Elektroinstalace a revize - Nový Jičín

Plně funkční a bezpečná elektroinstalace je základ pro pohodlné a komfortní bydlení v bytě nebo v domě. Jestliže váš interiér disponuje původní starou elektroinstalací, je nejvyšší čas přemýšlet o její rekonstrukci.

Proč rekonstruovat elektroinstalaci v bytě?

Naprostá většina bytů byla postavená nejpozději v 80. letech 20. století. V té době nebyly na elektroinstalaci kladeny tak přísné požadavky, jako je tomu dnes. Zjednodušeně řečeno byla elektroinstalace zapojena pouze dvoudrátově a fungovala tak, že ochranný vodič plnil současně i funkci pracovního vodiče. Taková situace je u současných nových rozvodů zcela nepřípustná a nepřijatelná. Původní elektroinstalace byly tvořeny převážně hliníkovými vodiči, které jsou opět pro současné potřeby zcela nedostačující a bezpečnostně nevyhovující. Hliníkové vodiče mají takovou negativní vlastnost, že v případě, kdy dojde k zatížení elektrického proudu, doslova tyto vodiče tečou po spojích a ve svorkách. Tato situace způsobuje jiskření a přerušení těchto spojů. Hliníkové vodiče následně znemožňují jakoukoliv manipulaci s nimi. Hliníkové vodiče se lámou a jen samotné připojení lustru nebo výměn a zásuvky se často neobejde bez problémů. Někdy může dojít až k požáru.

Proč kontrolovat elektroinstalaci?

Předejít škodám a nepříjemnostem v podobě lámání vodičů, požáru, vypadávání pojistek a dalším lze tak, že všechny spoje, které se v bytě nachází a kterých je v klasickém bytě běžně i více než sto, budou pravidelně kontrolovány a dotahovány. Pravidelností se rozumí jednou za rok. Vzhledem k tomu, že v minulosti tyto kontroly nebyly prováděny, dochází v současnosti velmi často k uvolnění a následně k upálení vodičů. Jistě vám nemusíte připomínat, že elektroinstalace v takovém stavu je za hranicí své životnosti a ani v nejmenším nezajišťuje bezpečný provoz. Nejlepším řešením je provést kompletně novou elektroinstalaci s použitím měděných kabelů, které splňují normy aktuálních předpisů.

Kdy se pustit do rekonstrukce elektroinstalace?

Pokud je vaše elektroinstalace v nevyhovujícím stavu, na nic nečekejte a pusťte se do rekonstrukce v co nejkratší možné době. Počítejte s pracemi, které s sebou přináší nadměrné prášení, vysekávání do zdi a celkový nepořádek v každé místnosti, kde se bude elektroinstalace měnit. Pokud tedy zvažujete i jinou stavební rekonstrukci, stojí za zváženou, zda ji zároveň nespojit s rekonstrukcí elektroinstalací, abyste měli tyto nepříjemnosti za sebou. Celková rekonstrukce elektroinstalace trvá zhruba od dvou do sedmi dnů, vše záleží na rozsahů prací a na požadavcích zákazníka. Následují práce zednické a malířské. Díky nové elektroinstalaci budete bydlet bezpečně, budete mít zajištěn větší uživatelský komfort, atd.

Elektroinstalace v rodinných domech Nový Jičín

Pokud stavíte rodinný dům, nebo provádíte jeho rekonstrukci, jistě se neobejdete bez odborníka na tyto práce. Elektroinstalace patří mezi základní a naprosto důležité práce při každé výstavbě domu, nebo při rekonstrukci domu, bytu, modernizace koupelny, kuchyně, apod. Neodborně provedená elektroinstalace dokáže napáchat velmi rozsáhlé škody a nezřídka se stává, že kvůli špatně provedené nebo velmi staré elektroinstalaci vyhoří dům. Máte možnost se těmto chybám vyvarovat a oslovit profesionálního elektrikáře. Odborník vám zhotoví rozvody datové sítě pro domácí používání, není pro něj problém zhotovit sítě ani pro průmyslové objekty nebo pro firmy nebo namontovat hromosvody či zabezpečovací systémy, ať už pro rodinné domy, byty nebo průmyslové objekty. Vždy se cení zkušenosti, kterými elektroinstalatérská firma disponuje, neboť i od těch se odvíjí finální výsledek a vaše spokojenost.

Montáž hromosvodů Nový Jičín

Není vůbec nutné ani žádoucí čekat, až si váš dům blesk najde a zapálí vám střechu nad hlavou. Hromosvody jsou potřebné, jsou nutné a jsou velmi osvědčenou a dobrou ochranou před bleskem a jeho nežádoucími účinky. Pokud ještě nemáte, objednejte si montáž hromosvodu ať už pro váš dům nebo administrativní budovu. Hromosvody tvoří štít, který zachytí převážnou část bleskového proudu, a tento účinně svedou mimo budovy do země. Hromosvody účinně a efektivně poskytují budově základní ochrany právě před zásahem blesku. Elektrikáři si dokážou hravě poradit s montáží hromosvodů na těch objektech, kde by mohl výboj blesku ohrozit životy a zdraví lidí nebo zvířat a napáchat významné škody. Montáž hromosvodu je často nutná v případě, kdy objekt těsně sousedí s dalšími objekty, které by mohly být v případě zásahu bleskem požárem také ohroženy. Montáže hromosvodů jsou z rukou odborníků zajištěny v souladu se všemi platnými normami na ochranu objektů.

Opravy ručního nářadí Nový Jičín

Bez kvalitního ručního nářadí je velmi ztížené odvést kvalitní práci, kterou s použitím takového nářadí zvládne řemeslník levou zadní. Každý profesionální řemeslník ví, jaké problémy mu může způsobit nefunkční nářadí, když jej zrovna tolik potřebuje. A od toho jsou tady další řemeslníci, a to elektrikáři, kteří se zaměřují na opravy ručního nářadí. Elektrikářovi zpravidla postačí pár hodin, aby dal ruční nářadí do původního stavu, a vy jste mohli nerušeně pokračovat ve své práci. Proto máte-li jakýkoliv problém s nářadím, který vám znemožňuje nebo ztěžuje vaši práci, neváhejte a obraťte se na elektrikáře.

Kamerové systémy, montáž Novojičínsko

Montáž kamerových systémů patří mezi stále časté požadavky, ba nutno říct, že si kamerové zabezpečení pořizuje stále více lidí. Je to z toho důvodu, že bezpečnost našich obydlí není dostatečně zajištěna a každý myslí na to, co by se stalo, kdyby je doma navštívili zloději nebo jiná nezvaná návštěva. Kamerový systém je velmi dobrou volbou jak pro situace, kdy u vaší branky u domu stojí někdo a vy tak máte možnost se dopředu podívat, kdo tam je a zda je tato osoba žádaná, nebo když nejste doma, nečekaně přijdou zloději a vy máte k dispozici kamerový záznam zachycující situaci na místě činu včetně pachatele a především slouží jako odrazení pachatelů se vůbec na váš pozemek vloupat a páchat tam škody. Každý, kdo vidí kamerový systém, si pořádně rozmyslí, zda půjde dovnitř nebo zda se na to raději vykašle.

Jak kamerový systém nainstalovat?

Veškeré vámi vybrané kamerové systémy jsou elektroinstalatérské firmy schopny odborně nainstalovat na místo určení, tyto systémy vám kompletně zprovozní, nastaví přístup do kamerového systému prostřednictvím internetu a zaškolí pověřenou osobu k obsluze systému. Pokud máte zájem o montáž kamerového systému, kontaktujte odborníka, který vám zároveň i nabídne kamerové systémy a vysvětlí vám výhody a nevýhody jednotlivých druhů a typů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17551 (novesluzby.cz#23693)


Diskuze a zkušenosti

edd | 20.11.2013 16:50
Re: Elektroinstalace a revize - Nový Jičín Mám zcela jiné zkušenosti... na náš vzájemný problém ty chvalozpěvy neplatí. Ještě nějakou dobu počkám. Pak budu konkretní a vše vypíšu jak se pan Janda domlouvá a vymlouvá / i se zvukovýma nahrávkama dodám).


Přidat komentář