Autoškola - Krnov a okolí

Cestovat automobilem nebo na motocyklu je dnes nejen pohodlnější, ale v některých oblastech i nutné. Stáváme se nezávislí, získat automobil není problém. Nezbývá nic jiného než se poohlédnout po dobré autoškole a udělat si řidičský průkaz.

Základem pro získání řidičského oprávnění je navštívit autoškolu. Ale jakou? Výběr správné autoškoly, která má ke svým žákům dobrý přístup je základ. Dříve než se pro některou z nich rozhodnete, podívejte se na naše tipy.

Jak vybírat autoškolu?

Cílem navštěvování autoškoly je naučit jejich absolventy alespoň základním návykům a dovednostem. Je jasné, že praxi a naprostou jistotu řidič získá až po měsících či letech ježdění, ale autoškola absolventa naučí bezpečnému ovládání motorového vozidla. Úspěšný základ řidiče tedy závisí už na výběru autoškoly, která poskytne (nebo neposkytne) kvalitní základ řízení motorového vozidla. Při výběru autoškoly se zajímejte, zda disponuje vlastní schválenou učebnou, která je dnes již standardně vybavena audiovizuální technikou a učebními pomůckami (videokazety, učebnice, soubory testů, CD nosiče, obrazy). Zajímejte se, jaká výcviková vozidla používá, zda odpovídají současným technickým požadavkům, jsou schválena pro výcvik v autoškole, mají řádné označení a platnou každoroční pravidelnou technickou prohlídku. Velmi důležitá je minulost a zkušenost učitele nebo týmu učitelů. Zkontrolujte, zda mají odpovídající pedagogické vlastnosti, kvalifikaci a bohatou praxi. Některé autoškoly mají dokonce vlastní Akreditované školící středisko řidičů. V tomto případě nemůžete kvalitnější autoškolu najít.

Kvalitní autoškola v Krnově

Některé informace o tom, jak vybrat kvalitní autoškolu jsme si již uvedli. Podstatná je historie a zkušenosti. Důležitý je také přístup instruktora k žákům. Vzhledem k tomu, že budete plátci služby, určitě se zajímejte o informace, týkající se průběhu, rozsahu a druhu výuky teorie a praktického výcviku. Je totiž důležité o vozidle vědět alespoň základní technický princip. Váš automobil vám bude sloužit mnohem déle, pokud mu budete rozumět. Nenechte se tedy odbýt sdělením, že odpovědi na vaše otázky se dozvíte během úvodní hodiny, tedy až po zahájení výuky. Kvalitní autoškola vám ráda sdělí veškeré informace předem a nic před vámi neskrývá. V neposlední řadě by jste se měli zajímat i o celkové trvání celého kurzu. Správný instruktor autoškoly by se vám měl časově podřídit, pokud je to možné.

Individuální přístup a výuka v autoškole Krnov

Autoškola provádí jak základní výuku a výcvik. Ale tak jako v každé škole nebo při výuce čehokoli jiného, tak i v tomto případě jde prostě někomu učení lépe,někomu pomaleji. Kvalitní autoškola tuto situaci respektuje a dokáže se tomuto stavu přizpůsobit. Opravdu profesionální autoškola vám může ve výjimečných případech nabídnout individuální výuku. Teoretická část se v autoškole provádí formou výuky obvykle 2x týdně v učebnách autoškoly a žáci s individuální výukou mají v tyto dny povinné konzultace. Autoškola, která má zájem na svém dobrém jméně, zajišťuje praktický výcvik jak v pracovní dny, tak v případě potřeby i o víkendech. Termíny jízd se přizpůsobují potřebám žáků a to jak časovým rozvrhem tak i místem nástupu popř. ukončení výcviku. Jak je patrné, rozhodně není jedno, kterou autoškolu budete navštěvovat. Zajímejte se, která autoškola dokáže nabídnout individuální přístup.

Obecné rozdělení řidičských skupin

Řidičské skupiny jsou obecně rozděleny podle zákona takto:

  • skupina A - motocykly
  • skupina B - motorová vozidla s výjimkou vozidel skupiny A, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3500 kg a jejichž počet míst k sezení, kromě řidiče, nepřesahuje osm osob.
  • skupina C - motorová vozidla o celkové hmotnosti 3500 kg, pokud nejsou určena pro přepravu osob
  • skupina D - motorová vozidla pro přepravu osob, která mají, kromě řidiče, více než osm míst k sezení
  • skupina E - motorová skupina skupiny B, C nebo D, k jejichž řízení je řidič oprávněn , a k nímž je připojený jiný přívěs, návěs, než lehký
  • skupina T - lesnické a zemědělské traktory, pojízdné pracovní stroje, pokud nepatří do skupiny C. K motorovým vozidlům může být připevněn návěs a přívěs.

Skupiny řidičského oprávnění A a B, autoškola Krnov

Mnozí z Vás si jistě všimli, že se změnilo základní rozdělení řidičských skupin na další podskupiny. Pokud v tom nemáte jasno a nevíte přesně, jaké oprávnění vlastně budete po autoškole žádat, přinášíme vám podrobný přehled.

Řidičský průkaz na motocykl Krnov

Motocykly se dělí do několika podskupin: skupina Am - motocykl do konstrukční rychlosti 45km/h, skupina A1 - motocykl do obsahu 125 ccm nebo do výkonu 11kW, skupina Ao - motocykl do výkonu 25kW nebo do poměru 0,16 kW/kg, skupina An (A) - motocykl o výkonu větším než 25kW nebo o poměru větším než 0,16 W/kg. Skupina A (s omezením) - Opravňuje k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW s poměrem výkon / hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo s postranním vozíkem a s poměrem výkon / hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg (věková hranice 18 let). Skupina A (neomezené) - opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj věková hranice 21 let).

Řidičský průkaz na osobní vozidlo Krnov

Osobní vozidla se dělí následovně - skupina B1 opravňuje k řízení motorových tříkolových a čtyřkolových vozidel, jejichž maximální konstrukční rychlost převyšuje 45 km.h-1 nebo jsou poháněná spalovacím motorem o objemu válců převyšujícím 50 cm3 nebo jsou poháněná jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného výkonu. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být vyšší než 550 kg; do pohotovostní hmotnosti vozidla elektricky poháněného se nezapočítává hmotnost akumulátorů. Skupina B - vozidlo do hmotnosti 3500kg s maximálně 8 místy k sezení bez místa řidiče a skupina B+E - Skupina B + přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg.

Kondiční jízdy v autoškole Krnov

Kondiční jízdy jsou určeny osobám, kteří jsou držiteli řidičských průkazů, ale kteří si nejsou řízením automobilu příliš jisti. Autoškola tak řidičům umožní bez zbytečného stresu a pod dozorem zkušeného instruktora získat řidičskou praxi. Současně řidič získá jistotu, že v případě potřeby instruktor do řízení zasáhne a tím zbytečně neriskujete zdraví nebo poškození automobilu. Obsah kondičních jízd je přizpůsoben potřebám a požadavkům klienta a podle potřeby tento řidič získá osvětlení pravidel silničního provozu.

Školení řidičů v autoškole Krnov

Školení profesionálních řidičů znamená přezkoušení z odborné způsobilosti řidičů, roční referenční školení nebo školení po ročním trestu. Pravidelné školení řidičů se týká zejména osob, na které se vztahuje povinnost účasti na školení. To jsou řidiči, kteří řídí vozidla uvedená v § 48 odst.1 písm. a) až d) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jde o řidiče motorových vozidel vybavených zvláštním výstrojním zařízením a se zvláštním světelným zařízením modré barvy, dále vozidel taxislužby, nákladních vozidel nebo jízdních souprav převyšujících 7500 kg a vozidel pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče. Toto školení se provádí jednou ročně a jednou za tři roky je ukončeno přezkoušením znalostí. Dokladem o provedení školení je osvědčení profesní způsobilosti řidiče, které vydá obecní úřad příslušný podle místa bydliště řidiče.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17262 (novesluzby.cz#23221)


Přidat komentář