Elektroinstalace a revize - Jablonec nad Nisou

S moderním životním stylem a s novými nároky na bydlení je nezbytné tomuto trendu také přizpůsobit elektroinstalaci. Právě elektroinstalace musí být nejen bezpečná, ale musí také splňovat požadavky novodobých uživatelů.

Rozvody elektřiny Jablonec nad Nisou

Elektroinstalace je nedílnou součástí každé nové stavby a rozsáhlejší rekonstrukce. Projekt elektroinstalace je také součástí projektové dokumentace stavby. Před samotnou výstavbou či rekonstrukcí je nutné si důkladně rozmyslet rozmístění zásuvek, jejich počty, dále druh a rozmístění osvětlení. Díky správně naplánované a provedené elektroinstalaci budete mít v místnostech dostatek zásuvek, spotřebiče budou bez problémů fungovat a dobře naplánované osvětlení dokreslí Váš interiér. Kvalitně provedená elektroinstalace bude také především bezpečná. Součástí elektroinstalace je také elektrická přípojka, kterou se přivádí elektrická energie do budovy a také třeba ochrana před bleskem. Projektování a montáž elektroinstalace je nutné svěřit kvalifikovaným odborníkům, které disponují potřebným osvědčením.

Mít ve své rodině odborníka na elektřinu by si přál jistě každý z nás, neboť nám to ušetří nejen spoustu času a problémů, ale především peněz. Ti z nás, kteří takové štěstí nemají a bydlí kupříkladu v Liberci či v okolí, se mohou s důvěrou obrátit na pana Pavla Oppolzera, který se opravdu může pochlubit jak, spokojenými referencemi, tak i kvalitně odvedenou prací. Pan Pavel Oppolzer pracuje rychle, čistě a profesionálně. A s čím Vám může pomoci? Obrátit se na něj můžete se vším, co se týká elektroinstalací. Specializuje se na elektroinstalační práce, opravy a rekonstrukce domů a bytů. Dále Vám pak pan Pavel Oppolzer pomůže se zajištěním montáží hromosvodů či případných revizí. Chcete-li jej oslovit, můžete tak učinit.

  • Pavel Oppolzer
  • Telefonní kontakt: +420 777 216 989
  • Email:** pavel.oppolzer@seznam.cz**

Rozvody elektřiny v interiéru Jablonec nad Nisou

Vnitřní rozvody elektroinstalace v sobě zahrnují jak část slaboproudou, tak i silnoproudou. Z té silnoproudé čísti stojí za zmínku rozvaděč, který však musí být přístupný z veřejného prostranství.** Vnitřní elektroinstalace** musí splňovat nejen nároky uživatele domu, či bytu, ale také platné zákony nebo normy, které se v posledních letech harmonizují s normami EU. Pro určité místnosti jsou vydávány samostatné normy, které slouží především jako prevence úrazu elektrickým proudem, zejména se jedná o sprchy, koupelny, sauny, bazény apod.

Při plánování vnitřní elektroinstalace je třeba mít představu o budoucím rozmístění nábytku, apod. Velice důležité je mít naplánovanou kuchyni, protože běžně používané kuchyňské spotřebiče vyžadují samostatně jištěné vývody. Mimo to je také třeba brát ohled i na požadavky dalších zařízení, jako je větrání, klimatizace, topení, apod. Dnes je na trhu nepřeberná škála různého elektrického zařízení, kterým lze svůj byt či dům vybavit, záleží jen na Vašich požadavcích a představách. Moderní jsou tak elektricky ovládané žaluzie, centrální vysavač, centrální řízení domu nebo třeba elektronické zabezpečovací systémy. Při plánování, před realizaci vnitřní elektroinstalace je nutné k těmto požadavkům přihlédnout, aby se nemuselo později zasahovat do hotové instalace.

Venkovní elektroinstalace Jablonec nad Nisou

Venkovní elektroinstalace se využívá, jestliže musíme vést elektřinu venkovním prostředím. Venkovní elektroinstalace je tak využívána například pro osvětlení terasy, či pergoly, pro zahradní osvětlení, pro venkovní zásuvky, pro osvětlení zahradního domku, k čerpadlům, apod. Pro tyto účely je nutné použít elektroinstalační materiály, které jsou pro venkovní prostředí určené, včetně svítidel, vypínačů, atd. Například jmenované venkovní zásuvky musí mít ochranné víčko a také předřazen proudový chránič. Elektroinstalační kabely jsou vedeny v zahradě pod zemí, ve stanovené hloubce, opatřeny barevnou fólií, aby byly při náhodném vykopání ihned patrné. Venkovní osvětlení může být ovládáno i z domu, nebo může být opatřeno časovým spínačem.měřič elektřiny

Projektování elektroinstalace Jablonec nad Nisou

Jak je již výše zmíněno, jak realizace, tak i projektování zcela jistě přenechejte odborníkovi, který má nejen dostatek znalostí, ale i zkušeností. Jestliže stavíte nový dům, patří elektroinstalace při kolaudaci mezi hodně kontrolovanou část. Při plánování se musí rozmyslet poloha všech spotřebičů, zásuvek a svítidel a dle toho se navrhnou jednotlivé elektrické okruhy. Vhodné je provést pro každou místnost a každý typ spotřebiče vlastní samostatný okruh. Například svítidla v jedné místnosti budou mít vlastní okruh s jističem a zásuvky zase jiný, to stejné platí i u topení apod.

Svůj okruh by také měly mít spotřebiče s velkým příkonem, mezi které patří pečící trouba, bojler, varná deska a další. Je třeba také myslet na spotřebiče, které mohou přijít do styku s vodou, protože musí být chráněni proudovým chráničem. Jednotlivé vodiče a jističe pro jednotlivé okruhy a i pro celou soustavu a napojení do rozvodné sítě se počítají dle normy** ČSN 33 2020**. Elektroinstalační kabely se musí vést ve zdi pod omítkou vodorovně a svisle, aby se zamezilo možnému přeseknutí. Před jejich zazděním není špatné si tyto instalace nafotit pro případné budoucí stavební úpravy.

elektroinstalace

Aby byla elektroinstalace bezpečná

Aby byla elektroinstalace bezpečná, je bezpodmínečně nutné, aby elektroinstalační zařízení montovala pouze osoba odborně vyškolená, která disponuje osvědčením o splnění zkoušek pro práci s elektrikou. Elektroinstalační zařízení by měl také odborník, před tím než je uvedeno do provozu, zkontrolovat a přezkoušet a poté vystavět protokol, tzv. revizní zprávu. Revizní zpráva je také nutná k tomu, aby vám elektrárny připojili elektrické zařízení přes elektroměr na svou síť. Starší, zejména hliníková elektroinstalace, již neodpovídá modernímu stylu bydlení, a její rekonstrukce také výrazně přispívá k její celkové bezpečnosti. Rekonstrukce elektroinstalace by se tak neměla dít převážně z důvodu zvětšení počtu zásuvek, ale v první řadě z důvodu větší bezpečnosti. Jestliže jste koupili nový dům, či byt a nehodláte se pouštět do větší rekonstrukce, je rozhodně vhodné si nechat udělat revizi elektroinstalace. Je také třeba věnovat zvýšenou pozornost častému vypínání jističů, což bývá většinou v důsledku přetížení elektrického proudu, dále uvolněným zásuvkám a v neposlední řadě zmíněné zastaralé hliníkové instalaci.

Revize elektrických zařízení Jablonec nad Nisou

Díky pravidelně prováděné revizi se mohou rozpoznat i ty sebemenší nedostatky v bezpečnosti elektrických zařízení a je tak možné předejít případným škodám, nebo zranění elektrickým proudem.** Pravidelnou revizí** mohou být zjištěné nedostatky zavčas, v podstatě za pár korun, odstraněny. Revizí se udržuje elektroinstalační zařízení zcela bezpečné a snižuje se mimo jiné také riziko vzniku požárů. Pokud máte sebemenší pochybnosti o kvalitě Vaši elektroinstalace nebo elektroinstalačních zařízení, určitě si zavolejte odborníka, který vše zkontroluje a zhodnotí, případně dle potřeby uvede vše na pravou míru. Elektrikář provádějící revize by měl disponovat potřebným oprávněním. Revizní technik by měl dělat pravidelné revize i ve Vašem bytě. Pokud nebudete mít revizní kontrolu, mimo to, že nezjistíte možné poruchy, může se také stát, že v případě vzniku pojistné události Vám pojišťovna nemusí nic uhradit. Termíny revizí elektrických zařízení jsou dány normou například ČSN 331500, 332000-6-61.

elektřina

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17558 (novesluzby.cz#23703)


Přidat komentář