Elektroinstalace a revize - Frýdek-Místek a okolí

Ať už stavíte nový dům nebo provádíte rekonstrukci, je nutné věnovat zvláštní péči správně provedené elektroinstalaci. Díky tomu vám budou spotřebiče nejen spolehlivě fungovat, ale budete mít i dostatečné množství vhodně umístěných zásuvek a vypínačů.

Rozvody elektřiny v bytech Frýdek-Místek

Pokud bydlíte v panelovém bytě a plánujete vybudování nových elektrických rozvodů nebo rekonstrukci původních rozvodů, počítejte s tím, že se jedná o velmi obtížné práce, což je dáno především vysoké odolnosti panelů vyrobených z betonu. Pro vybudování elektrických rozvodů se vždy obraťte na profesionální elektrikáře. Jejich prvním úkolem bude nejdříve ze všeho celý rozvod kvalitně naplánovat. Stejně důležité je také zjistit, kterou cestou vedou původní kabely a těmto je potřeba se vyhnout. Můžete si zvolit, zda povedete elektrické rozvody zdmi, kdy je nutné do zdí sekat, nebo zda použijete lišty a povedete kabely s jejich pomocí. Sekání do zdi je sice dražší, ale zase lépe vypadá, neboť kabely nejdou vůbec vidět a nenarušují tedy vzhled interiéru. Pokud se rozhodnete pro sekání, je nejlepší variantou vést kabely pokud možno co nejvíce u země.

Rozvody v rodinném domě Frýdek-Místek

Při stavbě rodinného domu se vždy postupuje podle výkresové dokumentace. Podle ní může odborník nejlépe určit a rozhodnout, kudy se povedou elektrické kabely a která cesta bude nejvhodnější pro jejich vedení. Tomuto je nutné věnovat velkou pozornost, protože správně umístěnými kabely můžete ušetřit až několik tisíc korun.

Jak instalovat elektrické kabely ve zděném domě?

Při stavbě domu je nutné vždy sledovat stavební plány, ve kterých by měly být zakresleny průchody kabelů ve zdech a také niky. Aby nedošlo k nechtěnému zaplnění těchto připravených průchodných děr maltou, protáhněte jimi např. kusy hadice. Protahování kabelů domovní instalace vám dobře usnadní krepované hadice, kterým se říká husí krky. Tyto se u novostaveb rodinných domů instalují ještě před konečnou úpravou stěn. Hadice se používají raději silnější, aby se v nich kabely protáhly. Husí krky slouží k usnadnění montáže a nemají žádný vliv na zlepšení vlastností kabelů. Pokud váš nový dům dosud není opatřen omítkami, je instalace kabelů podstatně jednodušší. Na zdi se totiž upevní instalační krabice s příslušnými kabely a poté, co budou provedeny omítky a stěny budou zaštukované, se hrany krabic ocitnou v úrovni povrchu stěn. Elektrické kabely by se vždy měly vést vodorovně a svisle.

Revize elektriky, elektrických zařízení a elektroinstalace Frýdek-Místek

Pouze kvalifikovaný odborník může provádět elektrorevizi,** revizi elektrospotřebičů a revizi hromosvodů**. Elektrorevize můžete rozlišovat dle jejich typu na výchozí a periodické. Výchozí revize se provádí u těch elektrických zařízení, která jsou nové a která potřebujete uvést do provozu a udělat tak výchozí revizi před jejich spuštěním. Periodická revize se provádí na stávajícím elektrickém zařízení.

Co se kontroluje při revizi elektrických zařízení?

Revize elektrických zařízení slouží k tomu, aby odborník provedl kontrolu úplnosti technické dokumentace elektrického zařízení včetně úplnosti dokumentace projektové. Dále se kontrolují protlaky o stanovení vnějších vlivů podle skutečného stavu. Revizní technik kontroluje i výchozí zprávu o revizi, kontroluje poslední platné revize a odstraňuje zjištěné závady a nedostatky. Výchozí revize elektrického zařízení se týká nových elektrických instalací, instalovaného elektrického zařízení a elektrických spotřebičů a přenosného nářadí. Pravidelná, neboli periodická revize elektrických zařízení se provádí u stávajících elektrických instalací, dále u provozovaného elektrického zařízení a u provozovaných elektrických spotřebičů a elektrického přenosného nářadí.

Montáž hromosvodů Frýdek-Místek a okolí

Každý majitel objektu by měl tento objekt zabezpečit před nebezpečím úderu blesku a následným ohrožením požárem nejen objektu, ale především života a zdraví lidí, kteří se v objektu nebo v jeho blízkosti nacházejí. To, zda si hromosvod nechat na svůj objekt namontovat, by měl posoudit ten, kdo zpracoval projekt na dané zařízení. V případě, že hromosvod nemáte namontovaný, je nebezpečně snížena ochrana před přepětím způsobeným bleskem. V případě, že dojde k přímému úderu blesku, je takto nezabezpečený objekt vystaven riziku požáru.

Kdy je nutná montáž hromosvodu?

Montáž hromosvodu, jako účinná ochrana před bleskem, by měla být provedena na těch stavbách, kde je riziko, že blesk způsobí ohrožení života nebo zdraví osob, a to zejména ve stavbě, která slouží pro bydlení, pro obchod, budovy související se zdravotnictvím a školstvím, nebo v budovách, které slouží většímu počtu zvířat.

Elektrické rozvaděče, montáž elektrických rozvaděčů

K čemu se používají elektrické rozvaděče? Tyto odborníci používají pro kompletaci podružných rozvaděčů jak v bytech, tak i ve veřejných budovách.** Elektrickým rozvaděčem** se rozumí skříň, ve které jsou zavedeny všechny kabely. Tato skříň obsahuje nutné elektrické přístroje určené pro ovládání elektroinstalace. Elektrické rozvaděče se dají montovat jak na stěnu, s čímž se setkáváme poměrně často, nebo do zdi, aby nenarušovali vzhled domu. Pokud se rozhodnete pro montáž elektrického rozvaděče do zdi, elektrické kabely nepůjdou vidět a budou skryté pod omítkou nebo budou vedeny sádrokartonovou stěnou. V případě, že bude elektrický rozvaděč namontován na stěnu, povedou kabely po povrchové části stěny a budou schované v elektroinstalačních žlabech, trubkách nebo lištách. V dnešní době se vyrábějí lišty všech možných dekorů a druhů a vypadají opravdu dobře tak, aby co nejméně narušili interiér. Pokud potřebujete vytvořit domovní rozvaděč pouze pro jednu řadu přístrojů, kterých není více než 12, setkáte se s názvem rozvodnice a nikoliv domovní rozvaděč. Rozvodnice, které obsahuje pouze maximálně 4 moduly, se nazývají kryty jističů.

Elektroměrový rozvaděč a jeho vhodné umístění

Elektroměrový rozvaděč slouží majiteli objektu k tomu, aby jednoduše zjistil množství odebrané elektrické energie. Elektroměrový rozvaděč se umísťuje na veřejně přístupné místo, aby byl zajištěn přístup k tomuto rozvaděči pověřeným odborníkům na měření elektrické energie i v době, kdy majitel není přítomen.

Na závěr je nutné podotknout, že práce s elektřinou nejenže není jednoduchá, ale je také velmi nebezpečná a ten, kdo není v daném oboru odborníkem a nemá s elektrickými pracemi dostatečné zkušenosti, by se do nich v žádném případě neměl pouštět a měl by povolat zkušeného elektroinstalatéra, který díky svým zkušenostem zajistí bezpečný chod elektrického zařízení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17502 (novesluzby.cz#23618)


Přidat komentář