Elektroinstalace a revize - Plzeň

Elektřina se stala naprostou samozřejmostí našeho života. A právě proto by také měla být bezpečná. Bezpečnost elektroinstalací zajišťují ochranné prvky a nové materiály pro rozvody. Navíc je možné si pořídit i úspornější typ elektroinstalace.

elektrointalace

Zastaralé elektroinstalace, modernizace elektrických rozvodů Plzeň

Dnes se již dávno nepoužívají pro rozvody elektřiny hliníkové kabely s látkovou izolací. Přesto ve starých zástavbách měst a některých opravdu starých vesnických staveních tyto rozvody ještě najdeme. Většinou však zásluhou rekonstrukcí byly rozvody vyměněny za modernější. Bolestí dnešních rozvodů jsou především nedostatečné a velmi přetížené elektrické okruhy, které navíc nemají dostatečné jištění. To je tikající bomba, která může kdykoli způsobit požár. Přetížený rozvod se totiž může začít zahřívat a následně i hořet. Navíc nedostatek zásuvek se často řeší použitím prodlužovacích šňůr a rozbočovačů. Zde vlastně hrozí naprosto stejné nebezpečí. Navíc o všudypřítomné kabely je možné zakopnout a způsobit si úraz. Jako nejvhodnější řešení dané situace se jeví rekonstrukce nebo modernizace elektrických rozvodů.

Elektroinstalace v bytech Plzeň

Ve většině současných bytů je nutné provést modernizaci nebo celou** rekonstrukci elektrických rozvodů**. Velmi často se rozvody instalují zároveň s rekonstrukcí bytových jader. Vše tak proběhne při jednom. U rozvodů v koupelnách je nutné dodržet speciální bezpečnostní nařízení. Vychází to z nebezpečí styku vody a elektřiny, které by způsobilo smrt. Jinak je možné celou elektroinstalaci provést buď jako** klasickou**, nebo v úsporném provedení, tedy jako inteligentní elektroinstalaci. Ta je výhodná i v bytech, ačkoli je častěji instalována do rodinných domů.

zásuvkaElektroinstalace v rodinných domech Plzeň

I v rodinných domech je možné vybrat si z klasické elektroinstalace nebo inteligentní. Rozdíl mezi oběma instalacemi je především v tom, co umí. Klasická elektroinstalace je taková jak ji známe. Jen je instalována z moderních materiálů a s použitím nových ochranných prvků. Inteligentní elektroinstalace je velmi úsporná a je možné ji ovládat na dálku. Navíc umí zásluhou řídící jednotky řadu užitečných věcí. Umí řídit klimatizaci, vytápění, světla, žaluzie, větrání, zkrátka, cokoli, co vložíte do paměti řídící jednotky. Výhodné je, že jednotku lze ovládat na dálku počítačem, sms zprávou nebo telefonem.

Pokud hledáte firmu,která Vám provede kvalitní a spolehlivou elektroinstalaci za příznivé ceny, doporučujeme:

Elektroinstalační práce
Ondřej Peths
Hromnice 203
Třemošná 330 11

 

Přehled prací firmy:

 • elektroinstalační práce pro novostavby i rekonstrukce
 • zajištění revize i přihlášky k odběru, změna sazby, navýšení příkonu                                                                                   
 • rekonstrukce elektroinstalace bytových jader
 • rekonstrukce panelových bytů montáží pod povrch - zasekání do betonu
 • opravy elektroinstalace, havárie
 • zajištění revize společných prostor + odstranění porevizních závad
 • úprava osvětlení společných prostor na světelné senzory
 • zajištění ostatních řemesel - zednické práce, sádrokartony, tesařské práce, instalatérské práce...
 • cenová kalkulace zdarma
 • zakázky nad 10 000 Kč jsou jištěny smlouvou o dílo
 • na nově provedenou elektroinstalaci nabízíme záruku až 10 let
 • veškeré práce jsou prováděny dle ČSN 33 2000, kvalita a spolehlivost samozřejmostí

Kontaktujte na:

+420 777 658 792

ondrejpeths@seznam.cz

peths.ondrej@gmail.com

Na písemné dotazy Vám přijde odpověď do 24 hodin

http://www.ondrejpeths.freepage.cz

vedení elektroinstalaceKabely klasické instalace, kabely inteligentní elektroinstalace

Rozdíl mezi oběma elektroinstalacemi začíná již u instalace kabelů. Zatímco klasická instalace má vedené kabely ve vysekaných drážkách, plastových trubkách a lištách, tak inteligentní elektroinstalace je rozvedena pomocí sběrnicového systému. Co však mají obě elektroinstalace stejné, jsou ochranné prvky. Ostatně stejné ochranné prvky musí mít elektroinstalace, ať je rozvedená kdekoli.

Nadproudová ochrana

Jde o známé jističe, které najdete v pojistkové skříni a které jistí jednotlivé okruhy před přetížením. Podle projektu jsou instalovány jen jednofázové instalace nebo i třífázové.

Proudová ochrana, ochrana před úrazem proudem

Jde asi o nejvýznamnější ochranu před úrazem elektrického proudu. V nebezpečných situacích vypíná proudový chránič přívod elektrické energie v řádu milisekund. Dnešní normy vyžadují** povinné** používání proudových chráničů pro všechny zásuvkové obvody. Ve starších instalacích je možné instalovat zásuvkové moduly s proudovým chráničem.

Přepěťová ochrana, ochrana spotřebičů při zásahu bleskem

Nebo také bleskojistky. Tato ochrana je neméně důležitá. Chrání dům a všechny připojené spotřebiče před vyhořením při zásahu elektrického výboje blesku. Není sice dána normami, ale doporučuje se. Stejně jako hromosvod, správně bleskosvod.

Elektroinstalace v kancelářích Plzeň

Pro** rozvody** v kancelářích není důležitá jen ochrana před vyhořením při zásahu blesku, ale i dostatečný počet zásuvek. Při plánování elektrických rozvodů v kancelářích, je důležité uvědomit si, kolik bude zapotřebí zásuvek pro připojení počítačů, monitorů, tiskáren a dalších přístrojů a také kolik bude nutné zásuvek pro připojení k datové síti.

Zabezpečovací systémy do soukromých i veřejných prostorů Plzeň

Jinak také** EZS** jsou nezbytné pro ochranu majetku i lidí. Instalují se do soukromých, veřejných i komerčních prostor. Dnes již opravdu není problém instalovat zabezpečovací systém do malého bytu, na chatu, do rodinného domku nebo do velké firmy či výrobní haly.** Zabezpečovací systémy** se instalují na přání zákazníka a také obsahují podle jeho přání i bezpečnostní prvky. Zabezpečovací systém v nejzákladnější podobě si může dovolit téměř každý. Jde sice jen o malý okruh, ale přesto dokáže upozornit na zloděje a vystrašit ho. EZS je možné instalovat zároveň s elektrickými rozvody nebo dodatečně jako bezdrátový. Účinnost obou systémů je stejná. Často se oba systémy** kombinují.** EZS je možné připojit i na centrální pult ochrany nebo je možné ho navést na mobilní telefon majitele objektu.

kameraKamerové systémy a jejich montáž Plzeň

Mohou být součástí elektronických zabezpečovacích systémů, nebo je možné je instalovat samostatně. I kamerový systém může být rozveden drátovým nebo bezdrátovým systémem. Výhodou kamer je, že mohou pořizovat i** záznam** natáčeného prostoru a ukládat získaná data na pevný disk. Tato zařízení navíc často bývají vybavena video serverem pro přístup k záznamu i ze vzdálených míst.

Požární systémy a jejich instalace Plzeň

Jinak také EPS. Požární systémy zajišťují objekty před vyhořením. Často slýcháme, že systém není dostatečně účinný. To však není pravda. EPS jsou dnes na vysoké úrovni. Nejen, že mohou být také napojeny na** pult centrální ochrany**, ale mají i perfektně propracovaný plán úniku před možným požárem. Nové hlásiče a detektory reagují již na prvopočátky vzniku požáru. A tak je dost času opustit budovu.

Revize elektroinstalace Plzeň

Veškeré elektroinstalace a také některé elektrické spotřebiče musí mít platnou revizní zprávu. Revize může provádět pouze revizní technik elektrických zařízení s platným osvědčením. Revize se opakuje podle druhu prostředí, ve kterém se zařízení nachází. V normálním prostředí po pěti letech, ve venkovním po čtyřech až po každoroční prohlídky zařízení v mokrém a korozně agresivním prostředí. Revizní technik provede všechna měření i prohlídky a pak veškeré údaje uvede v revizní zprávě. Tu je nutné mít vždy uschovanou. Požadovat ji po vás může distributor elektrických sítí, pojišťovna i požárníci.

Elektroinstalační rozvody Plzeň

Jak je vidět, tak elektroinstalační rozvody jsou složitou a náročnou tematikou a je zapotřebí je opravdu svěřit do rukou** odborníků**. Neboť jen kvalitně zhotovená elektroinstalace vám zpříjemní bydlení i život.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17678 (novesluzby.cz#23894)


Přidat komentář