drátový a bezdrátový rozvod. Drátový rozvod se používá zejména při stavbě nebo přestavbě. Bezdrátový jako doplněk k již hotovému bydlení, přičemž obě varianty jsou stejně bezpečné. K tomuto systému je možné přidat i kamerový hlídací systém, který může být taktéž ve variantě drátové i bezdrátové a může uchovávat záznam na disku.

Požární zabezpečení, detektor plynu a vody v Karviné a okolí

To by mělo být samozřejmým doplňkem každé domácnosti. Stejně jako hlásič úniku plynu nebo vody. Pokud máte tyto detektory a hlásiče zapojeny, pak můžete ochránit nejen vaši domácnost, ale i svůj život a život svých blízkých.

Odborníci na elektřinu v Karviné

Samozřejmě vychytávek, které nám usnadní život nebo ho ochrání je daleko více, než je možné popsat v tomto krátkém článku. Dnešní možnosti kolem elektrických rozvodů by vydaly na seriál. Proto je dobré se vždy obracet na odborníky, zejména na ty, které mají výborné reference. Ti vám pomohou nejen s instalacemi, ale také vám vše vysvětlí, případně navrhnou výhodnější variantu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17518 (novesluzby.cz#23642)


Diskuze a zkušenosti

Jan Š. | 09.06.2014 12:14
Re: Elektroinstalace, revize - Karviná a okolí Skvěle odvedená práce, doporučuji.


Přidat komentář