Elektroinstalace

Elektroinstalační práce vyžadují mnoho zkušeností a znalostí a laik by si s rozvody elektřiny rozhodně neměl zahrávat. Pokud jste se rozhodli pro rekonstrukci elektroinstalace, obraťte se vždy na odborníky.

Pokud stavíte nový dům nebo váš byt prochází rekonstrukcí, pak je nevyhnutelné zajistit novou elektroinstalaci nebo provést rekonstrukci stávajících rozvodů. V minulosti se pro rozvod elektřiny používaly hliníkové vodiče, které v současné době nesplňují nároky na vysokou zátěž. Zkrátka pryč je doba, kdy v místnosti svítila jedna žárovka a počet domácích elektrospotřebičů byl minimální. Dříve byly rozvody zatíženy ledničkou, rádiem a televizí, ale  dnes už je součástí každé domácnosti například mikrovlnná trouba, elektrická varná deska, rychlovarná konvice, bojler, domácí audio a video systémy a mnoho dalších jiných elektrospotřebičů. Zastaralé elektrické vedení může způsobit vypadávání pojistek, v horším případě jiskření v rozvodných krabicích, které je někdy příčinou požáru. Tento nebezpečný jev odstraní odborná firma Praha.

Elektroinstalační práce

Elektroinstalace - Pavel Minx

Pokud bydlíte v oblasti** Praha a okolí** a trápí vás zastaralé elektrorozvody nebo potřebujete zrealizovat nové rozvody, můžeme Vám doporučit zkušenou elektromontážní firmu Pavel Minx. Provádí veškeré elektroinstalační a elektrikářské práce do 1000V, montáž hromosvodů, elektro revize, instalace domácích telefonů, zvonků, montáže a servis telekomunikační techniky. Elektromontážní firma** Pavel Minx** nabízí další** elektromontážní práce** jako bytové a průmyslové rozvody, výměny a opravy elektrických rozvodů v panelových bytech i bytových domech, provádí revize elektroinstalace, montáž telefonních, televizních a satelitních rozvodů apod. Prioritou této firmy je důraz, kladený na kvalitu v kombinaci se spolehlivostí a přijatelnými cenami. Více informací a objednávky služeb na kontaktu: Pavel MINX, telefon: +420 777 292 052, e-mail: pavel.minx@seznam.cz.

Kontakt:

Pavel Minx

tel: +420 777 292 052

email: pavel.minx@seznam.cz

Elektroinstalační práce pro domácnosti Praha

Elektroinstalace slouží k rozvodu elektrické energie. Elektřinou napájíme různé spotřebiče a mnohdy nás ani nenapadne, v jakém stavu mohou elektrické rozvody být. Ve starších domech a bytech bývají elektroinstalační rozvody dokonce v havarijním stavu a jejich rekonstrukce by měla být provedena co nejdříve. Rozvody elektrické sítě se pravidelně kontrolují po celé distribuční síti, od vysokého napětí až k přívodu vašeho domu a potud je vše v pořádku. Ale také domácí elektroinstalace by měla být odborně kontrolována a na její stav vystavena revizní zpráva. Staré, nevyhovující rozvody jsou totiž životu nebezpečné a mohou při zatížení snadno vyvolat požár. Je lepší nechat si provádět pravidelné kontroly a tím předcházet nepříjemným událostem. To se samozřejmě týká i hromosvodů. Revize elektroinstalace a hromosvodů vám vystaví elektromontážní firma, která má na tuto činnost platné oprávnění.

Elektroinstalace

Montáže hromosvodů v Praze a okolí

První hromosvod v Česku byl umístěný na zámku v Měšicích roku 1775 a od té doby dokázaly hromosvody zachránit mnoho majetku a lidských životů. Hromosvody se zřizují na všech objektech, kde by mohl výboj blesku ohrozit zdraví nebo životy osob, to znamená na bytové domy, nemocnice, školy apod. Na budovách typu elektrárny, plynárny, vodárny či nádraží by zase blesk mohl způsobit hospodářské či kulturní škody (výrobní haly, muzea, archivy). Hromosvod má tři hlavní části – jímací vedení, svod nebo svody a uzemnění. Dle jímacího vedení rozdělujeme hromosvody na hřebenové, oddálené a mřížové, svody na náhodné a strojené, uzemnění na náhodné, základové, obvodové nebo tyčové. Dále hromosvody můžeme rozlišovat na klasické (franklinova typu): hřebenové, mřížové, tyčové, oddálené, stožárové, závěsové, klecové nebo na moderní aktivní hromosvody.

Aktivní hromosvody, montáž firmou Praha

Zajímavé řešení přináší aktivní hromosvody. Jsou to zařízení se včasnou emisí výboje (elektronický blok P.D.A.). Princip aktivního hromosvodu je založen na nabíjení kondenzátoru a násobiče napětí. Pomocí napájecího zařízení vysílá do okolí vysokonapěťový signál s určitou frekvencí, amplitudou a s opačnou polaritou, než je polarita mraku. Tímto způsobem je vytvářena vzestupná cesta k dráze úderu blesku. Jedná se o tzv. urychlené vyvolání vstřícného výboje. Aktivní hromosvod získává energii pro vytvoření vysokonapěťových signálů z elektromagnetického pole, které se při bouřkách vytváří automaticky. Aktivní hromosvody montuje odborná elektroinstalační firma, která má na tento typ hromosvodů oprávnění.

Slaboproudá elektroinstalace Praha

Ať už se jedná o elektrické rozvody v bytě, rodinném domě nebo ve firmě, do elektroinstalace nemůžeme v žádném případě zasahovat. Ani nová montáž rozvodů elektroinstalace svépomocí tedy nepřichází v úvahu a to se týká také slaboproudé elektroinstalace. V případě potřeby vybudování nových rozvodů či jejich rekonstrukce, budeme potřebovat v každém případě zkušenou elektroinstalační firmu, která má k této činnosti potřebná oprávnění. Elektroinstalační firma může zajistit slaboproudé instalace, jakou jsou zabezpečovací systémy, kamerové systémy, datové sítě, domovní telefony nebo videotelefony, které se již objevují nejen v malých a středních firmách, ale už i v rodinných domech a bytech.

Projektová elektrodokumentace Praha

Elektroinstalace je v podstatě systém ovládacích, spínacích, jistících a výkonových prvků, které tvoří vodiče, spínače, jističe, přepěťové ochrany a samozřejmě spotřebiče. Podklad pro nově realizované elektroinstalace tvoří projekt neboli projektová dokumentace. Podle příslušné vyhlášky se projekt uskutečňuje tak, že investor předloží projektantovi návrh, kde by si přál namontovat vypínače, světla, zásuvky a jiné prvky a projektant podle elektrotechnických norem vytvoří projekt, ve kterém je budoucí elektroinstalace znázorněna. Následné zhotovení elektroinstalace provádí elektrikáři, kteří musí mít platnou zkoušku z vyhlášky 50/78Sb, §8 a elektromontážní firma, která má příslušná oprávnění. Po skončení realizace se musí nová elektroinstalace před jejím uvedením do provozu vyzkoušet a zrevidovat.

Revize elektrických zařízení v Praze a okolí

Při používání elektrických zařízení jde především o bezpečnost a výsledek revize prozradí, v jakém stavu se provozované elektrické zařízení nachází. Zároveň se zabrání možnému úrazu elektrickým proudem a sníží riziko nebezpeční vzniku požárů. Navíc jistě nebude žádné překvapení, že pokud nebude revize provedena, v případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo její plnění výrazně zkrátí. Dalším důvodem je fakt, že kontrolní orgán může udělit poměrně vysokou finanční pokutu. Elektromontážní firma, která provádí revize elektrických zařízení a hromosvodů do 1000 V, kontroluje stav elektrických rozvodů a zařízení ve veškerých objektech, jako jsou průmyslové objekty, bytové objekty a domy, zdravotnická zařízení, administrativní prostory, školy a další.

Co se týče provedení revize spotřebičů, ta je prováděna podle ČSN 33 1610 a obsahuje revizi na elektrické přístroje informační techniky, jako jsou počítače nebo kopírky, ale také revize elektrických spotřebičů pro domácnost. Do této skupiny patří například lednice, pračky, vařiče, rychlovarné konvice, přístroje spotřební elektroniky a ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru. Revize elektrických zařízení se provádějí také ve zdravotnictví. Revize zdravotnických přístrojů a spotřebičů představují například kontrolu zubních souprav, EKG přístrojů, sonografů, rehabilitačních přístrojů apod.

Revize elektrických zařízení pro firmy Praha

Dle platných zákonů a nařízení je každý provozovatel elektrického zařízení (podnikatel) povinen zajistit revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500, revize elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 a revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610. Revize elektrických zařízení, elektrických strojů, ručního a přenosného nářadí provádí své služby nabízí pověřená elektroinstalační firma, která má k vystavení revizní zprávy potřebná povolení. Revize ručního nářadí se provádí podle ČSN 33 1600 a zaměřuje se na vrtačky, brusky, kotoučové pily, elektrické šroubováky, pájky, elektrické sekačky a další. Revize strojů nařizuje ČSN EN 60 204-1 a týká se například strojů na zpracování kovů, plastů nebo dřeva, zdvíhacích zařízení apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17356 (novesluzby.cz#23400)


Přidat komentář