Autoškola - Ostrava a okolí

Získání řidičského průkazu patří mezi důležité okamžiky v našem životě, protože dosažená skupina řidičského oprávnění může mít významný vliv i na naše budoucí zaměstnání. Proto je výběr správné autoškoly velmi důležitý.

Autoškola Ostrava a okolí

Konečně jste dosáhli věku, kdy můžete usilovat o dosažení požadovaného řidičského oprávnění nebo již řidičský průkaz vlastníte, ale nejezdíte a tudíž máte zájem o kondiční jízdy?

Autoškola v Ostravě vás dokonale připraví na testy a naučí vás ovládat vůz a zvládat situace, které se mohou na silnici vyskytnout. Tyto autoškoly nabízí výcvik řidičů začátečníků, kondiční jízdy, školení řidičů referentů, školení řidičů profesionálů a v rámci autoškoly můžete získat řidičské oprávnění skupiny B.

Autoškola - Ostrava a okolí

Jestliže potřebujete získat řidičské oprávnění na skupinu B nebo chcete využít služeb kondičních jízd či školení řidičů, tak se obraťte na Autoškolu. Autoškola a její tým nabízí výše zmíněné služby, kdy vás naučí vše co k získání řidičskému průkazu budete potřebovat. Tým Autoškoly je profesionálem ve svém oboru a každého klienta v pohodě a klidu naučí správnému řízení, aby daný řidič nebyl ohrožením nejen pro sebe, ale i ostatní na silnici. Ke každému klientovi se přistupuje na míru dle jeho potřeb a také časových možností.

Jak vybrat správnou autoškolu v Ostravě?

Než se pro některou autoškolu rozhodnete, zeptejte se svých známých, kteří již mají za sebou výcvik v autoškole, kam chodili a jak tam byli spokojení, jak výuka probíhala a jaký měli celkový dojem z nabízených služeb a z přístupu instruktorů. Poté si zavolejte do autoškoly, která vás zaujala a zeptejte se na vše, co vás zajímá. Navštivte tuto autoškolu a podívejte se, zda se vám učebna líbí.  ve které výuka probíhá, zamlouvá. Při osobní návštěvě autoškoly se ptejte na podrobnosti výcviku, na platební podmínky, abyste měli jasno, zda je cena, kterou uvádí, konečná, nebo zda je nutné k ní ještě něco připočítat. Je potřeba, abyste si uvědomili, že řídit motorové vozidlo se učíte zpravidla jen jednou za život, ale na celý život, a proto byste měli dbát na kvalitu výcviku autoškoly.

Kondiční jízdy Ostrava a okolí

Kondiční jízdy jsou vhodné zejména pro ty, kteří již vlastní řidičský průkaz, ale stále nejsou dobrými řidiči a na silnici často zmatkují, nebo mají řidičské oprávnění již řadu let a měli v řízení delší přestávku, a proto by si potřebovali jízdy oživit, nebo sice řidičák vlastní, ale dosud neřídili, protože buď k tomu neměli příležitost, nebo neměli odvahu. Příkladů k důvodům absolvovat kondiční jízdy může být samozřejmě podstatně více, ale jistě již z výše uvedeného pochopili, proč jsou v nabídce kondiční jízdy a pro koho jsou určeny. Jestliže máte potřebu ještě trochu potrénovat, než se se svým vozem vydáte do nebezpečného provozu, nebo chcete mít opravdu jistotu, že jste dobrými řidiči a že máte volant a pedály pod kontrolou, nestyďte se a objednejte se na kondiční jízdy, které vám určitě pomůžou.

Školení řidičů referentů Ostrava

Školení řidičů referentů se provádí na základě zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Školení řidičů referentů je určeno pro zaměstnance, pro které by měl jejich zaměstnavatel zajistit jednou ročně tento druh školení. Školení řidičů referentů je zaměřeno na základní pojmy řízení motorového vozidla, na povinnosti řidiče při řízení motorového vozidla, na přepravu osob, na směr a způsob jízdy, dále se zaměřuje na dopravní nehody a na způsoby jejich řešení, na jednání s pojišťovnami, a na bodový systém a jeho novely.

Dle znění zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, se kterými může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na kterém vykonává svou práci. Povinnost se týká všech zaměstnanců, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 tuny na pracovní cestě a to bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě nebo ne.

Řidičský průkaz pro skupinu B Ostrava

Řidičský průkaz pro skupinu B opravňuje jeho držitele k řízení motorových vozidel, jejichž max. přípustná hmotnost je do 3500 kg a má maximálně 8 míst k sezení, kromě místa řidiče. Za takové vozidlo může být připojeno i přípojné vozidlo o maximálně přípustné hmotnosti do 750 kg. Dále tento typ řidičského oprávnění dovoluje řídit traktory a samojízdné pracovní stroje s nejvyšší dovolenou hmotností do 3500 Kg a dále jízdní soupravymaximální přípustnou hmotností soupravy do 3500 a nejvyšší dovolená hmotnost přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla. Podmínkou pro udělení řidičského průkazu sk. B je dolní věková hranice 18 let, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost.

Řidičský průkaz pro skupinu B+E

Řidičský průkaz pro skupinu B+E opravňuje jeho držitele k řízení soupravy motorových vozidel, které jsou tvořené osobním automobilem a přívěsem, jejichž celková hmotnost je nad 750 kg a jízdní soupravy, která nespadá pod skupinu B. Tento řidičský průkaz může získat osoba, která již dosáhla věku 18 let.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17234 (novesluzby.cz#23162)


Přidat komentář