Elektroinstalace - Nymburk, Praha, Vyškov, Středočeský kraj

Chtěli byste svůj domov nebo jiný objekt ochránit před nebezpečím? Uvažujete o nějakém zabezpečovacím systému? Představíme vám elektronický, požární a kamerový zabezpečovací systém.

Už se vám nebo vašim známým či sousedům stalo, že vás vykradli? Chtěli byste této nepříjemné zkušenosti předejít? Je možné si pořídit například hlídacího psa. Jenže ne každý má čas na výcvik a venčení psa. Navíc i psa občas berete s sebou pryč a pak zůstává váš dům či jiný objekt bez ochrany. Pokud žádáte ochranu, která váš domov nebo jiný objekt, třeba halu, dílnu, obchod či jinou provozovnu bude střežit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce, pak by vás mohl zaujmout některý ze zabezpečovacích systémů. Existuje rovněž požární zabezpečovací systém, který dokáže snížit riziko ohrožení zdraví osob a poškození nemovitosti v případě požáru.

EZS – Elektronický zabezpečovací systém Nymburk, Praha

Zkratka EZS znamená elektronický zabezpečovací systém. Základním úkolem elektronického zabezpečovacího systému je zachycení nežádoucího pohybu nebo jiných aktivit v určitém ohraničeném prostoru a následné informování majitele tohoto prostoru nebo jiných předem určených osob. Elektronický zabezpečovací systém může být umístěn prakticky kamkoliv, například do rodinného domu, do bytu, do skladu, prodejny, kanceláře, haly atp. Veškeré informace z elektronického zabezpečovacího systému mohou být přenášeny na Pult centrální ochrany, který disponuje nepřetržitou monitorovací službou a výjezdní skupinou. Dále je možné přenášet informace z elektronického zabezpečovacího systému na mobilní telefon majitele objektu, jiné pověřené osoby nebo také bezpečnostní agentury prostřednictvím SMS zprávy nebo automatickým hovorem, popřípadě také přes internet.

V čem spočívá největší výhoda EZS?

Největší výhoda elektronického zabezpečovacího systému je jednoznačně v tom, že jste vy nebo jiné pověřené osoby okamžitě informováni o tom, že systém zachytil nežádoucí pohyb a byl spuštěn poplach. Díky tomu je možné okamžitě reagovat, například zavolat na policii a snížit tak riziko, že v objektu dojde k poškození, krádeži atp. Pokud elektronický zabezpečovací systém zjistí nežádoucí pohyb, může příslušnou osobu nebo osoby informovat až pěti způsoby. Záleží na nastavení systému. Je možné nastavit akustický alarm, který může být vnitřní (v budově) i venkovní. Dále je možné použít signalizaci alarmu majákem. Je možné nastavit také automatické informování pevnou linkou. Další způsoby jsou již výše zmíněné: Pult centrální ochrany, mobilní telefon nebo internet. Všechny způsoby je možné mezi sebou kombinovat nebo si nastavit jen některé popřípadě jen jeden. Záleží jen na vlastním nastavení, jak chcete být informováni.

Co vše může EZS monitorovat?

Pomocí elektronického zabezpečovacího systému je možné detekovat různé činnosti. Záleží na tom, jak bude systém nastaven. Je možné nastavit detekci jakéhokoliv pohybu. Někdy je však takové nastavení nemožné, protože v objektu se pohybuje například pes. Tím pádem by se alarm spouštěl každou chvíli. Proto je možné zvolit i jiná nastavení elektronického zabezpečovacího systému, například detekci otevření dveří, detekci otevření oken, detekci rozbití oken, detekci požáru, atp. Také je možné nastavit hlídání manipulace s trezorem aj.

Jak lze ovládat EZS?

Elektronický zabezpečovací systém lze ovládat několika způsoby. Buď přímo z ovládacího panelu. Ovládací panel může být chráněn přístupovým kódem nebo biometrickou čtečkou, která může snímat otisky prstů, obličej nebo sítnici oka. Dále je možné k ovládání elektronického zabezpečovacího systému použít dálkový ovladač, GSM klíč, pager nebo počítač. Kromě toho je možné celý systém ovládat počítačem i na dálku připojením přes internet.

EPS – elektronický požární systém Středočeský kraj

Zkratka EPS znamená elektronický požární systém. Základním úkolem elektronického požárního systému je okamžitá detekce požáru a prevence jeho rozšíření. Elektronický požární systém se používá především v průmyslových objektech a také v objektech, kde se shromažďuje velké množství lidí, například v kinech, obchodech, hotelích, obchodních domech atp.

Jak funguje EPS?

Elektronický požární systém je plně automatický – dokáže rozpoznat a signalizovat požár a také přesně určit ohrožený prostor. Elektronický požární systém je možné přímo napojit na hasičský záchranný sbor a je možné ho nastavit tak, aby automaticky spouštěl hasící zařízení, ovládal protipožární dveře, spouštěl sirény, rozhlasové zvukové zařízení, varovné majáky, zařízení pro odvod kouře a tepla, otevíral únikové východy, ovládal evakuační výtahy, aj. Kromě požáru, čili ohně, dokáže elektronický požární systém identifikovat také změnu teploty nebo kouř, byť se zatím neobjevil plamen anebo také nebezpečné plyny. Pokud elektronický požární systém zjistí nějaký nežádoucí stav, ihned se spustí signalizace v ústředně. Obsluha ústředny vyhodnotí vzniklý stav a v případě, že šlo o planý poplach, může signalizaci elektronického požárního systému vypnout. Elektronický požární systém může být uveden do chodu nejen automaticky, ale také osobou, která zaznamená nebezpečí. K tomu jsou určena tísňová tlačítka, která jsou zpravidla rozmístěna po celé budově.

CCTV – kamerové systémy Středočeský kraj

Pod zkratkou CCTV se skrývají uzavřené kamerové systémy. Kamerový systém je určen pro nepřetržité monitorování vybraných prostor, ať už venku nebo uvnitř budovy nebo také obojího. Obraz z kamer je obvykle ukládán na záznamové médium, ale může být také živě přenášen na monitor. Ukládání záznamu na médium je důležité proto, aby mohl být později vyhledán okamžik, na němž je zachycena určitá událost, obvykle jde o krádež, vloupání, vandalizmus či jinou trestnou činnost.

Typy kamerových systémů

Z hlediska používané technologie lze kamerové systémy rozdělit na analogový a IP.

Analogový kamerový systém a jeho montáž Praha, Vyškov

Analogové kamery patří mezi levnější přístroje s nižším rozlišením. Do záznamového média přenášejí signál analogově. V záznamovém médiu je signál digitalizován a následně ukládána a archivován na pevném disku. K záznamu je pak možné díky jeho digitalizaci přistupovat i přes internet nebo tzv. chytrý mobilní telefon

IP kamerový systém a jeho montáž Praha, Vyškov

Výhodu IP kamerového systému jsou kamery s vysokým rozlišením, které však patří mezi přístroje ve vyšší cenové hladině, než analogové. Tyto kamery jsou k záznamovému médiu připojeny přes síť ethernet. Záznam může být prováděn na pevný disk, který je uložen v objektu ale i na libovolně vzdálený pevný disk. I v tomto případě je k záznamu možné přistoupit přes internet nebo smartphone.

Jak upravuje používání kamerového systému zákon?

Právní aspekty kamerového systému upravuje zákon č. 101/2000 Sb. § 11, 12, 16, 18 a 21. Jde především o to, aby byla splněna oznamovací povinnost na příslušném úřadě a také o umístění štítku nebo štítků s informací o tom, že dané místo je monitorováno.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17616 (novesluzby.cz#23806)


Přidat komentář