Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Valašské Meziříčí

Víte, jak se máte chovat při výkonu své práce, abyste si neublížili? Zejména u některých povolání je nutné vědět jak postupovat, abyste neohrozili sebe ani své okolí. Existují firmy, jež vás to naučí. Které to jsou?

Snad každý, kdo byl zaměstnán ve Valašském Meziříčí, dostal při nástupu do práce seznámení s bezpečnostními pokyny, které musí dodržovat. Dokonce i na školách, kde se pracuje třeba v chemické učebně, se s tím setkají i studenti. Ruku na srdce – dokázali byste zpaměti říci, jak se ale v případě krize chovat? A četli jste to vůbec podrobně? Zásady o bezpečnosti práce se vztahují na každé povolání ve Valašské Meziříčí, protože všude se může vyskytnout problém. To platí i u dodržení požární ochrany. Je ale pravda, že jsou povolání, kde je to nezbytné.

Zatímco u běžných prací byste alespoň měli třeba znát, kde jsou únikové východy, jak byste měli manipulovat v případě požáru s hasícími přístroji nebo co dělat, když se vyskytne krizová situace. Při povolání, kde se třeba pracuje s těžkými stroji, musíte ale vědět, co přímo nesmíte, protože zde je větší ohrožení, než když třeba píšete na počítači. Všeobecně tedy platí, že se pravidla vztahují zejména na ta povolání, kde jste vystaveni většímu riziku. Mohou to být různá řemesla, manuální práce nebo takové případy, kde se musíte více koncentrovat. Abyste vy nebo vaši zaměstnanci znali zásady, jak se chovat, kontaktujte firmu, která vás s tím seznámí.

Chcete vědět o zásadách bezpečnostní a požární ochrany Valašské Meziříčí více? Trošku vás zaškolíme i my.Porušení pravidel BOZP »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17446 (novesluzby.cz#23530)