Daňová evidence a účetnictví - Zlín a okolí

Chcete začít podnikat? Nebo již podnikáte a hledáte účetní? Najít spolehlivého profesionála v této oblasti je základem, protože nesrovnalosti v účetnictví se velmi draze platí na pokutách. A to si jistě nepřejete.

Účetnictví představuje nedílnou součást života podnikatelů a stejně jako jim se nevyhne ani firmám. Služby účetních využijí ale i jiní lidé. Zaměstnanci, majitelé nemovitostí, dokonce i nezaměstnaní. Peníze jsou nezbytnou součástí našeho života a jejich získávání je spjato i s daněmi, které platíme státu. Ovšem, pokud byť i sebemenší povinnost opomeneme, ať už úmyslně či nikoli, stát nás za to potrestá. Účetnictví je ovšem velmi složité. Nejen jako obor samotný, ale změny, které se v této oblasti odehrávají, jsou tak časté, že není v silách podnikatele, který se orientuje v jiné sféře, mít přehled o svých právech a povinnostech v této oblasti. Ovšem stát a zákony vyžadují v této oblasti jistou orientaci. Proto je třeba se spolehnout na profesionála, který vám účetnictví zajistí. Je to výhodné ovšem i pro vás. Díky účetnictví přesně víte, jak si ekonomicky vedete, kde jsou rizika a jaké máte silné stránky. Vedení účetnictví samotného je povinné nejen pro firmy a větší podnikatele, ale také pro obce, státní instituce, církve i neziskové firmy.

Daňová evidence a účetnictví Zlín a okolí

V oboru účetnictví se často setkáte s nepřesnými termíny, proto vás pro orientaci uvedeme do této sféry. Možná jste se setkali s termíny jednoduché a podvojné účetnictví. Tyto pojmy jsou ovšem zastaralé. Podvojné účetnictví se dnes klasicky nazývá účetnictví a jednoduché účetnictví je daňová evidence. Pokud narazíte na účetního, který tyto pojmy užívá vážně, je to pro vás znamení, že profesionálem ve svém oboru nebude. Zpět ale k zásadním pojmům účetnictví. Co si pod nimi představit a hlavně, koho se týkají? Daňová evidence je, jednoduše řečeno, snadnější, proto se týká spíše menších subjektů, účetnictví je již náročnější. Z daňové evidence ovšem můžete přejít na účetnictví. Jeho devizou je, že máte celistvý obraz o stavu vašeho podnikání. Podívejme se na jednotlivé oblasti blíže.

Daňová evidence Zlín a okolí

Vedení peněžního deníku, vedení knih pohledávek či závazků, daňové přiznání, účetní závěrky a jiné úkony vám zpravuje profesionál, který nabízí služby úkonů daňové evidence (tedy dříve jednoduchého účetnictví). Zpracování daňové evidence se provádí v programech k tomuto úkonu určeným, ovšem účetní by měl jednotlivé postupy znát, protože ne vždy vše stroje zvládnou, a proto je kontrola nezbytná. Mějte na paměti, že znalost účetnictví je základ a nelze se spoléhat na počítače, které mohou dělat chyby. Za ně totiž v konečné fázi zaplatíte vy.

Účetnictví Zlín a okolí

V této sféře se odborník pohybuje v účtování účetních dokladů, vede účetní deník či hlavní knihu, sleduje pohledávky a  závazky, zpracuje přiznání k DPH, zpracuje účetní závěrky či klasická daňová přiznání. Profesionál vám může kompletně na míru zpracovat příslušné doklady anebo vám jen pomoci (např. k daňovému přiznání vypracuje pouze podklady). V rámci služby se může nabízet i rekonstrukce účetnictví. Jde o znovuprovedení účetnictví např. po někom, kdo jej nedělal dobře, ale stejně se k takovému kroku podnikatelé uchylují, když se ztratí data nebo když se poničí počítač.

Daňová evidence a účetnictví jsou základy účetnictví jako celku. Jejich znalost je nezbytná, a pokud ji neovládáte, svěřte účetnictví do rukou profesionála, který vám může ušetřit případné pokuty i v řádech statisíců.

Účetnictví – služby Zlín a okolí

V celkovém účetnictví se nabízí řada služeb, které profesionálové nabízejí. Některé z nich si představíme blíže, protože se jedná o důležité oblasti nejen pro podnikatele, ale i jejich zaměstnance.

Zpracování mezd Zlín a okolí

Ať jste podnikatel nebo zaměstnanec, do kontaktu s účetní můžete přijít nejčastěji právě skrze zpracování mezd. Tato agenda není jednoduchou záležitostí, navíc vyžaduje pravidelnost. V této fázi nejde jen o zpracování platu a postarání se o jeho zaslání na účet. Profesionál musí řešit více věcí. Spočítat, když zaměstnanec odejde na konci měsíce, řešit nemocenské či dovolené. V rámci služby se kontroluje správnost vyplnění docházek, neschopenek nebo o zpracování žádostí o mateřskou dovolenou. Po kontrole všech dokladů, které musí být fyzicky přítomné na příslušných formulářích, se provádí zpracování mezd, a to buď dle tarifů, směn nebo úkolové mzdy, což určuje smlouva. Účetní ovšem nepracuje pouze s firemními doklady. Pokud zaměstnanec řeší obtíže (např. výživné, exekuce), musí účetní strhávat nařízené částky a v této fázi zaměstnanec do kontaktu s účetní nejspíše přijde. Stejně tak s ní může řešit i příjemnější věci (srážky na spoření, penzijní připojištění apod.). V neposlední řadě se pak řeší výpočet zákonných odvodů z mezd, zaúčtování příslušných dokladů do účetnictví, vystavení náležitých příkazů k převodu mezd na účty zaměstnanců a tím i spojené odvody na příslušné úřady. Také se vypracovávají pravidelné přehledy pro zdravotní pojišťovny, u kterých je zaměstnanec přihlášený, a též se doklady dodávají pro místní správu sociálního zabezpečení.

Daně Zlín a okolí

Daně jsou povinností každého zaměstnaného občana či podnikatele. Jejich odvody jsou dané zákonem a i menší opomenutí vás v konečném důsledku může vyjít draho na následném penále či pokutách. Daně jsou odváděny do státní kasy, z níž se získávají potřebné finanční zdroje pro potřebné oblasti (zdravotnictví, sociální sféra údržba národních památek, platy státních zaměstnanců, důchody, obrana, rozvoj státu a mnoho dalších služeb a investic). I když nemusíte souhlasit s využitím části vašich příjmů, jsou daně stanovené zákonem a jejich neplacení vás může dostat do velkých potíží. Daňová oblast dnes přitom zaznamenává rychlý vývoj, protože představitelé politické sféry stále mění daňové předpisy a laik skoro není schopen se ve všech změnách orientovat. I pro profesionála, který se danému tématu věnuje, je toto téma velmi složité. I proto je podstatné najít takového odborníka, který dané oblasti rozumí.

Zákony dané státem nám ukládají povinnosti, které se týkají finančních odvodů. To znamená platit daně. Daňovou povinnost si každý podnikatel má hlídat sám, stát neurčuje, zda si má výpočty a sestavení daňového přiznání vytvořit on nebo si přizvat odborníka. Příslušné zákony nás nutí se v této problematice vyznat a všechny povinnosti podle zákona plnit. Jak se říká, neznalost zákona neomlouvá.** Za účetnictví si odpovídá podnikatel**. I pokud oslovíte účetního a on udělá chybu, tak placení pokut jde za vámi. Něco jiného je to v případě** daňového poradce**, který je zodpovědný za případná pochybení. Je to sice dražší služba, ovšem zde máte jistotu, že horentní sumy nebude stát vymáhat od vás. Mějte na paměti, že daňová sféra je velmi složitá a vaše pozornost na ni by měla mít stejnou míru jako váš dohled nad vaším podnikáním, protože je jeho významnou součástí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32462 (ck#650)


Přidat komentář