Elektroinstalace a revize - Klatovy

Na elektroinstalaci je možné se dívat ze dvou pohledů. Pokud stojíte před výstavbou rodinného domku, chaty, chalupy, či firmy, budete potřebovat odborníka, který Vám provede kompletní elektroinstalaci, podle Vašeho přání a požadavků.

Společně tak můžete probrat, kde by měly být umístěné zásuvky, spínače aj. Druhý pohled je pak v případě, že se rozhodujete koupit starší nemovitost. Před tím, než podepíšete kupní smlouvu, je rozhodně dobré si nechat zhodnotit stávající elektroinstalaci. To se již v podstatě dostáváme k odborné revizi, viz níže.

Kompletní bytová a domovní elektroinstalace Klatovsko

V rámci kompletní bytové, domovní elektroinstalace, Vám vybraná firma vyhotoví návrh elektroinstalace, včetně projektové dokumentace, provede samotné elektroinstalační práce a v neposlední řadě zajistí výchozí revizi, bez které se neobejdete v souvislosti s kolaudací.

K elektroinstalačním pracím patří montáž vypínačů, rozvaděčů, datových a elektrických zásuvek, počítačových a telefonních rozvodů, jističů, kabelů pro osvětlení a samotných svítidel, nouzového světla, dále také vyhotovení přípojek na síť aj.

Odborné připojení elektrických spotřebičů Klatovy

Někteří jedinci si příliš nelámou hlavu s připojením nově zakoupených elektrospotřebičů, jako je například lednice, mrazák, elektrický sporák, elektrická trouba, myčka na nádobí, pračka aj. Mohlo by se zdát, co je na tom, zapojit spotřebič do zásuvky. Jenže pokud budete se spotřebičem neodborně zacházet, a to i v souvislosti s jeho připojením, můžete se také dočkat nemilého překvapení při případných opravách v rámci záruky. Záruka na nově zakoupený elektrický spotřebič se v drtivé většině, ne-li ve všech případech nevztahuje na poškození, které sami způsobíte, a to právě zmíněným špatným, neodborným zacházením. Budete-li však mít doklad na to, že byl spotřebič odborně zapojen, nečekají Vás žádné dohady, zda se Vás záruka týká, či nikoliv.

Revize elektroinstalace Klatovy

Vstupní a pravidelné revize elektroinstalace řeší příslušné zákony, vyhlášky, nařízení vlády, a to konkrétně zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 378/2001.

Revizní technik zjistí, zdali je Vaše stávající elektroinstalace bez závad a není důvodu, abyste dál nevyužívali a nepoužívali elektrické zařízení. Pokud byste na vstupní, či pravidelnou revizi zapomněli, může Vám příslušný kontrolní orgán udělit finanční pokutu. A její výše rozhodně není zanedbatelná.

Vstupní revize elektroinstalace Klatovy

Revizi elektroinstalace je možné rozdělit na vstupní, neboli výchozí a pravidelné. Vstupní revize elektroinstalace je nezbytná například pro kolaudační řízení (po dokončení stavby, po rekonstrukci). Vstupní revize se týká nejen samotné elektroinstalace, ale také elektrospotřebičů a hromosvodů.

Pravidelná revize elektroinstalace Klatovy

Jakmile Vám revizní technik provede vstupní revizi, máte na nějaký čas tzv. vystaráno. Abyste však sami nemuseli hlídat, kdy nejpozději je třeba si nechat provést další, tj. pravidelnou revizi, můžete se s Vaším revizním technikem domluvit, že Vás bude sám v předstihu kontaktovat. Vyhnete se tak případnému opomenutí a zanedbání Vašich povinností.

Klatovy revize a montáž hromosvodů

Hromosvody představují účinnou ochranu před zasažením příslušného objektu blesky. Bydlíte-li například v panelovém bytě, respektive domě, pak jako soukromá osoba nejste odpovědní za dodržování zákonných revizních lhůt. Něco jiného je to však v případě, že bydlíte v rodinném domku, jste majitelem firmy, respektive firemních prostor aj. Vaší je povinností je nejen zajistit vstupní a pravidelnou revizi hromosvodů, ale také si nechat hromosvod odborně namontovat. S laickou montáží byste sice ušetřili nějakou tu korunu, ovšem v konečném důsledku by Vás touha po ušetření, přišla velmi draho, a to hned při první kontrole, případně požáru. Nejenže byste neobdrželi odškodnění od pojišťovny, navíc byste se mohli dočkat nemalé pokuty a žaloby.

Revize požárních klapek Klatovy

Požární klapka plní velmi důležitou funkci. V případě, že by došlo ke vzniku požáru, klapka (kruhová, hranatá), neboli požární uzávěr zavře potrubí. Díky tomuto účinně zamezí šíření sálavých plamenů, dýmu, tepla, kouře. U požárních klapek je však třeba pravidelně provádět revize, a to dle platných předpisů. I když se jedná o relativně malé požární zařízení, přesto může funkční požární klapka zachránit Váš majetek, ale i životy. V případě požáru jde o minuty a sekundy.

Ohřevy technického potrubí Klatovy

Aby nedošlo k zamrzání potrubí, je třeba pamatovat na dostatečnou a efektivní ochranu proti zamrzání. Vedle ochrany proti zamrzání, je nutné potrubí před prvním spuštění, či po delší odstávce správně nahřát, a to na provozní teplotu. V průmyslu, ale i v dopravě se používají kapaliny, hmoty, u kterých je nutné z technologického hlediska zajistit stálou teplotu. Pro udržení teploty se potrubní rozvody vyhřívají například speciálními topnými kabely. Ve všech těchto případech se můžete obrátit na specializovaného odborníka, který má s ohřevy zkušenosti.

Montáž domácích telefonů Klatovsko

S každým příchozím, který u Vás zazvoní, můžete komunikovat přes domácí telefon. Krom toho plní domácí telefon i funkci zvonku, kdy můžete jedince jednoduše pustit do vchodových dveří. Díky domácímu telefonu tak nemusíte po každém zazvonění běhat ke dveřím a zpátky, abyste zjistili, kdo za vámi přichází. Svým způsobem plní domácí telefon i bezpečnostní prvek. V dnešní době se totiž nevyplatí každou cizí osobu vpustit dovnitř. Přibývá totiž případů, kdy se podvodnými způsoby snaží dotyční dostat do domu, bytu, za účelem krádeží.

Domácí telefon si nechte odborně namontovat odpovědnou osobou, či firmou. Jen tak budete mít záruku, že bude svoji funkci plnit v plné míře.

Možnosti montáže domácích telefonů

Současná nabídka domácích telefonů, je více než bohatá. Pokud jste se doposud o danou problematiku podrobněji nezajímali, můžete se v typech, druzích ztratit. Abyste Vaše peníze smysluplně investovali, nechte si poradit od skutečného odborníka. Jím může být například odborník, který se specializuje na montáže domácích telefonů. V samotné prodejně mnohdy nemáte jistotu, že před Vámi stojí „člověk na svém místě“. Může jít o jedince, který teprve nedávno do zaměstnání nastoupil, či je „jen“ teoretickým prodavačem, ale nevidí širší souvislosti v praxi.

Vámi vybraný odborník Vám nejen profesionálně nainstaluje telefon, včetně telefonních zásuvek, ale také Vám poradí, který druh domácího telefonu by byl pro Vaše potřeby ten nejvhodnější.

Průmyslové a zemědělské elektroinstalace Klatovy

Mezi odborníky na elektroinstalaci najdete i takové, kteří se nespecializují výlučně jen na elektroinstalaci v obytných prostorech (bytovou a domovní), ale také na elektroinstalaci průmyslovou, zemědělskou. Průmyslová a zemědělská elektroinstalace se týká například výrobních hal, skladových hal, zemědělských objektů aj.

U firmy můžete poptávat kompletní provedení elektroinstalace. Ta zahrnuje vypracování návrhu na míru, projektovou dokumentaci, samotnou realizaci elektroinstalace, výchozí a pravidelné revize, následný servis aj.

Možnosti průmyslové, zemědělské elektroinstalace

V rámci průmyslové, zemědělské elektroinstalace můžete poptávat kompletní elektroinstalační práce. K nim patří například rozvody sítí (elektrické, telefonní, počítačové) – montáž rozvaděčů – montáž osvětlovacích soustav – dodávka a následné připojení zařízení, strojů – zapojení a vybavení vrátnic, kamerových ústředen a další.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17592 (novesluzby.cz#23749)


Přidat komentář