Elektro práce a rekonstrukce - Benešov a okolí

Pokud přemýšlíte o rekonstrukci elektroinstalace nebo o jiných elektro pracích, vždy dbejte, aby je prováděl zkušený odborník s potřebnými oprávněními. Spolehlivě fungující elektroinstalace je totiž k nezaplacení a může vám zachránit nejen majetek.

Elektroinstalační práce Benešov a okolí

Spolehlivá elektroinstalace je podmínkou pohodlného a bezpečného bydlení. Rekonstrukce elektroinstalace nebo budování zcela nové elektroinstalace patří mezi náročné odborné činnosti, u nichž je podmínkou, aby byly provedeny v souladu s normami. Proto je nutné tyto práce nepodceňovat a vždy se obrátit na odborníky. Jak ale vybrat toho správného odborníka? Jednoduše tyto práce přenechejte takovému elektrikáři, který má dlouholeté zkušenosti a potřebné oprávnění pro vykonávání této činnosti.

Montáž a revize elektrických spotřebičů Benešovsko

Elektroinstalační práce jsou náročnou činností. Veškeré domácí elektrospotřebiče můžou spolehlivě a bezpečně fungovat pouze v případě, když dostanou napětí, které nebude kolísat v důsledku poruch nebo poddimenzovaných rozvodů. Tyto poruchy se můžou jednoduše stát a také se stávají v těch domácnostech, kde se do montáží a oprav elektrospotřebičů pouští amatér. Podle norem ČSN 33 1610 , ČSN 33 1600, ČSN 33 1500 má každý podnikatel, zaměstnavatel i OSVČ povinnost mít platné revizní zprávy k elektrickým spotřebičům. Platnost těchto revizí je pravidelně kontrolována Inspekcí bezpečnosti práce a v případě, že nebudete mít revizi v pořádku, může vám být uložena bloková pokuta. To by ale neměl být jediný a stěžejní důvod, proč mít elektrické spotřebiče zrevidované. Podstatně důležitější je váš život a zdraví, stejně jako osob, které spotřebiče používají. Mít platnou revizi elektrických spotřebičů je také podmínkou pro možné uplatnění pojistné události v případě, kdy dojde např. k požáru nebo jiného poškození, při poškození zdraví apod.

Postup při revizi elektrospotřebičů

Spotřebiče vám odborník proměří na místě. V průběhu revize je nutné spotřebiče vypnout. Pokud potřebujete zrevidovat spotřebiče, které jsou nezbytné k výrobě nějakých produktů a bez nichž by se činnost podniku zastavila, po předchozí dohodě elektrikář zreviduje spotřebiče po pracovní době, v nočních  hodinách, o víkendu nebo v čase, který nebude nijak omezovat chod vaší firmy. Revizi elektrospotřebičů je nutné pravidelně opakovat.

Rekonstrukce elektroinstalace Benešov a okolí

Dnešní elektroinstalace musí odpovídat evropským normám. Na to se myslí již při samotném projektování elektroinstalace u novostaveb. Ale co s elektroinstalací, která je stará? Zde je nejlepším způsobem provést co možná nejdříve rekonstrukci elektroinstalace. Materiály, které byly používány dříve u elektroinstalací, jsou dnes již v nevyhovujícím stavu a ten může zapříčinit ohrožení života a zdraví osob žijících v objektu nebo rozsáhlé škody na majetku. Rekonstrukce elektroinstalace vás jistě vyjde na méně peněz než pořízení si nového bydlení v důsledku požáru toho původního. Původní provedení elektroinstalace je nevyhovující již z důvodu dřívějšího způsobu a stylu provádění elektroinstalací, neboť hliníkové vodiče, které byly dříve používány, představují funkční nebezpečí a díky nim hrozí riziko požáru.

Kolik stojí rekonstrukce elektroinstalace

Cena zrekonstruované elektroinstalace se samozřejmě odvíjí od rozsahu prací, od náročnosti provedení nové elektroinstalace, od použitého materiálu, atd. Obecně můžete uvést, že rekonstrukce elektroinstalace vás vyjde na 10 až 30 tisíc, co se týká běžného bytu. U domu je tato cena asi o jednu třetinu vyšší. Ceny za elektroinstalaci není jednoduché určit a vždy se pohybují podle cen materiálů, které také nejsou stálé. Ceny materiálů totiž závisí na ceně mědi a ropy, jejichž ceny se neustále mění.

Materiály pro elektroinstalaci

Naprostá většina starších bytů a domů jsou vybaveny elektroinstalací provedenou hliníkovými kabely s gumovou nebo látkovou izolací. U všech těchto případů je více než nutné vyměnit toto zastaralé provedení elektroinstalace za nové. Nejčastěji se pro izolační účely používají plasty. Pokud obýváte byt nebo dům postavený z 80. let, u těchto se již používala měď a výměna elektroinstalace není tedy v nejbližších letech potřeba, pokud vám spolehlivě slouží.

Realizace elektrorozvodů Benešovsko

Výstavba elektrorozvodů vždy probíhá tak, že se ze všeho nejdřív instalují do stěn vodiče a poté dochází k osazení a propojení konkrétních krabic a na konec se nainstalují zásuvky, vypínače a osvětlení. Každé provedení elektroinstalace začíná návrhem. Návrh zpracovává projektant a tento je součástí projektové dokumentace. Každý zkušený elektroinstalatér dbá na to, aby byl objekt vybaven dostatečným množstvím zásuvek a dostatečným množstvím osvětlení. Jednotlivé zásuvkové okruhy nesmí být poddimenzované, aby zvládaly nové zátěže. Bez projektu elektroinstalace byste nemohli získat povolen í ke stavbě, ani by vám revizní technik neprovedl revizi instalací. Problémy byste mohli mít i se zapojením elektroměru. V projektu je vždy vypracován návrh rozmístění jednotlivých zařízení a spotřebičů. To záleží samozřejmě na vás, kde bude jaké spotřebiče mít a jaké vůbec chcete užívat. Tím, že bude elektroinstalace kvalitně zhotovená, zajistí vám příjemné bydlení, všechny spotřebiče budou spolehlivě fungovat a budou dostávat takové napětí, aby nedocházelo k jejich poruchám.

Vodní podlahové vytápění Benešov

Vodní podlahové vytápění je tvořeno soustavou plastových trubek, které jsou položeny na tepelné izolaci a jsou umístěny pod cementovou směsí. Fungování podlahového vytápění doplňuje zařízení, které ohřívá vodu a oběhové čerpadlo. Teplovodní podlahové vytápění může působit samostatně, nebo může být kombinováno i s klasickými radiátory. Existují dva způsoby pokládky vodního podlahového vytápění. Tím prvním je ten, že jsou trubky položeny na tepelnou izolaci, tato soustava trubek je zalita betonem. Výhodou jsou nižší náklady. Druhým způsobem je využití speciálních desek, které mají vylisované výstupky určené pro pokládku potrubí. Tyto desky jsou k sobě spojeny zámky, které jsou umístěny na obvodu. Celková montáž je rychlá a jednoduchá.

Elektrické podlahové vytápění, montáž Benešov

Elektrické podlahové vytápění představuje nízkoteplotní zdroj tepla. Tento způsob vytápění umožňuje dokonalé rozložení teplot v místnosti a přináší tak příjemnou tepelnou pohodu, kterou ocení jistě každý. Elektrické podlahové vytápění přináší svým uživatelům velkou finanční úsporu, která činí dokonce 10 až 15 procent z celkové spotřeby energie vynaložené na vytápění. Elektrické podlahové vytápění vám nainstaluje zkušený elektrikář, který vám přiblíží všechny jeho výhody. Proč nešetřit tam, kde to jde a navíc s maximálním užitkem?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17598 (novesluzby.cz#23763)


Přidat komentář