Čištění odpadů a kanalizací - Mělník a okolí

Instalatéra většinou voláme až když nám protéká záchod, praskne vodovodní trubka nebo hadice. Preventivní údržbou vodovodního systému, jeho čištěním nebo včasnou opravou se můžeme vyhnout havárii. Odborníci nám poskytují i další instalatérské služby.

Havárie potrubí nebo celého vodovodního systému je strašákem domácností i podniků. Následky bývají více či méně katastrofální, v lepším případě vytopíme sousedy, v horším celou ulici. Většině takových havárií můžeme předejít pravidelnou revizí a údržbou vodoinstalace. Instalatérské firmy Mělník se nezabývají jen řešením havárií. Nabídka služeb, bez kterých se žádný majitel objektu neobejde, je mnohem širší.

Čištění odpadů a kanalizací – Mělník a okolí

Zanedbaná údržba odpadů či kanalizace nám ve svém důsledku může způsobit nemalé finanční ztráty při jejich likvidaci nebo dokonce řadu úrazů při uklouznutí nebo pádu na zaplaveném povrchu. Je proto vhodné znát a využívat odborné služby instalatérských firem. Její zruční řemeslníci provádějí nejen montáže, drobné opravy a údržbu vodoinstalací, kterými jsou sifony, WC, odpady a podobně, ale poskytují i kompletní** preventivní, revizní, udržovací a havarijní servis**, dále ** čištění odpadů a kanalizací pomocí elektrického stroje** a montáže rozvodů vody - a to v bytech, rodinných domech i komerčních objektech.

Nabídka instalatérských prací Mělník a okolí

Pod pojmem instalatér si většinou představíme protékající záchod nebo nervydrásající kapající kohoutek. Instalatérské práce však zahrnují veškeré práce vodoinstalatérské, čili montáže vodovodních trubek a rozvodů a sanitární techniky. Tyto práce vyžadují přesnost, zručnost, praxi, speciální strojové vybavení a také znalost dané projektové dokumentace a nejrůznějších norem. Proto by se amatér neměl do vodoinstalatérských prací pouštět sám. Vodovodní systémy vyžadují řadu pravidelných udržovacích prací, které se nevyplatí podceňovat, tj. čištění sifonů, okapových rour a žlabů, kanalizace a domovních odpadů, preventivní výměna hadic k pračkám, myčkám, výměna záchodových splachovačů, vodovodních baterií, trubek, armatur, sprch a ventilů a odvozy septikových kalů.

Montáže rozvodů vody a kanalizace Mělník

Pod tímto jednoduchým názvem se skrývá řada služeb. Montáže zahrnují ** vodoinstalace rozvodů** v nových stavbách, stávajících objektech i na parcelách a veřejných komunikacích. Taková instalace znamená přívod rozvodů od veřejného vodovodu až ke kohoutkům našich spotřebičů (pračky, myčky, sprchy, umývadla, záchodu, dřezu), montáž armatur sanitární techniky a přípojných míst, pokládání potrubí i montáž a revize vodoměrů. K těmto službám patří i tlakové zkoušky vodovodních rozvodů včetně jejich revize a vypracování** revizní zprávy**.

Čištění kanalizací a odpadů Mělnicko

Ucpané odpady nebo kanalizace bývají častou příčinou havárií, proto jejich ** čištění** – nejlépe preventivní - je sice nepříjemným, ale nezbytným úkonem. Příčinou ucpávání kanalizace je nejčastěji nesprávně zvolený materiál potrubí nebo chybná montáž a spojení trubek, deformace potrubí, nedostačující spád kanalizace nebo jeho nedostačující průměr, spláchnutí nevhodných předmětů, mastné usazeniny na stěnách trubek a přeplněné odpadní jímky a septiky. Chemické čištění kanalizací a odpadů se provádí především preventivně agresivní chemickou látkou nasypanou do odpadních trubek. Chemikálie dokáže odstranit skoro všechny organické nečistoty. Kromě kanalizací a odpadů chemicky čistíme i sanitární zařízení v domácnosti. ** **

Tlakovým čištěním odstraňujeme tuhé nebo objemné příměsi v odpadech (příkladem jednoduché pomůcky pro tlakové čištění je zvon, který zná každá hospodyňka). Mechanické čištění motorovým strojem s pružinami, které se nasazují na různé koncovky podle průměru materiálu a charakteru ucpání se používá v domácnostech na čištění umývadel, dřezů atd. i na čištění celé domovní kanalizace včetně svislých a ležatých odpadů. Tlakové nebo mechanické čištění odpadů a kanalizace se používá při havarijním čištění.

Když dojde k havárii vodovodního systému

Havárie vodovodního systému představuje především náhlý a značný výskyt vody a nečistot tam, kde jej nečekáme a hlavně nepotřebujeme. Proto, aby došlo k co nejmenším škodám na majetku, popřípadě na zdraví lidí, vodoinstalatéři jsou nám k dispozici non stop. Čím dříve je zavoláme, tím dříve je havárie zlikvidována, mějme tedy kontakt na** vodoinstalatéry** vždy po ruce. Po zavolání dispečink vysílá patřičně vybavené servisní vozidlo a zároveň s námi konzultuje rozsah havárie. Naše informace by měly být co nejpřesnější, dispečer je ihned předává technikům.** Havarijní servis** zahrnuje kromě prasklých nebo ucpaných potrubí a kanalizací také havarijní opravy kotlů a bojlerů, vodních nádrží a zásobníků vody.

Projektování, opravy a rekonstrukce kanalizací Mělník

Renomovaná** instalatérská firma** si poradí i s návrhem a** projektem kanalizace**, s vypracováním projektové dokumentace i zajištěním veškerých povolení, a to při komplexní realizaci nebo opravě kanalizační sítě. Projektuje domovní kanalizace včetně kanalizačních přípojek podle požadavků zákazníka (napojení kanalizačních svodů na pračky, myčky, umývadla, toalety, sprchové kouty, dřezy, ale i svody odpadů do kanalizace nebo řeky). Veškerá dokumentace bývá zpracována s ohledem na dlouhou životnost, kvalitu materiálů, kvalitu a rychlost plánovaných prací. Profesionální** instalatérská firma** poskytuje i následný servis čili neakutní opravy odpadů, kanalizací a jejich rekonstrukci, což může být modernizace, rekonstrukce, úprava, přestavba nebo rozšíření celého systému. Dnešní technologie umožňuje provést** revize kanalizací** pomocí kamery nebo bezvýkopové opravy a rekonstrukce. Tyto metody se uplatňují při lokálních i úsekových opravách všude tam, kde je žádoucí minimální porušení terénu, ve frekventovaných oblastech a v těžko přístupných terénech.

Rekonstrukce nevyhovující kanalizace

Pokud nám doslouží stávající kanalizace a její oprava již není možná, musíme přistoupit k její rekonstrukci. Tzn., že nám profesionální instalatérská firma vymění stará kanalizační vedení, popřípadě vyčistí ty části, které není nutno měnit; vymění** kanalizační trubky** a přívodní hadice; nefunkční sifony; vymění nebo vyčistí okapové roury a žlaby; vyveze septikové kaly, septiky zatěsní, vyčistí a přemostí jímky.

Realizace kanalizační přípojky Mělník a okolí

Zřízení ** kanalizační přípojky** se může zdát jako jednoduchá záležitost, podléhá však zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Podle tohoto zákona je „kanalizační přípojka samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojku si majitel nemovitosti pořizuje na vlastní náklady a je tedy jejím vlastníkem. Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. Rekonstrukční práce na stávající přípojce zajišťuje ze svých prostředků vždy vlastník přípojky.“

Budování kanalizace? Jen s odborníkem!

Jistě je mezi námi dost šikovných řemeslníků nebo kutilů, svépomocné budování kanalizační přípojky se však nedoporučuje. Její zřízení podléhá spoustě legislativních nároků, ve kterých se stěží dokážeme sami orientovat. Neprofesionální stavba nás může dostat do nepříjemných problémů, například špatný odtok s následným ucpáváním, prosakováním nebo odtékáním do spodních vod. Zřizovatel takto nekvalitní kanalizační přípojky pak může být ze strany stavebního úřadu nebo kontrolních orgánu vystaven vysokým sankcím.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17226 (novesluzby.cz#23139)


Přidat komentář