Elektroinstalace - Hradec Králové

Elektroinstalace jsou součástí každé stavby. Bez elektřiny to zkrátka nejde. Moderní elektrické rozvody umí mnohem více, ale nelze zavrhnout ani klasické elektroinstalace. Ostatně, jedno mají společné, a to je zabezpečení.

Když je elektroinstalace zastaralá

Elektroinstalace je opravdu v každém domě, každé domácnosti, v každém provozu. Její podmínkou je však** bezpečnost**, která u starších elektroinstalací tak nějak pokulhává s tím, jak elektroinstalace stárne. Již 25let stará elektroinstalace většinou neodpovídá všem bezpečnostním pravidlům. Nejčastěji ji chybí některé ochranné prvky. Navíc co se elektřiny a elektroniky týká, tak vše jde mílovými kroky ku předu. To se dnes a denně projevuje na domácnostech. Přístroje přibývají, ale kapacita zásuvek nestačí. Řeší se to prodlužovacími šňůrami, rozbočkami a nějak nikoho nenapadá, že může zásluhou všude se povalujících kabelů a také přetížení dojít k neštěstí. Například k požáru. Tento stav elektroinstalací je v celé řadě domácností panelových a bytových domů, ale i u starších rodinných domků. Řešení je nasnadě. Nechat si provést revizi celé elektroinstalace a nabídku na možnosti její úpravy. Někdy stačí elektroinstalaci** modernizovat**. Jindy je nutná celá** rekonstrukce**, což vlastně znamená odstranění starých rozvodů a instalace kompletně nové elektroinstalace. A zde se nabízí další možnosti, které usnadní a zpříjemní život, ale především bezpečnost celé domácnosti.

Projekt elektroinstalace Hradec Králové

Základem nové elektroinstalace, stejně jako modernizace nebo rekonstrukce elektroinstalace je projekt a projektová dokumentace. Bez ní to zkrátka nejde. A nejde to bez ní ani po jejím dokončení. Elektroinstalační projekt je dobré po dokončení rozvodů doplnit fotografiemi nezaomítaných rozvodů, a vše uložit pro pozdější použití. Bude se vám to hodit při jakékoli pozdější úpravě bydlení či pracovních prostor. Co se realizace projektu týče, tak zde je nutná spolupráce s vaší strany. Jen tak může vzniknout elektroinstalace, která bude na míru vašich potřeb a zároveň její bezpečnost bude trvat po dlouhá léta. Jde o to, že vaším úkolem je uvědomit si potřebné rozmístění všech zásuvek, spínačů a dalších ovladačů. Neměli byste zapomenou například na to, že chcete mít osvětlenou vitrínu, že zásuvku budete potřebovat i u krbu nebo na chodbě, že v kuchyni a pracovně nebo v media koutku bude zapotřebí zásuvek mnohem více. Vyplatí se instalovat více zásuvek s** pohledem do budoucna**. Toto vše je potřené sdělit tomu, kde bude váš projekt elektroinstalace vytvářet.

Bytové elektroinstalace Hradec Králové

Komfort bydlení narůstá s našimi požadavky. Elektroinstalace dokáže tento komfort posunout na nejvyšší příčku. Jde o** inteligentní elektroinstalaci**, která umí celou řadu užitečných věcí. Pokud tedy budete instalovat kompletně novou elektroinstalaci, stojí za zvážení, zda nepořídit právě inteligentní elektroinstalaci, která je navíc vysoce úsporná. Vyplatí se i přesto, že její pořizovací cena je vyšší. Ovšem vyšší je i komfort bydlení, který poskytuje a zároveň také možnost zapojení ochranných systémů. To vše zvýhodňuje i rychlá návratnost.

Klasická elektroinstalace

I ta se stále instaluje. Je stejně kvalitní a také bezpečná, jen neumí tolik úkonů a také nedokáže uspořit energii. Její maximální možné úspory končí použitím úsporných zářivek, stmívačů a spořičů světel. Přesto i tato elektroinstalace je dostačující, pokud má všechny bezpečné prvky, které má mít.

Průmyslové elektroinstalace Hradec Králové

Jsou v podstatě obdobou těch bytových, ovšem jsou na ně kladeny mnohem vyšší nároky. Odvíjí se od provozu, pro který budou sloužit. A jejich instalace vyžaduje odborníky, kteří dokáží zajistit funkčnost, spolehlivost, bezpečnost, ale i úspornost. Proto je nejlépe všechny typy těchto rozvodů svěřit elektrikářské firmě, která vám zakázku dodá na klíč. Tedy od základního projektu až po konečnou revizi.

Bezpečnostní prvky a jejich instalace v Hradci Králové

Patří mezi nejdůležitější části všech elektroinstalací. Jde samozřejmě o nadproudovou ochranu, tedy jističe, které chrání jednotlivé okruhy podle zatížení. Pak proudovou ochranu, která dokáže v řádu milisekund odpojit přívod elektrického proudu a tím vám zachrání život. A přepěťovou ochranu, jinak bleskojistky, které umí ochránit vaše spotřebiče připojené do elektrické sítě, vaši satelitní, televizní a počítačovou techniku před zničením v důsledku nebezpečného přepětí, které vzniká při bouřkách.

Rozvody STA Hradec Králové

Jde vlastně o montáž společné antény a jejích rozvodů. Výhodou těchto rozvodů je nižší cena pro jednu domácnost a zároveň vysoce kvalitní příjem. Přičemž lze tyto montáže provádět jako nové nebo jako rekonstrukce, kde bývalý analogový příjem skončil. Nové rozvody STA umožňují, že jednotlivé domácnosti, které se připojí přes společný rozvod, mohou sledovat pozemní digitální vysílání i vysílání ze satelitu.

EZS - elektronické zabezpečovací systémy Hradec Králové

Pro ochranu majetku a osob slouží elektronické zabezpečovací systémy. Jejich použití dnes není až tak drahé. Vychází to z možnosti sestavení celého systému na míru zákazníka. Systém může zahrnovat ochranu před vniknutím, ochranu před požárem, čidla proti úniku vody či plynu, kamerový systém, detektory tříštění skla, pohybu, plotovou ochranu a mnoho dalšího. Celý systém může být připojen na pult centrální ochrany nebo může zasílat informace přímo majiteli objektu na mobil, což je jednodušší.

Hromosvody, montáž Hradec Králové

Nejsou povinné, ale přesto by měly být na každé budově. Není to jen nějaký** hromosvod**, ale velmi důležitá ochrana vašeho majetku. Celá sestava je dnes mnohem účinnější a umí opravdu zajistit, že při zásahu bleskem váš dům nevyhoří, ani vaše připojené spotřebiče k síti nebudou zničeni. U hromosvodů je důležitá i** revize**. Ta se provádí při každém zasažení bleskem nebo každých 5 let.

Revize elektro zařízení Hradec Králové

Revize elektrických rozvodů i elektrospotřebičů vychází** ze zákona**. Jsou důležité** pro připojení** nové elektroinstalace k rozvodné síti dodavatele. Ale jsou důležité i v době provozu rozvodů. Při dlouhodobém provozu totiž nelze vyloučit vznik poruchy, která může ohrozit bezpečnost budovy, zařízení i lidí. Škody na majetku pak mohou vyšplhat do vysokých částek. A to nemluvíme o zdraví a případné smrti lidí. Revize se provádějí podle typu zařízení. V normálním prostředí se provádí revize každých 5 let. Zařízení pod venkovním přístřeškem se kontrolují každé 4 roky. Pro prostředí vlhké, horké, prašné, studené nebo se zvýšenou korozní agresivitou platí kontrola každé 3 roky. Po dvou letech se kontrolují zařízení v prostředí s nebezpečím pro vznik požáru a každoroční kontrolu vyžadují přístroje v mokrém a extrémně korozně agresivním prostředí.

Kdo elektro revize provádí?

Revizní kontrolu si objednejte u kvalifikovaného revizního technika, který vám vystaví revizní zprávu. Ale může již přímo při kontrole odstranit případné zjištěné nedostatky. Nejlépe je, pokud vám kontrolu provádí trvale jeden revizní technik, který vaše zařízení již zná, a vy víte, že se na něj můžete spolehnout.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17649 (novesluzby.cz#23852)


Přidat komentář