Dřevostavby - Jihomoravský kraj

Toužíte po novém domě, ale trváte na tom, že bude ekonomicky úsporný, budete v něm žít klidně a jeho vliv na Vaše zdraví bude velmi příznivý? Pak přemýšlejte o dřevostavbě, neboť ta všechny tyto podmínky splňuje.

Jistě je znáte alespoň z obrázků nebo starých filmů. Jsou krásné a osobité. Při pohledu na ně na Vás dýchne jakoby sám život. Ano , řeč je o stavbách ze dřeva. Ve světě, zvláště v Evropě jsou dřevěné domy stavěny mnohem častěji. Ale i u nás obliba dřevostaveb velmi narůstá. Pokud máte také rádi dřevo, a uvažujete o pořízení nového domu, zkuste se zamyslet: co opustit konvenci a nechat si postavit nový dům ze dřeva? Vaše přání se vám může snadno splnit. Pojďme se společně podívat, jak dřevostavbu realizovat, a jak se vlastně staví takový dřevěný dům.

Jaké jsou rozdíly mezi zděným a dřevěným domem

Velmi zjednodušeně lze říct, že podstatný rozdíl mezi zděným a dřevěným domem je konstrukce stěn domu. Ostatní části domu, jako jsou základy, stropy, krov, střecha, okna apod. může být vybudováno podobně. Ale typickým prvkem dřevostavby jsou právě její dřevěné stěny. Klasická zděná stavba se staví například z cihel, tvárnic a malty. Tyto materiály ale špatně tepelně izolují a vytváří tzv. tepelný most, kterým uniká teplo z domu ven. Proto je nutné zdivo z vnější strany dodatečně izolovat, aby tepelné ztráty domu nebyly příliš velké.  Naopak dřevo samo o sobě izoluje podstatně lépe než např. cihla. Stěny dřevostavby tvoří dřevěná rámová konstrukce z trámů a sloupků a prostor mezi dřevem je zcela vyplněn tepelnou izolací. Toto nosné jádro se pak ještě znovu izoluje zvenčí a nebo také zevnitř. Z toho je patrné, že stěny dřevostavby tvoří vynikající tepelnou izolaci. Dřevostavby mohou mít také více izolace v podlaze a ve střeše a velmi často se používají okna s trojitým zasklením. To vše sice může dům prodražit v počáteční investici, ale dobře odizolovaný dřevěný dům ušetří náklady za energie.

Nízkoenergetický dům ze dřeva Jihomoravský kraj

V naší zemi převažují klasické technologie stavění domů. To může být dáno nedůvěrou k technologii stavění ze dřeva nebo k materiálu samotnému. Většina z nás totiž svůj dosavadní život strávila ve zděném domě nebo paneláku. Výstavba dřevěných domů se začíná rozrůstat až v posledních letech. Důvodem je nárůst cen energií a zvyšující se zájem o bydlení nízkoenergetických dřevěných domech. Domy s velice nízkou spotřebou energie lze totiž snadněji realizovat jako dřevostavby. Domy ze dřeva mají výrazně lepší izolační vlastnosti a k jejich vytápění stačí daleko méně energie.

Realizace dřevostavby profesionální firmou v Jihomoravském kraji

Většina stavebních firem je schopna Vám postavit základovou desku na Vašem pozemku. Tvar a velikost základové desky závisí na požadované velikosti dřevěné stavby a je součástí projektu domu. Stačí se tedy na počátku obrátit na zkušenou firmu, která dřevostavby realizuje. Zde Vám podají veškeré informace o stavbách dřevostaveb a poradí, jak stavbu dřevěného domu zahájit.

Jak probíhá výstavba dřevostavby?

Oproti klasickým zděným stavbám mají dřevostavby jednu velikou přednost. Hlavní výhoda dřevostavby je rychlost její výstavby.Objekt je postaven na základových pasech se základovou deskou. Na základové desce je provedena vodorovná izolace proti vlhkosti a většinou též protiradonová izolace. Konstrukce je opláštěna dřevoštěpkovými nebo dřevotřískovými deskami. Vnější fasáda je zateplena polystyrénovým zateplovacím systém tl. 5 cm, s následnou stěrkou, sítem, mechanickou ochranou rohů a taženou akrylátovou omítkou v barvě dle přání zákazníka. Veškeré stavební díly dřevěného domu jsou vyráběny podle předepsaných technologií. Výroba dílů pro dům ze dřeva je pak přesná a stabilně kvalitní.

Dřevostavba - nízkoenergetický dům

Pomineme-li v této chvíli veškeré estetické výhody, které dřevo jako používaný materiál sám o sobě přináší, podívejme se na hlavní technické výhody dřevostaveb.

  • Vynikající tepelně izolační vlastnosti dřevostaveb - uvnitř konstrukce obvodové stěny je izolační vata 14,5 cm.

  • Tepelná izolace je překryta parozábranovou folií. Součinitel prostupu tepla v řezu izolací může být dle provedení izolace obvodové stěny U=0,19 i na střešní konstrukci. V takovém případě lze zařadit dřevostavbu mezi nízkoenergetické domy s roční potřebou energie v rozpětí 50-70 kWh·m-2/1 rok.

  • Vynikající vlastnosti dřeva - dřevo je jediný stavební materiál, který dýchá. Dřevo je trvanlivé, pružné a velice snadno se zpracovává.
  • Neprůzvučnost stěn - vrstvením materiálů s různou dynamickou tuhostí, tedy sendvičovou konstrukcí stěn, je velmi výrazně omezen přenos zvuku.
  • Rychlost výstavby -hrubá stavba je zhotovena za 14 dní a kompletní dům na klíč ihned k nastěhování za 3 měsíce. Během druhého týdne je hrubá stavba dokončena včetně zastřešení. Další práce na dřevostavbě pokračují postupně tak, aby byl dřevěný dům dokončený zhruba do 12 týdnů od zahájení montáže.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17375 (novesluzby.cz#23434)


Přidat komentář