Elektroinstalace a revize - Karlovy Vary

V současné době nabízejí elektrikářské firmy nepřeberné množství služeb, kterými vycházejí vstříc svým klientům. Jsou tak schopné provést rekonstrukci elektroinstalace, namontovat hromosvod, vytvořit datové sítě či zabezpečit Váš dům.

Kvalitní provedení elektroinstalace na Karlovarsku

Elektroinstalace je v současné době samozřejmou součástí každého bytu či domu. Díky elektroinstalaci máme možnost si doma svítit, můžeme sledovat televizi a používat další spotřebiče, bez kterých si stěží dokážeme představit život. Bytová i průmyslová elektroinstalace v posledních desetiletých zaznamenala velký posun, ať již v oblasti kvality, bezpečnosti, funkčnosti a designu elektroinstalačních výrobků a ovládacích prvků. Moderní, dobře naplánovaná a kvalitně provedená elektroinstalace nám umožňuje mít doma takové vymoženosti, jako jsou různé typy elektrického zabezpečovacího zařízení, centrální vysavače, elektricky ovládané žaluzie, designové osvětlení, a mnoho dalšího. Aby byla elektroinstalace plně funkční, bezpečná a zvýšila nám komfort bydlení, je nezbytné její důkladné naplánování a v neposlední kvalitní provedení. Plánování a montáž elektroinstalace musí v každém případě provádět vyškolený elektrikář, s dostatečnou praxí.

Rekonstrukce elektroinstalace Karlovy Vary

Jestliže jste se rozhodli pro rekonstrukci nějakého prostoru, ať již se jedná o dům nebo byt, stěží se vyhnete otázce, co se zastaralou elektroinstalací. Starší elektroinstalace již neodpovídá standardům dnešní doby, například co se týče počtu zásuvek, zejména v kuchyni. Nedostatečný počet zásuvek je tak nahrazován spletí prodlužovacích kabelů, což zrovna hezky nepůsobí. Problémem také můžou být poddimenzované zásuvkové okruhy, které nezvládají další zátěže, což má za následek výpadky pojistek či jističů. Z výše uvedeného je patrné, že se rekonstrukce elektroinstalace každopádně vyplatí. Před takovou rekonstrukcí je nutné mít vše dobře naplánováno a mít zhotovený projekt, díky kterému byste nemohli mít revizi. Díky dobrému naplánování, zvláště v kuchyni, nebudete muset dodatečně některé instalace dodělávat. Je tak potřeba si rozmyslet jaké spotřebiče kde budete mít, jaké osvětlení, zabezpečovací zařízení a mnoho dalšího.

Elektroinstalace v panelových domech Karlovy Vary

Rekonstrukce elektroinstalace v panelových domech je svým způsobem trochu jedinečná, zejména z důvodu vyloučení sekání do panelových zdí. Vzhledem k tomu, že výstavba panelových domů probíhala před několika desítkami let, jsou největším problémem zastaralé a nevyhovující hliníkové rozvody. Staré rozvody byly většinou taženy v dutinách stropních panelů nebo zalité betonovou mazaninou. Hliníkové rozvody jsou velice náchylné na lámání, dokonce i při nepatrném pohybu. Dalším problémem je i zmíněný nedostatečný počet zásuvek, čímž dochází k přetěžování proudových spojů. Při rekonstrukci elektroinstalace v panelových domech není možné uložit nové měděné rozvody pod omítku, či je zasekat do zdi. Pro tyto účely existuje jednoduché a elegantní řešení ve formě povrchových úložných systémů. Tento systém je tvořen soklovými kanály při podlaze, dále rohové lišty, apod. Díky tomuto systému je možné provést rekonstrukci v panelových bytech bez jakéhokoliv hlučného sekání a v poměrně krátkém čase.

Revize elektroinstalací a elektrického zařízení Karlovy Vary

Revize elektroinstalace a elektrického zařízení se řídí dle platných zákonů, norem a nařízení a může ji provádět jen odpovědná osoba, kterou je revizní technik. Revize se tak provádějí například dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., apod. Revize se provádí měřením za pomoci revizních přístrojů a také mechanickou osobní prohlídkou. Jakmile revizní technik elektroinstalaci nebo elektrické zařízení zkontroluje, vystaví revizní zprávu nebo revizní protokol. Revizní prohlídkou a vystavením revizní zprávy získáte jistotu, že elektroinstalace nebo elektrické zařízení je bezpečné a máte tak záruku pro pojišťovnu, v případě nějaké škodní události. Revize zajistí správné fungování elektroinstalace, ochrání Vás před případným úrazem elektrickým proudem a v neposlední řadě snižuje riziko vzniku požárů. V příslušných zákonech a vyhláškách jsou dány také intervaly revize elektroinstalace. Například v bytových objektech se provádí revize elektroinstalace a elektrického zařízení v intervalu pěti let, kratší lhůty jsou dány v takových prostorách, jako jsou bazény, sauny, prádelny, apod. Revizi je také nutné provést i po úpravě elektroinstalace.

Montáž hromosvodů na Karlovarsku

Hromosvod je zařízení, které chrání budovu před poškozením a před vznikem požáru z důvodu zásahu bleskem. Úderem blesku, který může být vzdálen i několik kilometrů, může také dojít k velkému přepětí, které se do objektů dostane prostřednictvím elektrického vedení a může způsobit zničení veškeré elektroniky. Takovým škodám je možné předejít montáží svodičů přepětí, které ochrání spotřebiče nejen proti výbojům blesku, ale také proti výkyvům v síti. Instalace hromosvodu je upravena příslušnou vyhláškou, kde je dáno, že hromosvod musí být namontován zvláště na těch budovách, kde hrozí nebezpečí ohrožení života, zdraví a také tam, kde mohou nastat velké majetkové škody. Jedná se tak o školy, komerční objekty, sklady, různé veřejné objekty, apod. Hromosvod dokáže zachytit blesk a jeho energii svést podél budovy do země, kde se neutralizuje. Aby vše dobře fungovalo, je nutné nechat si hromosvod nainstalovat odbornou firmou, která se řídí také příslušnými normami. Bezpečný provoz tohoto zařízení Vám zajistí jeho pravidelná revize, která je upravena platnými normami ČSN.

Karlovy Vary instalace datových sítí

Abyste mohli, zejména ve firmě, využívat nejnovějších počítačových technologií, je nutné mít kvalitní datové sítě. Díky těmto datovým sítím můžou Vaše počítače sdílet potřebné údaje, vyměňovat dokumenty, sdílet tiskárny, používat faxový server, elektronickou poštu, internet a mnoho dalšího. Aby veškerá tato zařízení dobře a spolehlivě mezi sebou fungovala, byla vzájemně propojena, komunikovala mezi sebou, apod., je nezbytné mít datovou síť, která je profesionálně vytvořena. Propojením všech zařízení datovou sítí se lépe využije moderních technologií a zlepší se tím i produktivita práce ve firmě. Pokud oslovíte profesionální firmu, která se touto činností zabývá, získáte tak funkční, spolehlivé a efektivní sítě. Budování datové sítě spočívá v projektování a následné realizace. Kvalitní firma poskytne i konzultace a poradenství, dodá potřebný hardware i software, zajistí ochranu dat, nastaví veškeré zařízení, apod. Součástí datových sítí je kabeláž, metalické i optické kabely, aktivní prvky jako jsou opakovače, routery, a další, dále třeba nastavení bezdrátové WiFI sítě a další.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17574 (novesluzby.cz#23726)


Přidat komentář