Elektroinstalace - Jihlava

Bydlíte ve starém nebo novém domě či bytě? A stává se vám občas, že vám vypadnou pojistky? Měli jste už doma závadu na elektroinstalaci? Důvodem by mohly být staré rozvody elektřiny nebo neodborně provedená elektroinstalace.

Stavíte si nový rodinný dům? Nebo rekonstruujete starý domek či byt? A zvládnete si při tom sami udělat také rozvody elektřiny? Že ne? Nevadí. Vlastně je to tak i lepší. Neodborně provedená** elektroinstalace** je častou příčnou závad a také požárů, takže je mnohem lepší svěřit elektroinstalaci do rukou zkušeného elektrikáře Jihlava.

Elektroinstalace v rodinných domcích a bytech Jihlava

Stavíte nový domek? Rekonstruujete starší? Zákon sice umožňuje provádět elektroinstalaci svépomocí, avšak obecně se to příliš nedoporučuje.** Elektroinstalaci** by měl vždy provádět, když už ne elektrikář, tak alespoň ten, kdo má dostatek zkušeností a znalostí. Statistiky českých hasičů totiž jasně potvrzují, že nejčastější závady na elektroinstalaci a následné požáry vznikají především ze dvou důvodů. Jedním z nich je právě neodborně provedená elektroinstalace.

Proč si dát pozor na starou elektroinstalaci?

A jaký je další častý původ vzniku závad na elektroinstalaci? Je jím starý typ elektroinstalace, který již nevyhovuje dnešním požadavkům. Pokud bydlíte ve starém domě nebo bytě, možná máte ještě starý typ elektrických rozvodů v hliníku. Problémem starých rozvodů je jednak samo stáří a s ním spojená vyšší závadovost a pak také poddimenzovanost starých rozvodů elektřiny. V dřívějších dobách se nepočítalo s takovým množstvím elektrických spotřebičů, jaké má téměř každá dnešní domácnost. Pokud se podíváme například do kuchyně, kde je tento rozdíl oproti dřívějším létům obvykle nejmarkantnější, uvědomíme si, kolik nových elektrických spotřebičů nám v ní v posledních 20 letech přibylo. Patří mezi ně například myčka, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, indukční varná deska, domácí pekárna chleba, vařič na vaření v páře, toustovač, vaflovač, televize, rádio,… Z tohoto důvodu rozvody elektřiny ve starých objektech většinou nestačí na tak vysokou spotřebu elektřiny, jakou dnes máme, jinými slovy jsou poddimenzované. Poddimenzované rozvody mají za následek v lepším případě časté vypadávání pojistek a v horším případě závadu na elektroinstalaci, která může skončit i požárem.

Revize elektroinstalace Jihlava

Je velmi vhodné nechat si provádět pravidelné revize elektroinstalace. Zvláště pak, bydlíte-li v objektu, který má ještě starý typ elektroinstalace, anebo pokud byly rozvody elektřiny v objektu provedeny neodborně. Revizi elektroinstalace smí provádět pouze vyškolený odborník, který používá pouze certifikovaná zařízení splňující veškeré normy. Po ukončení revize elektroinstalace revizní technik vystaví doklad o provedené revizi. Je vhodné si doklad pečlivě uschovat. Díky němu budete vědět, kdy přesně proběhla poslední revize elektroinstalace ve vašem objektu a v jakém rozsahu. Doklad o provedené revizi je také velmi důležitým dokumentem pro případnou pojistnou událost související s elektroinstalací. Je-li vaše elektroinstalace provedena odborně a není výrazně stará, pak by měla být bezproblémová a bezpečná. Pokud je však elektroinstalace ve vašem objektu hodně stará nebo je provedena svépomocí neodbornou osobou, pak jsou pravidelné elektrorevize více než vhodné, protože díky nim lze případné vady odstranit preventivně, nebo se včas rozhodnout o kompletní rekonstrukci elektroinstalace. Dodržování pravidelných termínů** revize elektrických rozvodů** vám zajistí klid a bezpečí.

Domácí videotelefon a jeho instalace Jihlava

Už jste někdy slyšeli o domácím videotelefonu? Možná jste tento přístroj někdy viděli i v televizi. Díky domácímu videotelefonu ihned uvidíte, kdo zvoní na váš zvonek. Samozřejmě že v některých případech může být videotelefon zbytečný. Prostě se stačí podívat z okna a hned vidíte, kdo zvoní. Zda domácí videotelefon potřebujete nebo ne, záleží na tom, kde je umístěn váš zvonek. Pokud je například na brance, která je daleko od domu nebo na ní z domu není vidět přes stromy, přijde vám domácí videotelefon velmi vhod. Vy na něm uvidíte osobu, která u vás zazvonila a budete se moci předem rozhodnout, zda ji pustíte dál, nebo s ní budete hovořit pouze přes videotelefon.

Je hromosvod na rodinném domě povinný?

Máte na své nemovitosti** hromosvod? A je hromosvod na rodinném domě vůbec povinný? Podle stavebního zákona 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky 268/2009 Sb. § 36 je nutné mít hromosvod na každé stavbě či zařízení, kde by případný blesk mohl způsobit „ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat“. Do této kategorie zcela jasně spadá i rodinný nebo také bytový dům. Další místa, kde je hromosvod** povinný najedete ve výše zmíněné vyhlášce.

Montáž hromosvodu na Jihlavsku

Z výše uvedeného je tedy jasné, že na svém domě hromosvod mít musíte. Pokud máte starý dům a hromosvod na něm není zcela v pořádku nebo chybí úplně, určitě byste nad tím neměli jen tak mávnou rukou, ale začít tuto situaci co nejrychleji řešit. Důvodem není pouze to, abyste vyhověli své zákonné povinnosti, ale především ochrana vašeho zdraví a majetku. Proto raději neotálejte a zajistěte si montáž hromosvodu. Pokud máte na domě** starý hromosvod**, víte v jakém je stavu? Dbáte na jeho ochranu před korozí? A víte, jak často by se měla provádět jeho odborná revize?

Revize hromosvodu Jihlava – jak často ji provádět?

Víte, jak často by se měla provádět povinná zákonem daná revize hromosvodu? Záleží na tom, o jaký typ budovy jde. U většiny běžných budov a tedy i u budov určených k bydlení stačí provádět revizi hromosvodu jednou za 5 let. U některých výjimek, týká se to především budov, u kterých je zvýšené riziko požáru či výbuchu, by se měla revize provádět v kratších intervalech.

Jak probíhá revize hromosvodu?

Revizi hromosvodu není dobré zanedbávat. I v případě, že svůj hromosvod pravidelně natíráte proti korozi, přesto potřebuje odbornou kontrolu, která odhalí jeho případné vady. A jak taková revize hromosvodu vypadá? Samozřejmě je nejdříve potřeba objednat si licencovaného technika. Technik nejdříve hromosvod zkontroluje vizuálně a zhodnotí, zda není příliš zkorodovaný, zda není nutná jeho výměna či oprava, případně vám doporučí, jak jej lépe chránit proti korozi, bude-li to třeba. Následně technik provede zkoušku spojů a také zjistí, zda je hromosvodná soustava kompletní. Poté technik rozpojí zkušební svorky a provede měření zemního odporu. V případě, že technik zjistí, že zemnič vykazuje hodnoty, které nevyhovují legislativním požadavkům, je nutné nechat zemnič posílit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17613 (novesluzby.cz#23801)


Přidat komentář